Rozruch okolo ministra vnútra okomentoval aj JUDr. Štefan Harbin – zhrnutie

11. novembra 2023

Naopak, tvrdí, že konanie siamských dvojčiat JUDr. Lipšica a JUDr. Kubinu je ťažká psychiatria, viac da dozviete z videa:

Zákon o ochrane oznamovateľov nemá chrániť obvinených z trestného činu, ale oznamovateľov protispoločenskej činnosti, komentuje minister vnútra Šutaj Eštok mediálny humbuk kvôli svojmu rozhodnutiu o dočasnom pozbavení obvinených policajtov výkonu štátnej služby, ale aj prípad, v ktorom sudca a zároveň spolužiak advokáta čurillovcov rozhoduje v ich prospech

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vo svojom videoblogu poukazuje na to, že skupina obvinených policajtov v NAKA sa rozhodla s podporoou Lipšicovej prokuratúry.zneužiť Zákon o ochrane oznamovateľov.

Dnes sa vyjadrím k mediálnemu humbuku okolo skupiny policajtov, ktorí spolu s Úradom špeciálnej prokuratúry, podľa môjho názoru zneužili zákon na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň sa vyjadrím k rozhodnutiu súdu, ktorý nielen podľa mňa, ale aj podľa ministerstva spravodlivosti nemal právo v tejto záležitosti rozhodovať.

Viac vo videu:

Mestský súd Bratislava IV. vydal vo štvrtok 9. 10. 2023 neodkladné opatrenie, v ktorom sudca Michal Kubiš rozhodol, že Braňko Kišš môže naďalej pôsobiť ako prvý viceprezident Policajného zboru. Minister Šutaj Eštok príslušnosť bratislavského mestského súdu v tejto záležitosti spochybnil. Pripomenul v tejto súvislosti veľmi podozrivú náhodu, že sudca Kubiš bol spolužiakom advokáta Petra Kubinu, ktorý obhajuje čurillovcov. Minister vnútra nevylúčil, že tento sudca bude disciplinárne stíhaný.

Šutaj Eštok spochybňuje príslušnosť bratislavského mestského súdu, ktorý vrátil odvolaného prvého viceprezidenta Policajného zboru Branka Kišša do funkcie. Pripomenul, že sudca Michal Kubiš bol spolužiakom advokáta Petra Kubinu, ktorý obhajuje čurillovcov. Minister vnútra nevylúčil, že bude disciplinárne stíhaný

Nový minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) koncom októbra 2023 rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby šiestich policajtov. Medzi nimi aj vyšetrovateľa NAKA Jána Čurilllu. Odvolal sa na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu.

Branko Kišš môže naďalej pôsobiť ako prvý viceprezident Policajného zboru. Vyplýva to z neodkladného opatrenia, ktoré vydal Mestský súd Bratislava IV. Na sociálnej sieti ho zverejnil advokát Peter Kubina. Ministerstvo vnútra (MV) SR avizovalo, že využije opravné prostriedky.

„Práve nám bolo doručené neodkladné opatrenie, ktorým Mestský súd Bratislava IV dnes v celom rozsahu vyhovel nášmu návrhu a vrátil na pôvodné pracovné miesto prvého viceprezidenta Policajného zboru Branka Kišša,“ uviedol Kubina. Rozhodnutie podľa jeho slov potvrdzuje nezákonnosť konania ministra vnútra.

„Žalovaný je povinný umožniť žalobcovi pokračovať vo výkone štátnej služby v mieste výkonu na Prezídiu Policajného zboru vo funkcii prvého viceprezidenta Policajného zboru,“ uvádza sa vo vydanom neodkladnom opatrení. Proti uzneseniu súdu možno podať do 15 dní odvolanie.

Bratislavský mestský súd nemal v prípade policajného viceprezidenta Branka Kišša kompetenciu konať, vyhlásil v piatok minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Rozhodovať mal podľa neho správny súd. Argumentuje tým, že vzťah príslušníka Policajného zboru s rezortom vnútra nie je pracovnoprávny, ale verejnoprávny. Voči rozhodnutiu sa odvolá. Naďalej je presvedčený, že konal zákonne.

„Verím, že v odvolaní budeme úspešní, že krajský súd skonštatuje, že tam nebola príslušnosť civilného súdu konať, a že potom bude minister spravodlivosti rozhodovať o tom, či v prípade tohto sudcu nie je potrebné podať disciplinárne konanie,“ skonštatoval šéf rezortu.

Podotkol, že sudca Michal Kubiš je spolužiakom Petra Kubinu, právneho zástupcu Kišša a tzv. čurillovcov. Minister sa domnieva, že sudca sa mohol dopustiť trestného činu ohýbania práva.

Diskutuje o tom aj s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom. Nevylúčil, že minister podá na sudcu návrh na disciplinárne konanie.

Rozhodnutie týkajúce sa Kišša ministerstvu zatiaľ nedoručili.

V prípade postavenia tzv. čurillovcov mimo služby minister rešpektuje názor šéfky Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzany Dlugošovej, podľa ktorej sa mal minister pred rozhodnutím najprv obrátiť vzhľadom na ich status chráneného oznamovateľa na úrad. O téme majú diskutovať na budúcotýždňovom stretnutí. Šutaj Eštok vidí priestor na vylepšenie legislatívy, nie je podľa neho jednoznačná.

Postaveniu policajných vyšetrovateľov, tzv. čurillovcov, mimo služby, sa mal venovať aj Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Zasadnutie sa v piatok nekonalo. Nebol totiž uznášaniaschopný, chýbali na ňom viacerí poslanci, rokovanie preto ukončili.

Členovia výboru z radov opozície a ďalší poslanci pokračujú v neformálnej diskusii bez ministra. Debatujú s predsedníčkou Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzanou Dlugošovou a právnym zástupcom dotknutých vyšetrovateľov Petrom Kubinom.

Minister vnútra rešpektuje, že výbor nebol uznášaniaschopný a rokovanie sa preto nekonalo. „Keďže som pozvánku dostal, prišiel som, bol som pripravený. Nemyslím si, že ústavnoprávny výbor má v tomto smere nejakú kompetenciu, ale rešpektujem, že parlament je nadradený vláde a rešpektujem to, že by tu mala byť nejaká politická kultúra,“ povedal novinárom.

Fakt, že sa výbor nekonal pre neprítomnosť koaličných poslancov, považuje za štandardný proces. „Poslancom nemám čo vysvetľovať, konám vždy zákonne,“ dodal.

Viac vo videu:

Blog investigatívnej žurnalistiky na svojom Telegramovom kanáli upozornil na zaujímavé majetkové pomery sudcu JUDr. Michala Kubiša, ktorý expresne rozhodol vo veci preradenia Braňka Kiša z postu viceprezidenta PPZ SR.

Pavol Gašpar: U Kubiša bude treba za jeho konanie vyvodiť zodpovednosť

Štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Pavol Gašpar vo svojom príspevku na sociálnej sieti uviedol, že minister vnútra Šutaj Eštok nepochybil. „Pokiaľ sa potvrdí, že v kauze “čurillovca” Kišša, rozhodoval Mestský súd BA4, ktorý nemal rozhodovaciu právomoc, bude potrebné vyvodiť zodpovednosť,“ dodal Gašpar, ktorý je synom bývalého Policajného prezidenta Tibora Gašpara.

Advokát Para o podozrivých okolnostiach rozhodnutia sudcu Kubiša

Známy advokát Marek Para, ktorý zastupuje mnohých ľudí v politicky motivovaných trestných konaniach, a ktorý sa sám stal terčom prenasledovania zo strany čurillovcov (Policajnú akciu na advokáta Paru pomenovali vyšetrovatelia NAKA po židovskom veľkňazovi Kajfášovi, ktorý zradil Ježiša a vydal ho Pilátovi. Robert Fico začiatkom januára v tejto súvislosti zverejnil antisemitské vyjadrenia „elitných“ vyšetrovateľov NAKA, ktorí sa do advokáta Paru navážali za jeho židovský pôvod. Viac v článku a videu TU) sa vo svojom príspevku pozastavil nad blízkym vzťahom sudcu Kubiša s právnikom Kubinom.

„KUbina podal zrejme za každého ČURILLOVCA samostatný návrh na neodkladné opatrenie na tom istom súde, ABY DOSIAHOL MAXIMALIZÁCIU PRAVDEPODOBNOSTI, že aspoň jedno podanie bude mať sudca KUbiš. Sudca KUbiš sa tak ponáhľal zachrániť ČURILLOVCOV, že obvykle aj vo veciach maloletých detí trvá vydanie neodkladného opatrenia 30 dní, ALE JEMU STAČILO cca. 7 dní a teda “útočí na rekord”,“ uviedol Para s tým, že ak sa podozrenia potvrdia, musia prísť následky.

Súd vracia viceprezidenta do funkcie, ktorá je už zrušená

Niet jedného rozhodnutia, ktoré by v opozícii nevyvolalo šialené až hysterické reakcie… Či to bola spoločná akcia namierená proti migrantom, alebo personálne zmeny na policajnom prezídiu, alebo návrh a vymenovanie Zuriana za šéfa Úradu inšpekčnej služby MVSR, alebo ustanovenie Santusovej na miesto Ďurku, ktorý pochádzal zo skupiny „čurillovcov“ a ktorého nominácia viedla ku konfliktu a k odvolaniu Ministra vnútra Šimku, píše Gaberiel Teleki vo svojom článku na portáli Eurorešpekt:  

Opozícia všetky tieto rozhodnutia,( ktoré Eštok odôvodňuje plnením si zákonných povinností na jednej strane a potrebou objektivizácie a dosiahnutia nezávislosti a účinného vedenia polície) vidí nielen ako krivenie spravodlivosti, porušenie zákona, ale aj dokonca zneužívanie právomoci verejného činiteľa a inicializuje jeho odvolanie. To dokonca skôr, ako prebehlo v Národnej rade SR hlasovanie o vyslovení dôvery vláde.

Opozícia samozrejme nadväzuje na doterajšiu stratégiu Matovičovej a Hegerovej vlády v zmysle už vysloveného slávneho výroku z nahrávok „čurillovcov“ že sú chránenou zverou.

Nič viditeľnejšie neodhaľuje diletantnosť právnych expertov opozície, najmä Progresívneho Slovenska ako napríklad vyjadrenie poslanca Vanču v televíznej diskusii s ministrom Eštokom. Ten napriek citovaniu plného znenia zákona o tom čo je povinný minister urobiť v prípade obvineného policajta argumentuje takými banalitami ako je účelové zamenenie slovíčka „a“  a „alebo“, čo dáva obraz o jeho účelovom výklade. Je však nesporné, že zákon povinnosť ukladá ministrovi konať tak, ako konal voči obvinenému policajtovi. Rovnako je šokujúca diletantnosť právneho experta PS Vanča v tom, ako nadväzuje na mnohé predošlé repliky zástancov a advokáta „čurillovcov“ , keď tvrdí že pre ministra je záväzné okrem iného aj výrok Krajského súd o zrušení väzobného stíhania, pričom tento súd rozhodoval o dôvodnosti väzby a nemal právo vyslovovať názor k meritu veci o ich vine a dôvdonosti trestného stíhania. Perličkou je právnickeho lapsusu však bolo vyhlásenie o právnej sile vnútorného predpisu MVSR , ktorý on, ako právnik považuje za lex specialis ktorý stojí nad zákonom, ktorý Eštok uplatnil. Zabudol však, alebo účelovo manipuluje s faktom, že zákon je právna norma schválená v parlamente, čím nejaký vnútorný predpis ministerstva nie je.

Ani zrozumiteľné argumenty Tibora Gašpara v inej diskusii o tom, že Generálny prokurátor v zmysle § 363 Trestného poriadku potvrdil dôvodnosť stíhania ako kompetentný orgán a ani argument že ˇčurillovci „ sú v postavení obvinených osôb opozícii nevadia. Ich názor umocnený univerzálnym právnym zástupcom „čurillovcov“ a odvolaného viceprezidenta PZ SR Kiša advokátom Kubinom zachádza z hľadiska verejných vyjadrení ďaleko za hranice advokátskej kompetencie a je vyslovene politicky motivovaným aktom, keď sa dočítame medzi inými aj o tom, že súd „zrušil rozhodnutie MV SR“ o prepustení Kissa.

Tendenčné stanoviská mainstreamu a koordinácia so zúfalou opozíciou, ako aj s advokátom Kubinom znamená už na prvý pohľad, že „Chránená zver“ si to naozaj zasluhuje takúto pozornosť a ide o veľmi veľa. Samozrejme okrem ideologických a demagaogickcýh útokov a výkladov práva sa vyťahuje aj sociálny aspekt a snaha súcitu s „čurillovcami“, ktorí v súčasnosti sedia doma, poberajú minimálnu mzdu a teda sú v existenčnom ohrození. Nie je na mieste polemizovať o tom, že kto čím bojuje tým aj zájde, ale rozhodnutia Ústavného súd SR o nezákonnej väzbe mnohých opozičných predstaviteľov za ktorými chránená zver stála je vlastne nepodstatné. Ale nazýva sa to revanšom, Vraj. A na mieste je otázka a stále častejšie sa otvára aj pohľad na to, kto sú „čurillovci“ a zdá sa že kruh sa rozširuje o špeciálnych prokurátorov, niektorých sudcov a ako aj mediálne intenzívne angažovaného advokáta Kubinu (bývalého kolegu Daniela Lipšica ktorý nastúpil do všetkých jeho advokátskych prípadov) a samozrejme aj o po krvi bažiacich predstaviteľov opozície pre ktorých táto téma sa stala cestou k politickému boju.

– pričom jeho funkčné miesto je zrušené , ten je spokojný, jeho kauza ale nekončí. Jediným platným viceprezidentom prezídia policajného zboru jetotiž iba plk Ing. Jozef Masnica, ako to vyplýva aj zo oficiálnej stránky Ministerstva vnútra ER. https://www.minv.sk/?viceprezident_PZ

Na rozdiel od dezinterpretácii rôznych angažovaných médii však súd nerozhodol o nezákonnosti organizačnej zmeny ktorým sa funkcia viceprezidenta zrušila, ani o prevelení Kišša, ale ustálil neodkladným opatrením iba jeho postavenie a súčasné postavenie ako žalobcu- čo je významný rozdiel a nemôže mať vplyv na rozhodnutie v samotnej veci

Ministier Eštok odvolal z funckie viceprezienta Kišša ktorého presunul na útvar cudzineckej hraničnej polície do Banskej Bystrice z dôvodu, že jeho funkčné miesto zrušil. Mestský súd Bratislava IV už  vo štvrtok 9. novembra , teda 9 dní od podania návrhu vydal neodkladné opatrenie, ktorým ho Kišša ustanovil späť do funkcie.Zaujímavé a absolútne rozporuplné rozhodnutie súdu, lebo ten síce v pracovnoprávnych vzťahoch môže rozhodovať aj s neodkladným opatrením, ale nemôže zasahovať do rozhodovacej právmoci ministra, ktorý funkčné miesto viceprezidenta v zmysle Kompetenčného zákona č.575/2001 Z.z. v zmysle § 4 ods. (1) jednoznačne ukladá kompetenciu pri vedení ministerstva ministrovi a zároveň v §11 priamo určuje jeho právomoc pri riadení policajného zboru.

A ako, ke´d toto funkčné miesto je zrušené organizačným opatrením 1. novembra. Súd nie je kompetentný nariadiť ministrovi vnútra túto organizačnú zmenu anulovať. Ale Kišš spokojný je, keďže sa do práce vrátil. Zrejme ho tam čaká prázdna kancelária, žiadne kompetencie ani vyjasnená pracovná náplň, lebo jeho funkcia už neexistuje a súd to ministrovi nariadiť nesmie.

Z hľadiska rýchlosti rozhodovania súd vieme dedukovať niektoré zásadné nedostatky a podozrenia ktoré nastali:

  1. Prečo nebola žaloba doručená na vyjadrenie žalovanému- teda MVSR
  2. Uznesenie nie je právoplatné a vykonateľné, aj keď účinky neodkladného opatrenia nastali a odvolací súd ho môže v plnom rozsahu zrušiť aj pre zrejmú nadkompetentnosť prvostupňového súdu pri zásahu do kompetenčnej právomoci ministra o organizačnej zmene, lebo je logické, že funkcia Kišša zanikla na základe zrušenia jeho funkčného miesta viceprezidenta a na základe toho bolo služobným rozkazom prevelená
  3. Po vydaní uznesenia o neodkladnom opatrní by sa toto uznesenie z procesných dôvodov na počítanie lehoty pre odvolanie, ako aj samotná žaloba by sa mala doručiť žalovaného a v rámci rovnosti strán v konaní, aj žalovaný môže robiť návrhy, dokonca aj namietať zaujatosť súdu aj z hľadiska jeho postupu a znevažovania kompetenčných zásad ministra, do ktorého súd chtiac- nechtiac,  vedomky alebo úmyselne zasiahol

Média boli nakrmené predčasnými a neobjektívnymi vyjadreniami o tom, že súd vo veci rozhodol Branka Kišša a ten sa vráti do funkcie. Len niektoré uviedli objektívnejšiu informáciu, že sa jedná o neodkladné opatrenie, ktorým sa má chrániť záujem žalobcu, aby sa predišlo škodám a ujmám, ktoré by sa nemuseli dať napraviť.

Považujeme za detinské úvahy o tom, že by minister Eštok znova zriadil funkčné miesto viceprezidenta kvôli Kiššovi, keďže ho zrušil. Nemá na to dôvod. A uvidíme, ako vlastne Kišš chce vykonávať svoju prácu a na základe akých kompetencií, keď takýto organizačný úsek na Prezídiu policajného zboru zanikol. Slovenská absurdite na posmech. Ale aj to ukazuje reálnosť uvažovania pána Kišša o danej situácii, ktorú zrejme nepochopil. Ako v slovenských pomeroch to býva obvyklé, pán Kišš bude poberať plat viceprezidenta, chodiť do práce do prázdnej kancelária, poverený prezident mu nemôže dávať úlohy a poverenia, lebo jeho funkcia zanikla a jeho bývalí podriadení už nie sú jeho podriadenými, lebo v rámci organizačného rozhodnutia tento úsek zanikol a sú zaradení pod iného funkcionára.

Ako už médiami koluje uznesenie Mestského súdu, tak o náhlivosti a neodbornosti rozhodnutia sa môže presvedčiť každý na prvý pohľad. Ak totiž súd v tej náhlivosti zamieňa postavenie žalobcu a žalovaného priamo vo výrokovej časti rozhodnutia v bode IV, tak to je vážny právny lapsus, ktorý nemá čo robiť ani v triviálnom rozhodnutí.

Je zarážajúce neodborné a nekvalifikované vyjadrenie predsedníčky úradu, ktorá sa k veci vyjadrila takto: „Je veľkou škodou, že ministerstvo vnútra sa neobrátilo na náš úrad pred tým, ako postavilo mimo služby chránených oznamovateľov z radov polície, a vlastne ho prakticky obišlo“

Pani predsedníčka. MVSR nemá žiadnu povinnosť Váš úrad žiadať pri každej personálnej zmene. Naopak. Je preventívnou, formálnou aj procesnou povinnosťou Vášho úradu oznámiť zamestnávateľovi právne skutočnosti ktoré nastali na základe návrhu prokurátora vo Vašom rozhodnutí o udelení štatútu chráneného oznamovateľa.

Z doterajších vyjadrení sa nepodarilo dopátrať, kedy Úrad oznámil zamestnávateľovi takýto štatút a teda prečo toto oznámenie nebolo súčasťou personálneho spisu dotknutých osôb. Pri vyjadreniach pani predsedníčky sme nepostihli ani jednu informáciu, či v zmysle uvedeného paragrafového znenia bolo oznámenie štatútu chráneného oznamovateľa v zmysle § 7 tohto zákona zamestnávateľovi doručené , v tomto prípade Ministerstvu vnútra SR.

Zrejme Eštok má byť jasnovidec a zároveň akýmsi arbitrom, ktorý má rozhodovať ktorý zákon a kompetencia a povinnosť platí a ktorá neplatí. To je ale nad jeho právomoc.Nuž. Čo je zjavné je to, že Eštok zákon pozná a koná v jeho duchu, ale On sám konflikt záujmov medzi kompetenciami ministra vlády SR a kompetenciami a postupmi Úradu pre ochranu oznamovateľov rozhodnúť nemôže a ani nesmie.

Tak si koná svoje povinnosti v zmysle zákona

Naviac. Verejnosť naozaj zaujíma, aká veľká je tá takzvaná „čurillovská „ skupina, ktorá je priebežne doplňovaná o každého, kto nejakým spôsobom sa podielala na ovplyvňovaní takzvaného projektu rúk tejto skupiny a či tento Úrad sa nezneužíva na nejaký imunitný tábor ľudí, ktorí bojujú zo všetkých svojich síl a samozrejme s využívaním rovnakých spravodajských a konšpiračných metód ktoré aj vo svojej trestnej činnosti používali.

V dnešnom vyjadrení ministra Eštoka po skončení zasadnutia bezpečnostného výboru ktoré nebolo uznášania schopné odznelo potvrdzujúce stanovisko, že podľa jeho názoru v tejto veci Mestský súd nebol príslušný vzhľadom na povahu sporu a tým bol Správny súd, ktorý je kompetentný pre riešenie vzťahu policajta v štátnom služobnom pomere. Vyslovene za čudnú náhodu považuje Eštok aj skutočnosť, že konajúci sudca je spolužiakom advokáta Branka Kišša ako aj to akou rýchlosťou bolo rozhodované bez doručenia žaloby a vyjadrenia k nej. Vec bude predmetom odvolania po doručení uznesenia a vzhľadom na nepríslušnosť súdu aj podnetom na preskúmanie ministrom spravodlivosti.

Podľa vyjadrenia ministra Eštoka pán Kiss bol právoplatne preložený na inú funkciu, čo je výslovne v jeho kompetencii a Mestský súd vzhľadom na oprávnenia vyplývajúce z kompetenčného zákona nemôže zasahovať do týchto služobných rozhodnutí.

Branko Kišš na zrušené miesto viceprezidenta nenastúpil, do konca roka čerpá svoju dovolenku a rehabilituje.

Autor: Gabriel Teleki

Šutaj Eštok začal robiť poriadky v polícii

Nový minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) koncom októbra 2023 rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby šiestich policajtov. Medzi nimi aj vyšetrovateľa NAKA Jána Čurilllu. Odvolal sa na zákon, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu.

Rozhodnutie ministra vnútra vzbudilo rozhorčenie nielen advokáta obvinených policajtov a redaktorov korporátnych médií na čele s triom tzv. červených denníčkov (Denník N, Aktuality.sk a denník SME), ale aj predstaviteľov bývalej vládnej koalície, ktorá políciu zneužívala na politický boj. Obvinení policajti vraj mali poskytnutú ochranu v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a preto vraj mohol minister vnútra takto postupovať voči nim len v prípade, ak by mal na tento svoj postup súhlas úradu na ochranu oznamovateľov v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov.

Podľa názoru mnohých právnikov však postup ministra vnútra bol plne v súlade so zákonom a na obvinených policajtov dopadajú úplne iné ustanovenia zákona o ochrane oznamovateľov než na ktoré poukazoval advokát obvinených policajtov a ktoré citovali aj médiá bývalého hlavného prúdu.

Viac TU a TU.

Bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva JUDr. Marica Pirošíková napríklad uviedla, že minister vnútra Šutaj Eštok pozbavením výkonu štátnej služby šiestich obvinených policajtov postupoval v súlade s Ústavou SR a šéfke Úradu na ochranu oznamovateľov pripomína, že vzhľadom na jej predchádzajúce pôsobenie na ESĽP by mala vedieť, čo znamená nezávislosť vyšetrovania.

Viac v článku TU.

HEREDOŠ: Úrad pre ochranu oznamovateľov je pobočka USA ambasády a Sorosových ľudí!

Zdroj: tvnoviny.sk / YouTube 

KĽÚČ OD – TV a magazín

MIRO HEREDOŠ

.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

JA SOM SLOVENSKO, povedal si MATOVIČ… a Slovensko podáva trestné oznámenie…

VZALI MU HRAČKU A ON SI JU VZAL SPÄŤ…!!! Igor Matovič, 9.11.2022: „NIKTO PO NÁS NEBUDE,MY TU BUDEME VLÁDNUŤ NAVEKY ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

WHO experiment s ľudstvom

Čo je obsahom článkov WHO? Požiadavky globalistov skrz WHO na totálne ovládanie ľudskej civilizácie sú na spadnutie. Pozrime sa na ...
Spravodajstvo

Vojenská operácia na Ukrajine, deň 866 sa priamo dotýka aj nás

Alexander Polegenko/TASS Ruské ozbrojené sily včera začali skupinový úder na vojenské priemyselné objekty a letecké základne na Ukrajine, nešetrili ani ...
Spravodajstvo

Pellegrini v Poľsku podporuje Ukronacistov i najradikálnejších vojnových štváčov a Rusofóbov v Európe?

Poľský prezident Andrzej Duda (vpravo) víta slovenského prezidenta Petra Pellegriniho pred spoločným pracovným stretnutím vo Varšave 4. júla 2024. Milí ...
Spravodajstvo

Pellegrini pri návšteve Poľska ďakuje z pozície  predsedu, už nie je prezident?

Štefan Harabin: VLASTIZRADA! Prezident nepozná právo, nerešpektuje rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 2. 2. 2024 a porušuje medzinárodné ...
MOR HO!Spravodajstvo

Zaháji rezort zdravotníctva PROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA? Existuje riešenie...

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA BY MALO ZAHÁJIŤPROGRAMY PREVENCIE PRE OČKOVANÝCH VAKCÍNAMI mRNA S Dušanom Lukášikom vediem rozhovory na rôzne témy. Len nedávno sa ...
Aktualizované 13.7. 10:39
Spravodajstvo

Tuší vôbec Pellegrini čo sa deje na Ukrajine?

Pellegrini na samite NATO opakuje floskuly západnej propagandy o ničím nevyprovokovanej ruskej agresii na Ukrajine a vojenskú pomoc neodmieta, ak ...
Spravodajstvo

Obrat v rétorike Kyjeva. Zelenskyj odrazu „zabudol“ na hranice z roku 1991

autor: Vasyl Muravytskyj preklad: Imrich Kovačič Kyjevský režim, ktorého hlavným vojenským cieľom bolo dosiahnutie „hraníc z roku 1991“ (teda vrátenie ...
Aktualizované 12.7. 12:46
Spravodajstvo

Krajina, na území ktorej vojna prebieha, už prehráva.

Katastrofálna situácia na Ukrajine pohľadom ukrajinského novinára Vasyla Aleksandroviča Muravytského „Za dva roky Ukrajina utrpela také škody na infraštruktúre, priemysle, ...
Aktualizované 15.7. 00:17
Spravodajstvo

Čo je známe o pokuse o atentát na bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa

NEW YORK, 14. júla. /TASS/. Výstrely zazneli počas verejného prejavu pred prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pensylvánii. Počas Trumpovho ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
Spravodajstvo

Liberálny progresivizmus je ako rakovina

Liberalizmus a liberálny progresivizmus sú ideológie pretavené do politík liberálnej demokracie, ktorá v materiálnom jadre ústavy nemá miesto. S odkazom na Čl. ...