NIEČO SA DEJE! RUSKÁ DUMA KRÍZOVO ZASADALA, PUTIN NARIADIL MOBILIZÁCIU VOJNOVÉHO PRIEMYSLU – VYHLÁSI RUSKO OFICIÁLNE VOJNU UKRAJINE? 

19. júla 2022

NEW YORK NARIADIL TELEVÍZIÁM VYSIELAŤ INŠTRUKCIE PREŽITIA PO TERMONUKLEÁRNOM ÚDERE! VYSTRAŠENÍ ĽUDIA V ŠOKU, RADNICA SA ODVOLÁVA NA INŠTRUKCIE PENTAGÓNU A FEMA!

RUSKO/USA: Krízový štáb úradu mesta New York začal od pondelkového večera na všetkých televíznych kanáloch a staniciach vysielať krátke inštruktážne PSA ( Public Service Announcement ) video na prípravu obyvateľstva na prípadný nukleárny útok na mesto. Zhruba jeden a pol minútové video radí ľuďom v 3 krokoch, ako sa zachovať v prípade jadrového úderu, že sa majú schovať do budov, že sa majú umyť a zbaviť sa rádioaktívneho oblečenia, a že majú sledovať vysielanie médií a staníc pre ďalšie inštrukcie. Video samo o sebe vyvolalo zdesenie hneď u dvoch skupín Američanov. Okrem zdesenia obyvateľov mesta New York došlo totiž k znepokojeniu aj odborníkov na bezpečnosť a pozorovateľov, ktorí sú znepokojení vysokou mierou nepresných informácií vo videu.

Krizový štáb mesta New York začal vysielať inštruktážne video pre prípad jaderného úderu! TU

To vraj môže byť spôsobené lajdáctvom, ale aj zmätkom a chaosom, že niekto inštruoval radnicu, aby informáciu odvysielala čo najrýchlejšie a na kvalitu videa po obsahovej stránke sa teda nehľadelo. A práve táto možnosť vydesila mnoho bezpečnostných odborníkov. Za normálnych okolností totiž tieto videá pripravuje FEMA a Pentagon v spolupráci s Ministerstvom obrany, ale tu sa zdá, že video pripravil mestský úrad na vlastné náklady a odvoláva sa však na odporúčania bezpečnostných poradcov vzhľadom na situáciu na Ukrajine. Prečo video vzniklo tak narýchlo?

Video zošité narýchlo, chýbajú v ňom hlavné informácie o rádiovej komunikácii, o zásobení potravinami a celé to vyzerá, ako keby sa niekto strašne ponáhľal

Po jadrovom údere by rozhodne sociálne siete nefungovali, pretože nepriateľ by s úplnou istotou najskôr odpálil termonukleárnu hlavicu vysoko v stratosfére pre vyvolanie účinku EMP, takže všetky elektronické zariadenia spotrebiteľov, teda bežná spotrebná elektronika, budú usmažené a nefunkčné. Elektromagnetický pulz vydrží len vojenská komunikačná technika, ktorá je proti účinkom EMP priamo navrhnutá a upravená.

Mobilné telefóny, tablety a počítače rozhodne po jadrovom údere fungovať nebudú, rovnako ako nebudú fungovať celulárne komunikačné siete.  Ľudia sa budú môcť dozvedieť informácie od úradov iba pomocou analógových vysielačiek na krátkych vlnách, takže ľudia budú potrebovať rádioprijímač s analógovým príjmom. Jediné počítače, ktoré prežijú jadrové údery, sú tienené datacentrá v podzemí, vojenské inštalácie v podzemí a zariadenia na obežnej dráhe planéty Zem.

CGI grafika inštruktážneho videa NYC

Všetko ostatné bude usmažené a mimo prevádzky. Video malo obsahovať informáciu o frekvenciách, na ktorých pôjde naladiť vysielanie úradov a záchranných zložiek. Nič také vo videu nie je. Doslova to vyzerá, ako keby si na radnici v New Yorku naozaj mysleli, že po vypuknutí jadrovej vojny si budú ľudia ďalej písať medzi sebou na Twitteri a na Facebooku, ako by sa nechumelilo. V podstate by sme mohli toto video označiť za akciu hurá, ktorú niekto v New Yorku vymyslel čisto z nudy a nie je potrebné sa tým vzrušovať.

Video neobsahuje ani informácie o tom, aké trvanlivé potraviny by ľudia mali mať doma v zásobe. Ani informácie o nalepení lepiacich pások na okná proti padajúcim črepinám po tlakovej vlne, ani informácie o prvej pomoci pri popáleninách po zásahu tepelnou vlnou z explózie. Lenže podľa amerických médií radnica v New Yorku video natočila narýchlo cez minulý víkend na podnet bezpečnostných poradcov guvernéra štátu New York, ktorí sú v kontakte s FEMA a predovšetkým s Pentagonom.  A podobné video tohto strihu bolo v New Yorku naposledy odvysielané pred 60 rokmi, teda v októbri v roku 1962 počas tzv. Karibskej krízy spojenej s rozmiestnením sovietskych rakiet na Kube.

Ruská duma bude mať mimoriadne zasadanie, poslanci museli prerušiť svoje dovolenky, niečo sa deje

Odvtedy nikto takéto inštruktážne videá v USA nevysielal. Teda až do tohto pondelka. New York je samozrejme primárnym cieľom potenciálneho útoku, pretože v ňom sídli nervový systém americkej moci Pax Americana, ktorou je newyorská burza. Je to tiež nervový bod systému SWIFT.  Úder by bol vedený v prípade vojny práve na centrum mesta a vzhľadom na relatívne nízku a miestami dokonca negatívnu nadmorskú výšku by zrejme jadrové údery celé mesto potopili pod vodu v dôsledku kráterov po jadrových explóziách, ktoré by zaplavila voda z Atlantiku a tiež z Hudson River. Lenže situácia na Ukrajine, kam USA dodávajú zbrane do prebiehajúcej vojny medzi Ukrajinou a Ruskom, môže veľmi rýchlo prerásť v 3. svetovú vojnu.

Ruská duma

Kremeľ už minulý týždeň oznámil, že zvoláva na piatok 15. júla mimoriadne zasadnutie Ruskej dumy, poslanci musia prerušiť svoje letné dovolenky a musia sa dostaviť na zasadnutie. Podľa agentúry TASS sa by mala jednať o mimoriadnych opatreniach na posilnenie ruskej ekonomiky, ale ruskí novinári sú presvedčení, že Kremeľ by nerušil dovolenky poslancov len kvôli ekonomickým zákonom a opatreniam. Veľmi živo sa špekuluje, že by Duma mohla oficiálne prijať uznesenie, ktorým Ruská federácia vyhlási vojnu Ukrajine.

Ihneď potom by Duma mohla na území Ruska vyhlásiť vojnový stav, čo by dalo Kremľu možnosť povolať do vojenskej služby ruských rezervistov, ktorých sú 3 milióny, podľa informácií ruských médií. Rezervistov totiž možno do prebiehajúceho vojenského konfliktu povolať len na základe vojnového stavu. V čase mieru Kremeľ túto možnosť nemá a môže nasadiť len profesionálnych vojakov v zamestnaneckom služobnom pomere, teda vojakov z povolania. A že to Kremeľ myslí s mobilizáciou vážne, o tom svedčí to, k čomu došlo vo štvrtok.

Ruský prezident podpísal vo štvrtok zákony na mobilizáciu vojnového priemyslu

Vladimír Putin podpísal sériu nových zákonov a noviel Zákonníka práce, ktorými sa zavádza možnosť dočasnej mobilizácie zdrojov, rezerv a prostriedkov a tiež právnických osôb a pracovných síl v priemysle, teda firiem a podnikov, ktoré sú novo povinné spolupracovať s ministerstvami obrany a bezpečnosti na vojenskom úsilí Ruských ozbrojených síl (Russian Armed Forces – RAF) v zahraničí. Áno, Vladimír Putin podpísal mobilizačné zákony pre firmy a podniky, teda zatiaľ len mobilizáciu právnických osôb. Mobilizácia fyzických osôb je možná len po vyhlásení vojnového stavu v Rusku a po súhlase Ruskej dumy.

Vladimír Putin podpisuje zákon

Povolanie rezervistov, teda členov aktívnych ruských záloh, by znamenalo, že Rusko sa rozhodlo obsadiť celú Ukrajinu. Povolanie rezerv, pokiaľ k tomu naozaj dôjde, bude znamenať zmenu Špeciálnej vojenskej operácie na vojnovú operáciu s cieľom poraziť nepriateľa, teda celý nepriateľský štát, celú Ukrajinu. A na to už špeciálna chirurgická operácia stačiť nebude. K tomu bude potrebné povolať rezervistov RAF. Tu je plné znenie  1 ]  tlačovej správy TASS:

MOSKVA, 14. júla. /TASS/. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal zákon o podpore protiteroristických a iných operácií v zahraničí ruskými ozbrojenými silami, ďalšími vojskami a orgánmi. Dokument bol vo štvrtok zverejnený na internetových stránkach s právnymi informáciami.

Kabinet tak teraz získava možnosť rozhodovať o osobitných opatreniach v ekonomickej sfére na účely podpory operácií mimo Rusko. Zákon tiež umožňuje štátnym zákazníkom – Ministerstvu obrany, Ministerstvu pre mimoriadne situácie, Ruskej národnej gardovej službe, Federálnej gardovej službe a Federálnej bezpečnostnej službe – zvýšiť alebo znížiť rozsah tovaru a služieb v rámci uzavretej zmluvy. Cena zákazky sa zároveň môže meniť s ohľadom na zákony a v medziach hlavných ukazovateľov štátnej obrannej zákazky.

Ďalej osobitné opatrenia kabinetu stanovujú „uvoľnenie materiálnych hodnôt štátnej rezervy, dočasné zrušenie konzervácie mobilizačných kapacít a zariadení„. V prípade zavedenia osobitných opatrení nemajú právnické osoby právo odmietnuť uzavretie zmlúv na dodávky tovaru, prác a služieb na účely podpory protiteroristických a iných operácií ruských ozbrojených síl, iných vojsk, jednotiek a orgánov v zahraničí.

Prezident tiež podpísal súvisiaci zákon, ktorým sa zavádzajú zmeny ruského zákonníka práce, Ten stanovuje, že vláda pri zavedení osobitných opatrení v hospodárskej sfére bude mať tiež právomoc „stanoviť zvláštnosti právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov v jednotlivých subjektoch, ich štrukturálnych jednotkách a v jednotlivých výrobných závodoch“ . Najmä sa to týka postupu a podmienok práce nadčas, v noci a vo sviatok.

Kremeľ podľa všetkého začal mobilizačné prípravy

Toto je podľa názoru našej redakcie predohra k mobilizácii rezervistov. Najprv sa mobilizujú výrobné prostriedky a zdroje pre zbrojný priemysel. Zbrojovky tak pôjdu na 3 smeny a nepretržite 7 dní v týždni, bez ohľadu na sviatky. A toto naozaj nevyzerá, že by to bolo len kvôli špeciálnej operácii na Ukrajine.  Rusko má dostatok zbraní a zdrojov, nepotrebuje mobilizovať priemysel pre vojnové úsilie na Ukrajine, ak… ak Moskva nemá v pláne niečo oveľa väčšie, čo by potom ospravedlňovalo spomínané dočasné zrušenie konzervácie mobilizačných kapacít.

Ruská armáda na Ukrajine zatiaľ operuje v režime zvláštnej vojenskej operácie, ale bez vyhlásenia vojny Ukrajine

V čase mieru sú tieto kapacity zakonzervované, nepoužívajú sa, ale aktivujú sa v čase vojny. A všimnite si aj mobilizačné opatrenie, že firmy nemajú právo odmietnuť uzatvorenie zmlúv na dodávky tovaru, služieb a pracovnej sily na účely podpory protiteroristických operácií RAF v zahraničí. Pentagón musí byť oboznámený s tým, čo sa deje v Kremli, čo sa plánuje. A ak ruský prezident vo štvrtok mobilizuje ruský zbrojný priemysel, nemožno sa čudovať, že o 3 dni skôr na televíziách v New Yorku beží už inštruktážne video na opatrenia po jadrovom údere.

Na pokraji vojny medzi USA a Ruskom na zapožičanom vojenskom území od Ukrajincov

Všetko to do seba zapadá. Jednotlivé kroky a udalosti sa dokonale dopĺňajú a konceptuálne do seba zapadajú. Ak naozaj mierime k vojne medzi Ruskom a USA (potiažmo NATO) kvôli Ukrajine, potom nesmieme podceňovať ani mobilizačné zákony podpisované v Kremli, ani inštruktážne videá v New Yorku. Rusko zrejme pochopilo, že na Ukrajine už nebojuje dávno s Ukrajincami, ale v skutočnosti s Američanmi.  Proti ich zbraniam, navigáciám paľby z obežnej dráhy, proti technike, proti logistike, proti vojenskému spravodajstvu. Ukrajina de facto prepožičala Američanom svoje územie ako vojnovú plochu na stretnutie s Ruskom.

Americký bezpilotný dron MQ-9 Reaper na rumunskej leteckej základni. Tieto stroje navádzajú paľbu amerických rakiet v rukách Ukrajincov na ruské pozície na Ukrajine

A Kremľu to zjavne trvalo dlhšie, než pochopil, že už nebojuje proti Ukrajincom. Už dávno nie. Po vyhlásení vojnového stavu v Rusku bude akákoľvek vojenská pomoc z USA poskytnutá Ukrajine považovaná za agresiu proti Rusku. Ktokoľvek dodáva zbrane krajine, s ktorou ste vo vojnovom stave, tak aj tá krajina sa stáva vašim nepriateľom. A preto v New Yorku dostala radnica po 60 rokoch od Pentagonu znovu inštrukcie, aby narýchlo pripravila PSA video pre obyvateľov. Video uplácané narýchlo cez víkend, aby v pondelok už mohlo byť vonku v éteri. Niekto sa naozaj ponáhľa. A v takom svete žijeme. Na pokraji zničenia civilizácie.

-VK- Šéfredaktor AE News

ZDROJ

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Dr. David Martin: O depopulačnej agende & plánovanej genocíde a psychologickej vojne

Dr. David Martin v novom rozhovore uvádza do historického kontextu situáciu s covidom, ako vyzerá depopulačná agenda v praxi, kam veci ...

Nasledujúci článok

Životný štýl

Post covidový syndróm je realita – Boris Subotić

Boris Subotić hovorí o dnešnej situácii v ordináciách: Herpes alebo pásový opar, zníženie imunity a s tým súvisiace problémy sú ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Aktualizované 25.5. 12:08
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Aktualizované 25.5. 09:59
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Aktualizované 25.5. 02:41
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Aktualizované 25.5. 11:51
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...