Slovensko sa ako jediné dištancovalo od nových zdravotníckych postupov WHO

7. júna 2024

AUTOR: ALEX RICHTER

Až do poslednej chvíle pred prijatím IHR nebol známy ich finálny text, pretože sa dokončovali práce na ich znením. MUDr. Kotlár mal k dispozícii naposledy text z 20. mája t.r.. O IHR sa 1. júna 2024 nehlasovalo, prijala sa metóda schvaľovanie „tichým konsenzom“. SR odmietla IHR procedúrou disociácie, čo znamená výslovné dištancovanie sa od ich prijatia. Na to, aby SR nebola IHR viazaná, bude však nevyhnutné urobiť ďalší krok, a to, v určenej lehote (vo verzii z 20.5.2024 to je 18 mesiacov) oficiálne písomne oznámiť generálnemu riaditeľovi WHO , že Slovenská republika IHR odmieta, informovali. Celý status prinášame bez úpravy v nasledujúcom texte.

I. Politický rámec

Pokiaľ ide o celkový kontext rokovaní Slovenská republika považuje za obzvlášť významnú skutočnosť, že Európska komisia, ktorú Rada svojím rozhodnutím 2022/451 v roku 2022 poverila, aby v mene členských štátov Európskej únie rokovala o Pandemickej dohode a o novelizácii IHR, sa ocitla vo vážnom konflikte záujmov, a to práve v súvislosti s nákupom vakcín počas pandémie COVID-19. Navrhujeme preto, aby rokovania o Pandemickej zmluve boli odložené až do konečného verdiktu v tejto veci.

Je všeobecne známe, že európski prokurátori vyšetrujú trestné oznámenia v súvislosti s rokovaniami o nákupe vakcín medzi predsedníčkou Európskej komisie a generálnym riaditeľom spoločnosti Pfizer. Významná časť dávok vakcín, ktoré Európska komisia nakúpila za desiatky miliárd eur, bola priamo dohodnutá medzi generálnym riaditeľom farmaceutickej spoločnosti Pfizer a predsedníčkou Európskej komisie, ktorí sú spojení osobným priateľstvom. V tejto súvislosti Európska komisia opakovane odmietla na požiadanie relevantných orgánov EÚ zverejnenie inkriminovaných textových správ. Pripomíname v tomto ohľade aktuálne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2024. Tento požiadal Európsku komisiu o okamžité a úplné uverejnenie všetkých zmlúv na nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19 financovaných úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov ako aj textových správ, ktoré si vymenili predsedníčka Európskej komisie a generálny riaditeľ Pfizeru počas rokovaní o obstarávaní 1,8 miliardy dávok vakcín. Európsky parlament v tomto ohľade pripomenul svoje právo podať žalobu na Súdnom dvore EÚ.

Pripomíname, že zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR poukazujú na netransparentný, mimoriadne nevýhodný a značne predražený centrálny nákup vakcín zo strany, za ktorý je zodpovedná Európska komisia. Za neprijateľnú označil povinnosť členských štátov pristúpiť k nákupu nepotrebných vakcín v množstvách dohodnutých jej predsedníčkou. Nedá sa vylúčiť, že takáto situácia nenastane aj v súvislosti s navrhovanými nákupmi cez Globálnu sieť dodávateľského reťazca a logistiky. Aj preto, je aktuálna verzia „Pandemickej zmluvy“ pre SR neprijateľná.

II. Najdôležitejšie výhrady k IHR
1. Z hľadiska obsahu je predložený návrh obidvoch dokumentov, t.j. IHR a Pandemickej zmluvy aj vo vzájomnom obsahovom kontexte, pre Slovenskú republiku aj po ich úprave neprijateľný. Je tomu tak najmä z dôvodov nedovolených zásahov do zvrchovanosti suverénnych členských štátov, čím sa zavádzajú prvky centrálno-byrokratického riadenia zo strany WHO voči suverénnym členským štátom.

2. IHR obsahuje neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd a ich nedostatočnú ochranu. Napr. zavedením cenzúry v podobe boja proti dezinformáciám, podmieňovaním cestovania očkovaním alebo preukázaním potvrdenia o očkovaní, alebo povinnosťou inej profylaxie, či je podrobenie sa iným (neuvedeným) zdravotným výkonom, nedostatočné doložky v zmluvách o nákupoch vakcín o odškodňovaní škodlivých následkov vakcín.

3. Skrytým zámerom IHR je podpora záujmov farmaceutického priemyslu na úkor suverenity štátu a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, o čo, aj vzhľadom na obsahový kontext s Pandemickou zmluvou, veľmi priezračne ide.

4. Viaceré záväzky sú obsahovo neurčité a predstavujú bianco šek, pretože ich obsah bude známy až v budúcnosti. Neurčité a vágne formulácie viacerých ustanovení vytvárajú značný priestor pre subjektívne posudzovanie a svojvôľu generálneho riaditeľa pri rozhodovaní s celosvetovými dôsledkami. Napr. vymedzenie pojmov „pandémia“ a „pandemická mimoriadna udalosť“, ktoré sa vyznačuje vágnosťou, neurčitosťou a absenciou stanovenia merateľných parametrov, podľa ktorých by bolo možné stav pandémie zistiť. To poskytuje generálnemu riaditeľovi WHO značný priestor pre subjektívne vyhodnotenie situácie na vyhlásenie pandémie alebo pandemickej mimoriadnej udalosti. To isté sa týka aj pandemických opatrení.

5. Neprijateľné je aj ponechanie zásadných rozhodnutí spojených s pandemickými opatreniami vrátane vyhlásenia a ukončenia pandémie na jednu osobu – generálneho riaditeľa. Ak takéto opatrenia so závažnými zásahmi do života spoločností a ľudí majú byť záväzné prakticky pre všetky členské štáty, je nevyhnutné, aby o nich rozhodoval kolektívny orgán, a nie jedna osoba.

6. Aj naďalej je – v kontexte na navrhovanú povinnosť zmluvných štátov zosúladiť vnútroštátne zákony s IHR (viď návrh Pandemickej dohody) – čitateľný neprijateľný zásah do suverenity členských štátov (vydávaním tzv. „odporúčaní“, ktoré však majú byť povinné) a tiež neprijateľný zásah do ľudských práv a základných slobôd (podmieňovanie cestovania očkovaním alebo preukázaním dokladu o očkovaní).

7. IHR počíta so zriadením Globálnej siete dodávateľského reťazca a logistiky, ktorá sa navrhuje v Pandemickrej dohode. Ide o zriadenie globálneho monopolu, ktorý by mal dominantné postavenie na trhu so zdravotníckymi produktami a narúšal by pravidlá férovej súťaže na hospodárskom trhu so zdravotníckymi produktmi.

8. V súvislosti s nákupom vakcín a iných zdravotníckych produktov sa navrhuje v zmluvách o nákupoch doložku o odškodnení škodlivých účinkov vakcín a iných zdravotníckych produktov obmedziť len na určitý čas. To je neprijateľné vzhľadom na to, že prax ukazuje, že škodlivé následky vakcín a prejavujú u mnohých osôb až po čase.

K ostatnému zneniu IHR , ktoré mal MUDr. Kotlár k dispozícii (2. mája 2024) predložil MUDr. Kotlár 20 konkrétnych pripomienok s odôvodnením.

Zdroj:

(1) Kľúčové dôvody, prečo sa Slovenská republika dištancovala od prijatia Medzinárodných zdravotníckych predpisov (IHR), Martina a Petr, Facebook, 5.6.20024

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Šimečka sa vyhrážal: generálny prokurátor na veľmi tenkom ľade

ilustračné foto archív AUTOR: DIANA DVORSKÁ Generálnej prokuratúre bolo doručených viacero podnetov od rôznych fyzických a právnických osôb na rozpustenie politickej ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Dosť bolo Šimečku…a jeho drístov. OČTK konajte…

Boss Progresívneho Slovenska Michal Šimečka (M.Š) v relácii O päť minút 12 s Matúšom Šutajom Eštokom vyzeral ako žiak osobitnej ...
Spravodajstvo

Nasadenie pri pobreží Floridy: Aká silná je ruská útočná ponorka triedy Yasen-M

Ruská ponorka pri kubánskom pobreží môže predstavovať pre Spojené štáty vážnu hrozbu uvádza Americká publikácia „Military Watch Magazine“, kde sa ...
Aktualizované 12.6. 14:07
Spravodajstvo

3 milióny nadmerných úmrtí v 47 krajinách súvisiacich s injekciou COVID

Nadmerná úmrtnosť v krajinách západného sveta od pandémie COVID-19: odhady „Náš svet v údajoch“ od januára 2020 do decembra 2022 ...
Aktualizované 14.6. 11:36
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Aktualizované 12.6. 13:22
Spravodajstvo

Ján Káľavský: Cieľom čurillovcov bolo "uje*ať skur*ených smerákov a Fica"

Mimi Šramová s Jánom Káľavským, bývalým operatívcom NAKA S ex-operatívcom NAKA Jánom Káľavským Sme sa v Bosne, kde Ján Káľavský ...
Spravodajstvo

PREFERENČNÉ HLASY VYNIESLI T.E.ROSTASA PRED DVOCH PREMIÉROV, MINISTROV, PREDSEDU KOALIČNEJ STRANY AJ MNOŽSTVO POSLANCOV PARLAMENTU

Foto: Matúš Plecho AUTOR: ZEM&VEK Nezávislý kandidát Tibor Eliot Rostas bez bilbordovej kampane, ktorú na rozdiel od iných vôbec nevyužil a ...
Aktualizované 12.6. 13:10
Spravodajstvo

George Soros otvorene rozpráva o realizácii jeho plánu likvidácie Ruska a ďalších krajín

ilustračné fototo: europeanconservative.com Kto je George Soros? Zopár faktov a zhodnotenie jeho investícií a impéria Maďarský podnikateľ Georg Soros, o ...
Aktualizované 12.6. 00:56
Spravodajstvo

OSN, WHO a WEF boli vyhlásené za teroristické organizácie Republikánskym krajským zhromaždením na Floride

Republikánske zhromaždenie okresu Lee, čo je ľudová konzervatívna republikánska organizácia, schválilo rezolúciu, ktorú predstavil Joseph Samsone a vyhlásil OSN, WHO a WEF ...
Aktualizované 13.6. 23:40
Spravodajstvo

Otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi

Vážený pane, na Vašom osobnom profile obmedzili ste kto môže komentovať Vaše príspevky. Obzvlášť po atentáte na Roberta Fica Spoločnosť Meta ...
Aktualizované 13.6. 22:37
Spravodajstvo

Kaliňák podáva na Naďa trestné oznámenie za vlastizradu

Kaliňák vyjadril k Jaroslavovi Naďovi tvrdé slová o vlastizrade Minister a exminister obrany sú vo veľkom spore. Robert Kaliňák použil ...
Spravodajstvo

Voľby do Európskeho parlamentu dosiahli 34,38 percentnú účasť

Oficiálne výsledky eurovolieb oznámil predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda. Volebná účasť v sobotňajších (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu ...