PFIZER DOBRE VEDEL ŽE VRAŽDÍ A ŽE PREBIEHA GENOCÍDA

7. júna 2022

Dr. Naomi Wolfová: PFIZER DOBRE VEDEL, ŽE VRAŽDÍ, BOHUŽIAĽ MUSÍM OZNÁMIŤ GENOCÍDU!

USA: Postupne sa tu môžete zoznamovať so zaujímavými informáciami z dokumentov, ktoré sa týkajú testovania génových prípravkov firmy Pfizer, pričom postupne je stále jasnejšie, prečo chcela táto zločinecká firma odtajniť všetky dokumenty až po 75 rokoch, keď už nebudú existovať pamätníci a ani vinníci. Isté je, že ak by sa po pravde ľuďom povedalo, čo sú v skutočnosti tieto nebezpečné preparáty zač, len málokto by si ich nechal aplikovať.

Podľa Dr. Wolfovej, ktorá teraz zrozumiteľnejším jazykom zhrnula všetko podstatné, čo sa z dokumentu Pfizeru dozvedela, tu dochádza k zámernej genocíde – a to za podpory uplatnených lekárov, politikov a médií.

Ďalej už Dr. Wolfová, ktorá dokumenty veľmi detailne preštudovala:


Je to skutočne  pravda: vedia, že zabíjajú deti. Niekoľko týždňov som mlčala. Odpustite mi.

Pravdou je, že som takmer onemela, pretože som nedávno mala nezávideniahodnú úlohu vyhlásiť svetu, že genocída – alebo, ako som to neohrabane, ale naliehavo nazvala, „umieranie dieťaťa“ – skutočne prebieha.

DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers, alebo jednoducho povedané, dobrovoľníci, skupina 3 000 vysoko kvalifikovaných lekárov, zdravotných sestier, bio-štatistov, vyšetrovateľov podvodov, laboratórnych technikov a výskumníkov, vytvárali, ako možno viete, správu za správou, aby povedali svetu, čo je na 55 000 stranách interných dokumentov Pfizer, v ktorých prípade FDA požiadala súd, aby ich udržal v tajnosti po dobu 75 rokov.

Na základe súdneho príkazu boli tieto dokumenty postupne zverejnené. A naši odborníci slúžia ľudstvu tým, že čítajú tieto dokumenty a vysvetľujú ich laickým jazykom. Všetky správy dobrovoľníkov nájdete na DailyClout.io.

Odhalené klamstvá sú dych vyrážajúce

Dobrovoľníci z WarRoom/DailyClout potvrdili, že Pfizer vedel v decembri 2020, že vakcíny mRNA nefungujú – že „klesajú vo svojej účinnosti“ a predstavujú „zlyhanie“Vedľajším účinkom očkovania, ktorý bol známy už mesiac po masovom zavedení v roku 2020, bol „COVID“.

Pfizer vedel, že v máji 2021 srdcia 35 neplnoletých boli poškodené týždeň po injekcii mRNA, ale FDA spustila EUA pre dospievajúcich o mesiac neskôr. Rodičia neobdržali tlačovú správu americkej vlády o poškodení srdca až do augusta 2021 potom, čo boli očkovaní tisíce  dospievajúcich.

Pfizer vedel, že mRNA, spike proteín a lipidové nanočastice nezostali v mieste vpichu do deltového svalu, na rozdiel od toho, o čom veľmi dobre platení pisálkovia a zakúpení lekári uisťovali ľudí.  Vstupujú  do krvného obehu do 48 hodín, aby sa usadili v pečeni, slezine, nadobličkách, lymfatických uzlinách a u žien vo vaječníkoch.

Pfizer vedel, že vakcína Moderna obsahuje 100 mcg mRNA, lipidových nanočastíc a spike proteínu, čo bol viac ako trojnásobok 30 mcg oproti dávke Pfizeru pre dospelých. Interné dokumenty spoločnosti ukazujú vyššiu mieru nežiaducich účinkov pri dávke 100 mcg, takže štúdie tohto množstva boli interne prerušené kvôli jeho „reaktogenite“, uviedla spoločnosť Pfizer.

Pfizer skreslil subjekty tak, že takmer tri štvrtiny boli ženy – pohlavie, ktoré je menej náchylné na poškodenie srdca. Pfizer stratil záznamy o tom, čo sa stalo so stovkami subjektov.

Vo vnútorných štúdiách došlo k viac ako 42 000 nežiaducim účinkom a viac ako 1200 ľudí zomrelo. Štyria zo zosnulých zomreli v deň, keď dostali injekciu.

Nežiaduce účinky uvedené v interných dokumentoch spoločnosti Pfizer sú úplne odlišné od tých, ktoré sú zverejnené na webových stránkach CDC alebo oznámené skorumpovanými lekármi, lekárskymi organizáciami a nemocnicami.

Patrí medzi ne dlhý zoznam bolesti kĺbov, bolesti svalov (myalgia). Masové neurologické účinky, ako je RS, paralýza, encefalitída, všetky mysliteľné formy zrážania krvi, trombocytopénia vo veľkom meradle, mŕtvica, krvácanie a mnoho typov prasknutia membrán v celom ľudskom tele. Vedľajšie účinky, o ktorých Pfizer a FDA vedeli a zamlčali ich, zahŕňajú pľuzgiere, vyrážky, pásový opar a herpetické ochorenie (rad pľuzgierov, ktoré podivne naznačujú príznaky opičích kiahní).

Interné dokumenty ukazujú, že Pfizer vedel, že červené škvrny sú bežnou reakciou na PEG, alergén odvodený z ropy v zložkách vakcíny. Je to alergén, ktorý by nemal byť za žiadnych okolností použitý. PEG je tak silný alergén, že mnoho ľudí môže pri vystavení anafylaktickému šoku zomrieť. Ale ľudia s alergiou na PEG neboli varovaní pred vakcínami a neboli dokonca ani starostlivo sledovaní svojimi lekármi. Boli ponechaní svojmu osudu.

Pfizer vedel, že „expozícia“ vakcín – podľa ich vlastných slov – bola definovaná ako sexuálny kontakt (najmä v čase počatia), kontakt s kožou očkovaného, ​​inhalácia alebo dojčenie. „Overovatelia faktov“ to môžu poprieť, ako chcú. Dokumenty Pfizeru hovoria samy za seba.

Samozrejme, že ľudia, ktorí sa pokúsili riešiť niektorý z týchto problémov, boli hanobení, urážaní, nazývaní duševne chorými a mnohokrát aj potrestaní.

Športovci, študenti a tínedžeri sa rúcajú na futbalových ihriskách. Lekári len lomia rukami a vyjadrujú svoj údiv. Napriek tomu podanie spoločnosti BioNTech u Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) odhaľujú skutočnosti, o ktoré CDC a AMA nehovoria ani slovo: Mdloby tak závažné, že sa môžete zraniť, sú jedným z vedľajších účinkov, ktoré sú natoľko dôležité, že ich bol nútený BioNTech hlásiť SEC.

Bola som schopná to všetko spracovať a len pokračujem v hlásení. Ale v posledných niekoľkých týždňoch ma prepadla hrôza. Pretože teraz dobrovoľníci pod vynikajúcim vedením programovej manažérky Amy Kelly potvrdili, že genocída prebieha, či už úmyselne alebo nie. A izraelská novinárka Etana Hechtová pridala svoju vlastnú fantastickú analýzu. Tu je zhrnutie výsledkov dobrovoľníkov pani Hechtovej.

Zdá sa, že v skutočnosti môže dôjsť k náhodnej genocíde, pretože mRNA vakcíny zámerne alebo neúmyselne cielia na samotnú reprodukciu. A keď viete, že reprodukcia je poškodzovaná a deti a plody sú poškodzované, a viete, že sa to deje vo veľkom meradle, čo všetci v Pfizer, FDA a EMA, ktorí čítali tieto dokumenty, vedeli – a pokiaľ neprestanete – nestane sa to nakoniec genocídou?

Dobrovoľníci z WarRoom/DailyClout potvrdili, že lipidové nanočastice, drobné tvrdé tukové škrupiny, ktoré obsahujú mRNA, prechádzajú amniotickou membránou. To samozrejme znamená, že sa dostanú do prostredia plodu. (Prechádzajú tiež hematoencefalickou bariérou, čo by mohlo vysvetliť mŕtvice a kognitívne problémy, ku ktorým dochádza po očkovaní mRNA).

Dobrovoľníci dôkladne preskúmali správy o tehotenstve v dokumentoch spoločnosti Pfizer a zistili, že uistenie, že vakcína je „bezpečná a účinná“ pre tehotné ženy, bolo založené na štúdii 44  francúzskych  potkanov pozorovaných počas 42 dní (vedci, ktorí vykonali štúdiu, sú akcionári alebo zamestnanci spoločnosti BioNTech).

Dobrovoľníci zistili, že zatiaľ čo tehotné ženy boli vylúčené z interných štúdií, a teda z EHP, na základe ktorých boli všetky tehotné ženy uistené, že vakcína je „bezpečná a účinná“, asi 270 žien počas štúdie napriek tomu otehotnelo. Viac ako 230 z nich zo záznamov zmizlo. Ale z 36 tehotných žien, ktorých výsledky boli naďalej sledované, 28 stratilo svoje dieťa.

Dobrovoľníci zistili, že dieťa zomrelo aj potom, čo bolo dojčené očkovanou dojčiacou matkou, a že má zapálenú pečeň. Mnoho dojčiat dojčených očkovanými matkami vykazovalo nepokoj, gastrointestinálne nepohodlie a zakrpatený rast a malo poškodené srdce.

Teraz počujem správy z mnohých krajín o týchto príznakoch u dojčiat dojčených očkovanými matkami. Dokumenty spoločnosti Pfizer tiež ukazujú, že u niektorých očkovaných matiek bola produkcia mlieka potlačená alebo nemohli mlieko produkovať vôbec.

Lekári sú samozrejme tým všetkým ohromení.

Databáza NIH obsahuje predtlačovú  štúdiu, ktorá ukazuje, že množstvo PEG v materskom mlieku žien očkovaných je zanedbateľné.

Ale čo je zanedbateľné množstvo ropného produktu v materskom mlieku, keď je malý novorodenec bez imunity, lebo sa práve narodil? Samotná publikácia NIH uvádza vyššie hladiny gastrointestinálneho nepohodlia a nespavosti u študovaných dojčiat a jedna matka mala zvýšené hladiny PEG v materskom mlieku:

„Sú potrebné väčšie štúdie, aby sme zlepšili naše chápanie prechodu PEG na materské mlieko a potenciálnych účinkov po požití dieťaťom. Hoci sa odborníci zhodujú, že existuje minimálne alebo žiadne potenciálne riziko pre dojčatá z očkovania matiek proti COVID-19 (20,21), drobné príznaky, ktoré boli hlásené (poruchy spánku a gastrointestinálne príznaky), by mali byť ďalej skúmané v budúcich štúdiách, aby sa zistilo, či súvisia s očkovaním.

Štyri z dojčiacich, očkovaných žien v dokumentoch Pfizeru hlásili „modrozelené“ materské mlieko. Skutočne. A dojčené dieťa, ktoré zomrelo so zapálenou pečeňou – prípad bol pochovaný – sa nedostal do titulkov.

Akoby to všetko nebolo dosť hrozné, pani Hechtová použila štúdie z troch krajín – Kanady, Škótska a teraz Izraela – aby ukázala, že deti vo vysoko očkovaných krajinách umierali počas roku 2021 neúmerne často, a že novorodenci s očkovanými matkami umierajú neúmerne v porovnaní s neočkovanými matkami.

Vo vysoko očkovanom  Škótsku zomrelo  v roku 2021 takmer dvakrát viac detí ako v predchádzajúcom roku. V kanadskom Ontáriu zomrelo v roku 2021 celkom 86 detí v porovnaní s východiskovou hodnotou štyroch alebo piatich deti; táto detská úmrtnosť bola taká závažná, že odvážny  poslanec predložil  tento problém Parlamentu.

V Izraeli bolo v nemocnici RamBam v Haife o 34 % viac spontánnych potratov a mŕtvo narodených detí ako medzi neočkovanými ženami.

Pani Hechtová tiež poukazuje na to, že dysregulácia menštruácie u očkovaných žien je teraz plne potvrdená mnohými štúdiami, s priemerom jedného dňa krvácania navyše za mesiac.

Nemusíte poznať viac ako biológiu ôsmej triedy, aby ste vedeli, že narušený menštruačný cyklus, nehovoriac o akumulácii spike proteínov vo vaječníkoch, nehovoriac o prenikaní telesných membrán, vrátane amniotického vaku, malými, tvrdými lipidovými nanočasticami, nehovoriac o P plode, narúša narodenie a pohodu dieťaťa v gastrointestinálnom trakte a tým aj jeho schopnosť alebo neschopnosť prospievať.

A teraz umierajú deti. Teraz preneste dáta z Kanady, Škótska a Izraela do všetkých očkovaných krajín sveta.

Čo s tým všetkým máme robiť?

Pfizer a FDA (a EMA) vedeli, že deti umierajú a materské mlieko sa mení – stačí obyčajný pohľad na ich vlastné interné záznamy; napriek tomu nikoho nevarovali, nieto aby zastavili svoje akcie. Pfizer, FDA a ďalšie démonické inštitúcie verejného zdravia dodnes tlačia na očkovanie stále viac a viac tehotných žien. Teraz, keď sa to chystajú vnútiť ženám v Afrike a ďalších krajinách s nízkymi príjmami, ktoré nežiadajú o vakcíny mRNA, ako povedal generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer Bourla minulý týždeň na WEF, pretože vedel, že Pfizer to presadzuje a mohol by dokonca získať súhlas USA – EÚ pre deti do piatich rokov – musím dospieť k záveru, že sa pozeráme do priepasti zla. Tak strašného zla, aké sme nevideli od roku 1945.

Neviem, ako vy, ale ja musím ísť iným smerom s týmto druhom nevysloviteľných znalostí a mať iný druh diskurzu.

Nehovorím, že je to presne ako hľadanie dôkazov pre experimenty Dr. Mengeleho, ale hovorím, že vzhľadom na tieto zistenia nemusí byť porovnanie teraz také prehnané. Títo anti-ľudia v spoločnosti Pfizer, ktorí hovoria na WEF, títo anti-ľudia v FDA, ktorí vedia, čo vedia, sa zameriavajú na nádherné ženské telo s jeho schopnosťou otehotnieť, vynosiť, porodiť a vyživovať život. Zameriavajú sa na schopnosť ženského tela kŕmiť novorodenú ľudskú bytosť ničím iným ako sebou samým. Zameriavajú sa na amniotickú membránu, vaječníky, ktoré uvoľňujú vajíčko, lymfu a krv, ktoré podporujú nahromadenie materského mlieka a plod v maternici, ktorý je bezmocný.

Zameriavajú sa na životné prostredie ľudského plodu, jedného z najposvätnejších priestorov na tejto zemi, ak nie najposvätnejšieho.

A oni to vedia.

Neviem, ako vy, a nechcem obracať na vieru, ale ako možno viete, keď čítate toto, obraciam sa v týchto apokalyptických dňoch k modlitbe. Začala som verejne hovoriť, že toto je biblická doba, a mám na mysli biblickú dobu Starého zákona po tom, čo som sa musela vysporiadať so smrťou detí.

Je to doba podobná dobe Babylonskej veže – doba obrovskej arogancie voči božským plánom. Muži ako Bill Gates manipulujú s najlepšími Božími skutkami a snažia sa ich prekonať v jednom laboratóriu za druhé a technickí bratia „narušujú“ ľudskú konkurenciu o svoje nechcené tovary a služby tým, že sa zameriavajú na ľudské procesy a ničia telá stvorené na obraz Boží.

Je to doba podobná tej, keď Egypťanmi v Exode 11:4-6 zasiahlo desať rán:

4 Mojžiš povedal: Toto hovorí Pán: O polnoci prejdem celý Egypt. 5 Všetci prvorodení v Egypte majú zomrieť, od prvorodeného syna faraóna sediaceho na tróne až po prvorodeného syna otrokyne, ktorý je pri jej ručnom mlyne, a tiež všetky prvorodené z dobytka. 6 Bude to hlasný nárek po celom Egypte, horší ako kedykoľvek predtým a aký už nikdy nebude. 7“

Je čas démonov, ktorí sa prechádzajú v ľudských priestoroch, aj keď sami vyzerajú dosť ľudsky, samoľúbo vo svojich talianskych oblekoch na pódiách Svetového ekonomického fóra….


Toľko z príhovoru Dr. Wolfovej, ktorá je ďalšia z mnohých odborníkov, ktorým dávno došlo, že súčasná doba sa v mnohom nelíši od tej pred 80 rokmi. A je možno ešte horšia, pretože dôsledky budú vo finále oveľa dlhodobejšie, ak nie pre niektoré etniká či národy priam fatálne. Navyše majú dnes tí „hore“ pod sebou nielen politikov vo vládach, ale aj skorumpované médiá a nemenej uplatených „odborníkov.“

Ako dlho potrvá, kým si väčšina ľudí uvedomí, čo sa v skutočnosti deje?

ZDROJE 1 , 2

Zdroj

Dr. Soňa Peková Video TU

Odhaľuje skutočnosti a súvislosti s prebiehajúcou tzv. pandémiou a vojenskou operáciou na Ukrajine vykonávanou Ruskou armádou.

Hovorí o existencii biologických laboratórií a biologických zbraniach financovaných americkými spoločnosťami, v ktorých je zapletený aj syn amerického prezidenta, Hunter Biden. Skutočnosť potvrdila aj Victoria Jane Nuland, ministerka zahraničných vecí USA. O všetkých spomínaných skutočnostiach existujú projekty a dokumenty.

Konflikt na Ukrajine odhalil hneď v začiatkoch likvidáciu biologických laboratórií, ktoré boli Rusi nútení v prvých dňoch invázie vykonať a zabrániť tak možnej globálnej hrozbe prenosu baktérií vtáctvom a aj inak na územie Ruska, aby sa tak vyhli hromadnému nakazeniu a následne umieraniu vlastného obyvateľstva.

HraJ

Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ak podporíte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova na náš účet v ČSOB IBAN: SK80 7500 0000 0040 1415 4359

SVEDECTVO ZDRAVOTNEJ SESTRY

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Mestá a Obce

Študuj rusínsky jazyk a získaj 5-ročné štipendium

Prešovská univerzita prijíma prihlášky na štúdium aj v 2. kole – od 1. 6. do 15.8.2022 Na Slovensku existuje jediná univerzita, ...

Nasledujúci článok

Šport

Cyklotrasy Eurovelo 11 v doline rieky Poprad prepájajú Slovensko a Poľsko

Vznikli nové trasy, dve lávky i infocentrum Výstavba medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 na území Prešovského samosprávneho kraja pokračuje. V okrese Stará ...
Spravodajstvo

Na Sibíri vyšlo svetlo - Vostok Oil

Ruská federácia má za polárnym kruhom Taimyr a tam, vďaka topiacemu sa premafrostu v okolí okrajových morí Severného ľadového oceánu ...
Spravodajstvo

RTVS vysáva financie daňových poplatníkov na politické úlohy opozície?

Foto archív: RTVS sa správa ako subjekt, ktorý „cucia“ finančné prostriedky z peňazí daňových poplatníkov a plní politické úlohy opozície ...
Spravodajstvo

9. máj je výročím porážky nacizmu a fašizmu

Foto: Archív Prečo si SHO pripomína výročie porážky nacizmu a fašizmu 9. mája? Porážka nacizmu a fašizmu, a taktiež skončenie ...
Aktualizované 17.5. 18:55
Spravodajstvo

Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom

Foto: Matúš Plecho Tibor Eliot Rostas sa v Pekingu rozpráva s hovorcom ministerstva zahraničných vecí Číny, Wang Wenbinom. Ten vyjadril ...
Spravodajstvo

Silná slnečná erupcia spôsobuje polárnu žiaru

Dychvyrážajúce zábery vytvoril profesionálny fotograf Ľubomír Schmida v čarokrásnej prírodnej scenérii Liptova V noci sme mohli vzhliadať k oblohe, pozorovať ...
Aktualizované 15.5. 23:19
Spravodajstvo

Robert Fico, Slovensko Ti želá skoré uzdravenie!

Slováci, zjednoťme sa a zaželajme skoré uzdravenie a zotavenie premiérovi Robertovi Ficovi. V jednote je sila! MOR HO!!! Dnes 15. ...
Aktualizované 16.5. 19:11
Spravodajstvo

Harabin navrhol rozpustiť Progresívne Slovensko

Harabin chce rozpustiť Progresívne Slovensko. Podľa jeho slov nesú politickú zodpovednosť za atentát na Fica Štefan Harabin je kandidátom koaličnej ...
Spravodajstvo

Harabin: Slovensko proti sankciám EÚ

Slovenská republika by mala čo najskôr oficiálne odstúpiť od všetkých protiprávne uvalených sankcií proti Ruskej federácii, Číne alebo inému štát, ...
Aktualizované 17.5. 23:10
Spravodajstvo

Atentátnik Cintula je produktom liberálnej propagandy

Nezamieňajme si príčinu s následkom. Cintula je len produktom liberálnej propagandy. Vážení priaznivci, po atentáte na premiéra nám tu mainstreamové ...
Aktualizované 15.5. 23:08
Spravodajstvo

Putin rozhorčený píše Čaputovej

Prezident Ruskej Federácie Vladimír Putin: Vážená pani Prezidentka, s rozhorčením som sa dozvedel o atentáte na Predsedu Vlády Slovenskej republiky ...