TRESTNÉ OZNÁMENIA SA MENIA NA SŤAŽNOSTI.

21. februára 2021

Je to „prepracovaná“ metodika. Kedy sa začnú aj CIVILNÉ ŽALOBY meniť na sťažnosti? Verejní činitelia sa navzájom kryjú. Verejní činitelia páchajú trestnú činnosť. Policajti páchajú trestnú činnosť. Úradníci páchajú trestnú činnosť. A navzájom sa všetci kryjú! Je potrebné o tom verejne hovoriť, pretože toto je cesta do záhuby celej spoločnosti. Je potrebné verejne hovoriť o inštitúte SÚKROMNEJ OBŽALOBY ! Trestnej žaloby, ktorú môže priamo podať občan na domnelého páchateľa. Aj verejného činiteľa. A tu je veľká obava…!

ŠKANDÁL ŠTÁTNYCH ORGÁNOV !!! VEREJNÍ ČINITELIA SI NAVZÁJOM KRYJÚ ZLOČINY ! RÚTIME SA DO ABSURDNEJ TOTALITY A STAVU BEZPRÁVIA!

TRESTNÉ OZNÁMENIA NA VEREJNÝCH ČINITEĽOV „KONVERTOVANÉ“ DO
SŤAŽNOSTÍ NA ÚRADNÝ POSTUP.

VYTVÁRANIE ILÚZIÍ NEEXISTUJÚCICH SKUTKOVÝCH A PRÁVNYCH STAVOV.

A vyzerá to ako podľa jednej METODIKY a ŠABLÓNY !

Je to dlhý článok. Ak chcete mať skutočnú predstavu o tom, čo sa deje, a čo sa bude diať aj s vami a je to iba otázka času…, je treba si to prečítať celé, pozorne, aj so všetkými priloženými dokumentmi. A rozhodnúť sa, či ideme do dystopickej totality, alebo chceme žiť normálne.

Poprad, 19.2.2021, policajný zásah proti novinárke JANKE HRIŇÁKOVEJ, ktorá nemala rúško.

V kontexte na udalosť v Poprade, ktorá sa stala dňa 19.2.2021 novinárke portálu Podtatranský kuriér, ktorú mestské policajtky v Poprade obmedzili na slobode pohybu, nižšie prikladám zvrátené praktiky, ktoré zavládli Slovenskom. Nemyslite si, že niekoho to obíde… Iná spoločnosť už nebude.

§§§

Novinárku portálu Podtatranského kuriéra zastavila v piatok 19.2.2021 mestská polícia s tým, že ju vyzvala na preukázanie totožnosti. Na opakované otázky novinárky o dôvode kontroly jej mestské policajtky opakovane vraveli, že dôvod už uviedli, čo však nebola pravda, a svedčí o tom aj neskoršia poznámka jednej z policajtiek, že keď „novinárka predloží občiansky preukaz, na základe toho jej potom dôvod povedia„. Takže dôvod neuviedli, a tým ich výzva a celá kontrola bola v hrubom rozpore so zákonom.  

Bola však zobrazením tristnej grotesky amaterizmu a právneho analfabetizmu mestských policajtiek, ktoré z pamäte nepoznajú jeden jediný paragraf, ktorý poznať musia pri kontrole „rúška“ a jedna druhej si pomáhajú hľadať to v notese. Ako zo starého vtipu, kde jeden policajt vie písať a druhý čítať… Avšak tu ani v notese policajtky nenašli, čo bolo treba… A to sme sa domnievali, že z tohto policajného amaterizmu sme už vonku.

Naopak, my sme v hlbšom dne a idiokracii verejných činiteľov. Sme v hlbokej totalite, kde si policajti skutočne myslia, že môžu všetko a môžu to pomimo zákona! Oni ho vlastne ani nepoznajú. Nepotrebujú to. Ide sa na pokyny „nadriadeného“ a ten na svojho „nadriadeného“ … a tak až „hore“, teda na pokyny psychopata.

Psychopata, ktorý sa na francúzskom dvore a pred zrakmi celej ríše pred kráľom pochváli, že kvôli nemu ho ostrihala dcéra nožnicami na papier, a že vie aj trochu po anglicky… … Il est vraiment simple ce mec … c’est un fou !

Kontrolovaná novinárka sa legitímne pýtala, čo spáchala a prečo sa má legitimovať, pričom policajtka to vnímala, že občan ju predsa nebude skúšať! 

Nakoniec z policajtky vyšla informácia, že novinárka sa dopustila priestupku proti zákonu č. 355/2007, pretože nemá rúško. (No konečne, „skutok“ sme už mali !).

 Tento zákon však vôbec nehovorí o tom, aby občan mal právnu povinnosť mať na tvári rúško. Tento zákon totiž nič nehovorí o tom, aby občan mal zákonnú povinnosť prekrývať si dýchacie cesty !!! To hovorí iba vyhláška vydaná hlavným hygienikom Mikasom, ktorá však nie je zákon, a navyše hlavný hygienik nemá splnomocnenie zákona vydávať vyhlášku. Akokoľvek na to pozeráš, nie je žiaden dôvod mať na tvári rúško. Najmä teda neexistuje takáto právna povinnosť. BODKA. 

Následne po tom, čo novinárka chcela legitímne odísť, keďže neexistuje „priestupok“ podľa zákona 355/2007 „o neprekrytí dýchacích ciest„, pre ktorý sa mala legitimovať (nieže by bola pochybnosť, či sa priestupku dopustila, alebo nie, čo by nebolo na pováženie domnelým priestupcom, a l e  NEEXISTUJE takýto priestupok vôbec, no proste v zákone niet o ňom ani zmienky), došlo k vyhrážke policajtky o nasadenie pút.

Tu dávam do osobitnej pozornosti, že zákon nedovoľuje použitie pút (ani iného donucovacieho prostriedku) pre účely predvedenia osoby na preverenie totožnosti. (o tomto som už podala trestné oznámenie v inej veci, konkrétne vo veci majiteľa pohostinstva PUNTO v Martine, čo uvádzam nižšie aj so všetkými dotknutými ustanoveniami zákona).

Policajtky sa snažili obmedzovať osobnú slobodu a slobodu pohybu novinárky tým, že ju chytali za ruku, telami sa jej stavali do cesty a pod. 

Po tom, čo novinárka začala na nich zvyšeným hlasom kričať, že toto je SATANSKÁ REPUBLIKA, …policajtky doslova ušli ako upíri pred krížom!  Janošová, Kundisová.

Toto už nie je právny štát, toto je totalita na „osobitný“ spôsob každého verejného činiteľa samostatne. Slovenského verejného činiteľa, aby sme boli presní. Arbitrárny amaterizmus vyústený do primitívnej svojvôle. (Booože, aspoň keby som nepoznala francúzske móresy a neporovnávala týchto „verejne činných sedliakov“ s občanmi Európy). Ako nazvať policajtov, ktorí nepoznajú číslo zákona, pre ktorý „priestupok“ chcú nasadiť putá, a navzájom si musia radiť, že je treba použiť notes? A to nevravím ešte o poznaní paragrafu z toho zákona. To by už bolo fakt moc…

Novinárka portálu Podtatranského kuriéra podala trestné oznámenie, ktoré jej pripravil JUDr. Štefan Harabín. A podala ho na generálnu prokuratúru SR. 

V ďalšom konaní som prevzala jej zastupovanie ako poškodenej.

Chcem len veriť, že jej trestné oznámenie nebude len ďalším z radu „sťažnosti“ na postup verejných činiteľov.

avšak…. čítajte nižšie !

Iba generálny prokurátor sa tvári, že nič sa nedeje. Stále sa v očiach pána ŽILINKU nič na Slovensku nedeje!


Ďalším problémom a dosť možné, že bude aj v tejto veci je, že trestné oznámenia sa konvertujú na sťažnosti.
Podáte trestné oznámenie na verejných činiteľov v súvislosti s Covidom…, kde vás spútajú, obmedzia na osobnej slobode, svojvoľne nútia pod hrozbou donucovacích prostriedkov konať, čo vám zákon nekáže a pod. a humbarabanda (ako to chodí u sektárov slovenskej vlády) je z toho sťažnosť na úradný postup.
Vy podáte trestné oznámenie, že vás policajti „dobili“, a ono je to sťažnosť na ich postup. Následne Vám príde pokuta za priestupok, lebo vy ste sa nesprávne chovali. Dokonca ste sa k tomu priznali a štát vás oprávnene pokarhá. A má to svoj vzorec správania, ako sa z obete stane uvedomelý vinník. Na konci dňa už vlastne neviete, čo sa toho dňa stalo…
Dúfam, že nebudeme musieť konštatovať, že generálny prokurátor SR je hlavou zločineckého zoskupenia, ktoré kryje trestné činy verejných činiteľov! Od policajtov, cez prokurátorov až po hlavného hygienika, členov vlády a samotného predsedu vlády. Lebo zatiaľ to vyzerá na zvláštnu „skupinku“, konvertujúcu inak určité (bezpochybné) trestné oznámenia do sťažností.

Na Slovensku sa po podaní zjavne určitých trestných oznámení deje toto:

Konvertovanie“ trestných oznámení do sťažností

Nie je zrejmé, z koho hlavy vzišlo „know how“, že trestné oznámenia (so skutkovým aj právnym obsahom trestné oznámenia) podávané na verejných činiteľov sa „konvertujú“ do sťažnosti na ich úradný postup. Za 20 rokov praxe som toto nezažila.

Opakujem, odborne spracované, právne odôvodnené a určité trestné oznámenia týkajúce sa trestných skutkov voči verejným činiteľom, dokonca voči ich zásahom do osobných práv a slobôd občanov, konvertujú iní verejní činitelia do sťažností na úradný postup. A sťažnosť je zázračne vždy nedôvodná. Ale vy o tom nemáte žiadne rozhodnutie a teda nemáte opravný prostriedok. Vyzerá to ako zločinecká skupina, chrániaca samú seba. 

Mňa ako právnika mrazí, a vy laici (väčšinoví čitatelia) nerozumiete, čo sa tým deje… Ak sa tento „model“ „osvedčí“, ako sa osvedčili rúška, špáranie v dutinách a iné novodobé praktiky, bude ešte viac zle, než zle je.

Dávam však do pozornosti, že títo „konventori“ sami zneužívajú právomoc, a ich trestná zodpovednosť je otázkou času. Nič netrvá večne, a nebude ani tento režim, vážení… Iba dosť z vás bude vyšprtaných, zavakcínovaných a so zničeným zdravím (aj z rúšok) a „pokleslým“ majetkom. Ale bude vás napĺňať pocit služby pre farma priemysel. (…neskôr pochopíte).

Zásah do osobnej slobody iného pri výkone právomoci verejného činiteľa – navyše policajta, nemožno však posúdiť ako „nešťastný“ úradný postup. Lebo sám „konvertor“ pácha trestný čin, a nie jeden…

§ 326 ods. 1, ods. 4 písm. c) Trestného zákona: Zneužívanie právomoci verejného činiteľa
Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,  a)vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,  b) prekročí svoju právomoc, alebo  c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu, potrestá sa odňatím slobody na desať až dvadsať rokov.

§ 339 ods. 1 Trestného zákona:  Nadržovanie  Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom. 

Jednotlivé trestné oznámenia „konvertované“ do sťažností.

1.

Na úvod je potrebné uviesť toto:

Listom, zo dňa 25.9.2020, podaným Igorovi Matovičovi, predsedovi vlády SR a na vedomie o.i. Generálnej prokuratúre SR „Žiadosť o zdržanie sa protiprávneho konania a výzva o zastavenie vydávania a výkonu nulitných právnych aktov“, žiadala som Matoviča o zdržanie sa protiprávneho konania voči mne a zastavenie vydávania opatrení ÚVZ, pretože sú v rozpore so zákonom o.i. aj pre nedostatok právomoci hlavného hygienika Mikasa ich vydávať.

Upovedomením GP SR, zo dňa 2.10.2020, sp. zn.: VI/1 Gd 444/20/1000-2, konajúcou prokurátorkou JUDr. Elenou Černou som dostala odpoveď, že (aj) mnou namietaná nezákonnosť bola zhliadnutá, avšak aj napriek tejto nezákonnosti je opatreniam hlavného hygienika potrebné zachovať účinnosť. Ak toto povie prokurátor Generálnej prokuratúry, založí rozklad právneho štátu a totalitu spoločnosti. Pre vás, pre všetkých.

Je to to isté, ako povedať, že exekučný titul o exekúcii vášho bytu, alebo rozsudok na doživotie sú síce nezákonné, ale ponecháme im právoplatnosť. A predaj vášho bytu sa vykoná, a „obvinený“ sa odvedie na doživotie… Pokiaľ vám teda vážení spoluobčania nedochádza, čo sa deje… a čo hovoria títo prokurátori, niektorí sudcovia, policajti… ! Ešte stále chcete do zákona trest smrti… ?! (to len tak pomimo otázka)

Dňa 7.10.2020 som podala na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na prokurátorku GP SR JUDr. Elenu Černú, pre podozrenie z trestného zneužitia právomoci verejného činiteľa a sabotáže. To preto, že na základe (môjho vyššie uvedeného) listu, zo dňa 25.9.2020, zaslaného Igorovi Matovičovi, predsedovi vlády a iným subjektom, medzi nimi aj Generálnej prokuratúre, označené ako „Žiadosť o zdržanie sa protiprávneho konania a výzva o zastavenie vydávania a výkonu nulitných právnych aktov“ (ktorým som spustila ďalšiu lavínu udalostí), bolo na základe neho vydané menovanou prokurátorkou Upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetov vo veci opatrení, zo dňa 2.10.2021, sp. zn.: VI/1 Gd 444/20/1000-2, s tým, že prokurátorka zhliadla (aj) mnou namietanú nezákonnosť opatrení vydávaných hlavným hygienikom Mikasom, avšak napriek ich nezákonnosti im považovala za potrebné ponechať účinnosť.

Trestné oznámenie, zo dňa 7.10.2020, podané na Generálnu prokuratúru SR:
Vybavenie Trestného oznámenia:

Generálna prokuratúra vyhodnotila Trestné oznámenie s poukazom na § 62 ods. 1 Tr. poriadku ako žiadosť o preskúmanie postupu prokurátorky. Napriek tomu, že obsahovo išlo bez pochýb o trestné oznámenie, s odborne právne a určito označenými ustanoveniami Trestného zákona. Pani JUDr. Miroslava Selecká.  Listom, zo dňa 16.10.2020 ho odstúpila na vybavenie riaditeľovi netrestného úseku odboru Generálnej prokuratúry SR.
Riaditeľ netrestného úseku Mgr. Richard Dukes toto moje Trestné oznámenie, zo dňa 7.10.2020 vybavil ako opakovaný podnet vo veci „Žiadosti o zdržanie sa protiprávneho konania a výzvy o zastavenie vydávania a výkonu nulitných právnych aktov“, zo dňa 25.9.2020, zaslanej Igorovi Matovičovi a Generálnej prokuratúre SR. Teda riaditeľ netrestného úseku vybavil moje trestné oznámenie na JUDr. Černú, zo dňa 7.10.2020, ako opakovaný podnet veci zaslanej Matovičovi, zo dňa 25.9.2020, keď logicky ešte neexistovalo Upovedomenie JUDr. Černej, zo dňa 2.10.2020, pre ktoré som podala na ňu trestné oznámenie, zo dňa 7.10.2020. Trestné oznámenie na Černú považoval za opakovaný podnet daný Matovičovi (do čoho ešte zamotal iný podnet pod inou značkou, čo už vôbec nemá význam hovoriť). Trestné oznámenie na Černú považoval Dukes za opakovaný podnet daný Matovičovi !!!!
Rozumie ten chlap s menom Richard Dukes vôbec tomu, kde je, čo je, čo vybavoval a o čo vo veci išlo ?!!!! O trestné oznámenie na Černú za jej vyjadrenie sa k ňou vybavenému podaniu danému Matovičovi a na vedomie aj generálnej prokuratúre, pán Dukes, nie o opakovaný podnet daný Matovičovi, vlastne podľa Vás opakovane daný generálnej prokuratúre. Tento nezmysel čo vyslovil tento človek sa nedá ani relevantne interpretovať !

Kladiem legitímnu otázku, či tento chaos je účelový, a ide o zneužívanie právomoci verejného činiteľa a nadržiavanie, alebo v štátnych funkciách sedia skutočne analfabeti schopní všetkého ?! Vo finále aj tak potom ide o zneužívanie právomoci verejného činiteľa…,

Ideme ďalej :

2.

Dňa 28.12.2020 som podala na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na príslušníkov POLICAJNÉHO ZBORU MARTIN, ktorí za účelom zistenia totožnosti môjho klienta, majiteľa pohostinstva PUNTO v Martine ho spútali a násilím odviedli na políciu. To preto že môj klient sa LEGITÍMNE dožadoval označenia dôvodu výzvy policajta na preukázanie totožnosti. Obdobný prípad ako u novinárky Janky Hriňákovej.

Odborne povedané, môj klient sa LEGITÍMNE dožadoval označenia plnenia služobnej úlohy policajta spojenej so zásahom do jeho práv  (§ 8 ods. 2, § 9 ods. 1, ods. 3, § 18 ods. 1 Zák. č. 171/1993 Z. z.). V prípade, že policajt nekoná v súlade s § 18 ods. 1 Zák. č. 171/1993 Z. z.  a neoznačí plnenú úlohu podľa tohto zákona, s poukazom na čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, 3 Ústavy SR, nikto nie je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz alebo požiadavku policajta, ktorá nemá oporu v právnych predpisoch. Voči osobe, ktorá takto postupuje, nie je možno vyvodiť trestnoprávnu, ani priestupkovú zodpovednosť založenú na nerešpektovaní takejto výzvy.

Majiteľ prevádzky tak LEGITÍMNE, rovnako ako novinárka Janka Hriňáková, odmietol preukázať svoju totožnosť, keďže policajt si nesplnil povinnosť podľa zákona  8 ods. 2, § 9 ods. 1, ods. 3, § 18 ods. 1 Zák. č. 171/1993 Z. z.)

Dobre si pozrite, ako policajt opakovane odmietal označiť dôvod výzvy na preukázanie totožnosti, ako sa môj klient chcel preukázať, ale legitímne sa dožadoval zákonného dôvodu, a súčasne aj keď nemusel, súhlasil, že sa dobrovoľne podrobí predvedeniu. Dobre si pozrite agresívne konanie policajtov v hrubom rozpore so zákonom. A potom si nižšie prečítajte, ako sa nič nestalo a prečítajte si „priznanie“ a dôvody pokarhania obete… Ako z ilúzie „Koprfilda“ !

Trestné oznámenie, zo dňa 27.12.2020, podané na Generálnu prokuratúru SR:

Vybavenie Trestného oznámenia:

Generálna prokuratúra odstúpila vec na Krajskú prokuratúru v Žiline, tá na úrad Úrad inšpekčnej služby v Banskej Bystrici, pričom už Krajská prokuratúra vopred prejudikovala, že ide o sťažnosť, nie o trestné oznámenie. Pani JUDr. Ivana Dudíková. A Úrad Inšpekčnej služby v Banskej Bystrici mi oznámil, že trestné oznámenie bolo odstúpené na Krajské riaditeľstvo PZ, oddelenie kontroly Žilina. No a odpoveď Úradu Inšpekčnej služby znie, cit.:  Predkladané podanie bolo v zmysle  § 62 ods. 1 Trestného poriadku obsahovo vyhodnotené, že sa nejedná o podozrenie z trestného činu. Podpísaný mjr. Ing. Jozef Kunka, vyšetrovateľ PZ.

62 ods. 1 Trestného poriadku: Podanie sa posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené.  

Podľa ust. §   62 ods. 1 Trestného poriadku sa však obsahovo nevyhodnocuje to, vážený pán Kunka (!) a pani Dudíková (!) či sa jedná, alebo nejedná o podozrenie z trestného činu. Obsahovo sa podľa tohto ustanovenia vyhodnocuje to, či ide o trestné oznámenie, alebo nie. To, či ide o podozrenie z trestného činu sa už posudzuje v trestnom konaní. Vy ste vec účelovo „konvertovali“ do sťažnosti, ktorá nemá žiadne vybavenie.

Konanie pána Kunku a pani Dudíkovej nesie znaky zneužitia právomoci verejného činiteľa a nadržovania. 

Následne Listom Ministerstva vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ Žilina bolo oznámené, že mnou doručený podnet, nazvaný ako „trestné oznámenie“ (teda polícia si trestné oznámenie bez riadneho šetrenia nazvala podnetom), kde namietam postup príslušníkov (nenamietam ich postup, ale podávam voči ním trestné oznámenie). Ide o ťažkú manipuláciu s podaním oznamovateľa, ako z rozpracovanej „spravodajskej“ hry !

Podľa tohto oznámenia Ministerstva vnútra SR, Krajského riaditeľstva PZ Žilina, je napísané, že môj klient sa napriek opakovaným výzvam a s výstrahou, že môžu byť použité donucovacie prostriedky odmietol preukázať. Ani zmienka o tom, že môj klient sa LEGITÍMNE dožadoval OZNAČENIA ZÁKONNÉHO DÔVODU preukázania sa. Na čo má ÚSTAVNÉ právo !!! Ani zmienka tiež o tom, že pred zásahom nebol poučený o svojich právach ! Ani zmienka o tom, že sám sa ponúkal na dobrovoľné predvedenie (čo nemusel). Pán riaditeľ krajského riaditeľstva, plk. PhDr. Aurel Gonščák.

Podľa tohto oznámenia sa na oprávnenosť násilného predvedenia a v putách poukazuje podľa § 51 ods. 1 písm. c) Zák. č. 171/1993 Z. z.

§ 51 ods. 1 písm. c) Zák. č. 171/1993 Z. z.: Policajt je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, aby predviedol, zaistil, zatkol, zadržal alebo dodal do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody osobu, ktorá kladie aktívny odpor, 

Môj klient však nekládol aktívny odpor. Žiaden. Naopak, pokojne a legitímne žiadal uviesť zákonný dôvod preukázania svojej tootžnosti a súčasne prejavil vôľu sa dať aj predviesť. Toto je vidieť z videozáznamu. Tento bol ako dôkaz označený v trestnom oznámení.

Avšak išlo o to, ako neotvoriť trestné konanie, pretože video záznam nepustí. Ten by sa musel prehrať a muselo by sa vyhodnotiť to správanie policajtov, ktoré tam s k u t o č n e je. Presne tak, ako tam je. Bez oznámenia plnenia služobnej úlohy, teda dôvodu legitimovania môjho klienta. Napriek tomu, že on dôvod opakovane žiadal. Bez poučenia ho o právach pred zásahom donucovacích prostriedkov. Bez známky kladenia aktívneho odporu mojim klientom. S ochotou dať sa predviesť.

Zasahujúci policajti sa dopustili tých trestných činov, ktoré sú v opísané v trestnom oznámení. Celé Slovensko to videlo a vidí ! Všetci, ktorí toto oznámenie „konvertovali“ na sťažnosť a vyhodnotili „oprávnenosť“ zásahu sú páchateľmi, kryjúcimi zasahujúcich páchateľov. Nejde o sťažnosť na postup, vážení…, ide o regulérne a dôvodné trestné oznámenie. A vec sa bude riešiť ! Aj s vami všetkými. Majiteľ prevádzky to len tak NENECHÁ !

Toto je skutočne trestná činnosť všetkých tých, ktorí sa v tej veci navzájom kryjú…

to nie je ale všetko:

Namiesto zákonného prešetrenia trestného oznámenie, kde podľa videozáznamu došlo k trestnému činu zasahujúcich policajtov, pretože za účelom predvedenia osoby, ktorá nekladie aktívny odpor, pre zistenie jej totožnosti NEMOŽNO POUŽIŤ DONUCOVACIE PROSTRIEDKY !!!! – pani Dudíková (!) a pán Kunka (!), a zároveň došlo tiež k obmedzeniu osobnej slobody v rozpore s Trestným zákonom, a to tiež nie je nesprávny úradný postup p. Dudíková, p. Kunka, ani nejde oprávnené použitie donucovacích prostriedkov pre účely overenia totožnosti, pán Gonščák, ale ide o zneužitie právomoci verejných činiteľov – zasahujúcich policajtov, obdobne, ako aj vás, teda spútaný a odvlečený poškodený obdržal Rozkaz Okresného úradu Martin o pokarhaní, že na výzvu inak de iure nezákonne zasahujúcich policajtov odmietol preukázať svoju totožnosť.

V pokarhaní sa dokonca uvádza, že na výsluchu (de iure nezákonnom výsluchu), nazvanom úradníčkou JUDr. Vierou Toporovou ako v objasňovacom konaní (aký pojem si vymyslela) sa ku skutku priznal. Teda vašu obranu „prekonvertujú“ do vášho priznania. A ste vinný ! Pritom príbeh v „objasňovacoim konaní“ nebol váš…

Úradníčka s právnickým titulom vážne píše o tom, ako sa môj klient odmietol preukázať, pričom na videozázname beží úplne iná realita.

Tá žena vážne píše o tom, že môj klient sa priznal k tomu, že keď je pod mojou právnou ochranou tak si myslel, že sa nemusí preukázať. Je to úplný výmysel a iná realita, než beží na videozázname.

Toto je skutočne ako zo zlého dystopického filmu. Akoby bol vytvorený nejaký „jednotný“ postup pretvárania reality na inú. Jedným „klikom“ „skonvertujete“ zjavnú vykonanú trestnú činnosť do sťažnosti, ktorú následne nijak nevybavíte, iba nejakým listom konštatujete, a ďalším postupom vytvoríte z obete páchateľa. Ako biorobot napíšete úplne odlišný stav od skutočného.

To nie je jedna vec, to sú všetky veci osôb poškodených totalitným kovidovým šialenstvom. Ide o jednotný postup ako „spod kopiráka“, všetko mimo zákona. Tu už nejde ani o rozpor so zákonom, ale o „paralelný svet“ mimo existujúcich zákonov a medzinárodných dohôd…

Normálny človek má skutočne pocit, že je v zlom sne, alebo inej realite… Presne tak, ako sa píše v trestnom oznámení novinárky, cit.: Nerešpektovanie zverenej právomoci a svojvôľa je zvláštnosťou fungovania Slovenskej republiky pod vládou vedenou Matovičom v boji s koronavírusom…“ 
Kladiem znova legitímnu otázku, či tento chaos je účelový, a ide o zneužívanie právomoci verejného činiteľa a nadržiavanie, alebo v štátnych funkciách sedia skutočne analfabeti schopní všetkého ?! Vo finále aj tak potom ide o zneužívanie právomoci verejného činiteľa…  
3.
Dňa 4.1.2021 som podala na Okresnú prokuratúru Košice I trestné oznámenie na príslušníkov JUSTIČNEJ STRÁŽE Krajského súdu v KOŠICIACH, do ktorej budovy som vstúpila titulom výkonu advokácie, ako právna zástupkyňa predvolaná na pojednávanie vo veci zastupovanej klientky, ktorá justičná stráž ma nútila nasadiť si na tvár rúško. V opačnom prípade ma zasahujúci príslušníci nechceli vpustiť do pojednávacej miestnosti a pod hrozbou použitia donucovacích prostriedkov a zároveň bránením mi vlastnými telami ma donútili opustiť budovu súdu.
 
Trestné oznámenie, zo dňa 4.1.2021, podané na Generálnu prokuratúru SR:
Okresná prokuratúra Košice I postúpila vec na vybavenie Krajskej prokuratúre Košice, a táto vec postúpila na vybavenie Úradu Inšpekčnej služby v Košiciach. Uvidíme, čo tu vymyslia…,
…ako neotvoriť trestné konanie voči verejným činiteľom.
…ktorí v rozpore so zákonom zasahujú do zaručených práv a slobôd občanom. Toto nevidieť, môže iba ten, kto nechce vidieť. Dostalo sa mi už do uší, že problém budem mať ja, nie dotyční justičáci… Viem aj, ktorý z prokurátorov to vyslovil…
Pán generálny prokurátor by mal začať konať, pretože trestné oznámenia, s právne určitým obsahom a priloženými dôkazminie sú sťažnosťami. Veci treba riadne preveriť v relevantnom trestnom konaní. Tu nejde o sťažnosti na nesprávny úradný podtup, ani o trestné oznámenia o nejasnom obsahu. Naopak … ! Ide o trestné oznámenia o zákonom nedovolených násilných zásahoch do zaručených práv a slobôd. Opakujem pán generálny prokurátor a ostatní prokurátori: Ide o násilné zásahy do zaručených práv a slobôd…
Chcem veriť, že nejde o organizovanú skupinu nadržujúcu zakrývaniu trestnej činnosti podozrivých páchateľov z radov verejných činiteľov… Ale „iba“ o zneužívanie právomoci vyššie menovanými verejnými činiteľmi, mysliac si, že takto sa to má robiť. Že sa má zakrývať trestná činnosť iných „kolegov“.
Je čas verejne hovoriť o inštitúte SÚKROMNEJ OBŽALOBY ! Trestnej žaloby, ktorú môže priamo podať občan na domnelého páchateľa. Aj verejného činiteľa. A tu je veľká obava… !


A na záver

Na Slovensku neexistuje právny štát. Existuje už len paralelný systém idúci pomimo našich zákonov a medzinárodných dohôd.

A o tom bol primitívny zásah policajtiek z Popradu. Aj policajtov z Martina, aj justičákov z Košíc atď atď atď. A za účelom týchto „mét“ psychopata je komplet všetok teror voči Slovákom a vzájomné krytie zločinov verejných činiteľov. Kruh sa uzavrel.

Rozumiete vy Slováci, čo vy vôbec robíte…. ?! Že idete sami proti sebe? Skutočne je to tak jednoduché, ako to konštatoval Macron v Paríži, keď sa tam Matovič nechal počuť… A o tom je celé Slovensko, ktoré sa navzájom ničí pre blaho západu. A ešte sa predbieha, kto koľko testov dal, a má „lepšiu“ reakciu po vakcíne.

JUDr. Adriana Krajníková

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Stretnutie s "tzv." zákonom

Dnes, 19. 2. 2021 v centre Popradu, dve policajtky Mestskej polície Poprad, Janošová a Kundisová šikanovali novinárku portálu podtatransky-kurier.sk Janku ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Na Slovensku neexistuje právny štát.

Na Slovensku neexistuje právny štát. Existuje už len paralelný systém idúci pomimo našich zákonov a medzinárodných dohôd. Nečudujte sa všetci, ...
Spravodajstvo

Pellegrini pri návšteve Poľska ďakuje z pozície  predsedu, už nie je prezident?

Štefan Harabin: VLASTIZRADA! Prezident nepozná právo, nerešpektuje rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 2. 2. 2024 a porušuje medzinárodné ...
Aktualizované 15.7. 00:17
Spravodajstvo

Čo je známe o pokuse o atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa

NEW YORK, 14. júla. /TASS/. Výstrely zazneli počas verejného prejavu pred prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii. Počas Trumpovho ...
Aktualizované 17.7. 00:51
Spravodajstvo

Smutná tvár Putina – je rozhodnuté

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a maďarský premiér Viktor Orbán počas stretnutia v Moskve Podľa Viktora Orbána smeruje ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
Spravodajstvo

Krajina, na území ktorej vojna prebieha, už prehráva.

Katastrofálna situácia na Ukrajine pohľadom ukrajinského novinára Vasyla Aleksandroviča Muravytského „Za dva roky Ukrajina utrpela také škody na infraštruktúre, priemysle, ...
Spravodajstvo

Liberálny progresivizmus je ako rakovina

Liberalizmus a liberálny progresivizmus sú ideológie pretavené do politík liberálnej demokracie, ktorá v materiálnom jadre ústavy nemá miesto. S odkazom na Čl. ...
MOR HO!Spravodajstvo

Zaháji rezort zdravotníctva PROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA? Existuje riešenie...

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALO ZAHÁJIŤPROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA S Dušanom Lukášikom vediem rozhovory na rôzne témy. Len nedávno sa ...
Aktualizované 17.7. 00:06
Spravodajstvo

Ostreľovači čakali až atentátnik začne strieľať

Na mieste streľby boli totiž svedkovia a jeden z nich poskytol autentický a necenzurovaný rozhovor pre britskú BBC, že spolu ...
Spravodajstvo

Vojenská operácia na Ukrajine, deň 866 sa priamo dotýka aj nás

Alexander Polegenko/TASS Ruské ozbrojené sily včera začali skupinový úder na vojenské priemyselné objekty a letecké základne na Ukrajine, nešetrili ani ...
Spravodajstvo

Tuší vôbec Pellegrini čo sa deje na Ukrajine?

Pellegrini na samite NATO opakuje floskuly západnej propagandy o ničím nevyprovokovanej ruskej agresii na Ukrajine a vojenskú pomoc neodmieta, ak ...