Nanotechnológie v COVID vakcínach & na akom princípe fungujú

16. decembra 2023

↓ Video so slovenským dabingom ↓

↓ Video v origináli s českými titulkami ↓

Originál videa publikovaný TU4. augusta 2023

V prvom videu z tejto série, nazvanom „náklad”, sme skúmali, ako mala fungovať tzv. vakcína. V tomto videu sa pozrieme hlbšie na technológiu, ktorá za ňou stojí, a najmä na technológiu nanokapsúl. Jednou z často kladených otázok je, prečo niektorí ľudia ochorejú a dokonca zomrú, zatiaľ čo väčšina z nich je úplne zdravá, bez vonkajších príznakov, že by niečo bolo v neporiadku? Keby im bola aplikovaná rovnaká látka, mali by mať podobný výsledok, ale tak tomu zjavne nie je. Čo by mohlo vysvetliť taký výrazný rozdiel vo výsledkoch?

Ďalším podivným javom, ktorý pozorujeme, sú kolapsy moderátorov pri používaní bezdrôtových mikrofónov a ušných monitorov. Teraz sa necítim veľmi dobre… Dobre. Zavoláme si neskôr. Čo by to mohlo spôsobovať? A prečo ľudia náhle padajú mŕtvi, keď sú v prítomnosti silného elektromagnetického žiarenia? Napríklad pri čakaní pri nabíjacej stanici elektromobilov? A ak vakcíny obsahujú také toxické prvky, prečo by každý nezomrel hneď po vpichu ihly? Odpoveďou na všetky tieto a ďalšie otázky sú nanokapsule.

Nanokapsule je obal o veľkosti nano vyrobený z netoxickej polymérnej membrány, ktorý obaľuje vnútorné tekuté jadro, známe ako „náklad”… lieky alebo toxíny môžu byť umiestnené vo vnútri jadra nanokapsule. Nanokapsule pri podávaní liekov poskytujú tieniace prostredie chrániace náklad pred biologickou a chemickou degradáciou. Obvykle sa do systému navrhne spúšťací mechanizmus, aby sa náklad mohol uvoľniť na cieľovom mieste. Aplikácie nanokapsúl sú rozšírené v mnohých priemyselných odvetviach od elektroniky po dodávanie liečiv. Analýza vakcín v nanorozmeroch pomocou elektrónovej mikroskopie v rozsahu 50 až 100 000-násobného zväčšenia ukazuje, že zrejme obsahujú nanokapsule potiahnuté uhlíkom.

Nanokapsule je rozvíjajúca sa technológia. Samotné kapsule sú duté, pričom vonkajší obal chráni vnútorný obsah. Ako sa teda nanokapsule vyrábajú a ako je možné ich naplniť liečivami alebo toxínmi? V prvom rade si treba uvedomiť, že sú neuveriteľne malé.

Ako malé? No, keby ste vzali milimeter a rozdelili ho na 1 milión dielikov, tak malé sú. Nie je možné ich vidieť okom ani pomocou lekárskeho mikroskopu, v skutočnosti ich možno vidieť iba pomocou elektrónového mikroskopu. Elektrónová mikroskopia je technika, ktorá sa používa na zobrazovanie materiálov, ktoré sú menšie ako viditeľné svetlo, a preto ich nemožno vidieť na bežnom optickom mikroskope. Existujú dva hlavné typy elektrónových mikroskopov.

Prvým je transmisný elektrónový mikroskop a druhým je rastrovací elektrónový mikroskop. Pri transmisnom mikroskope je na jednej strane lúč elektrónov a na druhej strane detektor, medzi ktorými je vzorka, ktorá je vysušená na mriežke. Nanočastice pohlcujú prichádzajúce elektróny, ktoré vytvárajú tiene v miestach, kde sa častice nachádzajú. Z týchto údajov môžeme zistiť veľkosť častíc, ich štruktúru, tvar a dokonca aj kryštalinitu. Pokiaľ poznáme aj koncentráciu častíc, môžeme tieto čísla skombinovať a vypočítať napríklad plochu povrchu a koncentráciu častíc.

V tomto prípade používame druhý typ nazvaný rastrovací elektrónový mikroskop. Ten sníma povrch pomocou sústredeného lúča elektrónov. Elektróny interagujú s atómami vo vzorke a vytvárajú topografiu povrchu a zloženie vzorky. Ani jeden z týchto dvoch typov elektrónového mikroskopu nám však nepovie, aký je obsah nákladu vo vnútri nanogule. Existuje mnoho rôznych typov nanokapsúl. Patria medzi ne polyméry, micely, dendrimery a uhlíkové nanotrubičky.

V oblasti podávania liečiv je jedným z najčastejšie používaných typov polymerický. Aj keď samotná nanotechnológia môže znieť zložito, výroba nanokapsúl môže byť tak jednoduchá ako zmiešanie zložiek dohromady, potom použitie ultrazvukového zariadenia na rozrušenie zmesi, čím sa vytvoria rovnomerne veľké nanokvapky, a následné pridanie zložiek, ktoré umožnia zosieťovanie väzieb k vytvoreniu jadra obalu okolo cieľového liečiva. Vzhľadom na povahu potenciálne smrtiaceho obsahu týchto injekcií by bol potrebný robustnejší typ technológie nanokapsúl.

Analýza materiálov nájdených vo vakcínach ukázala, že sú vyrobené z uhlíka a kyslíka, čo vylučuje, že by išlo o nejaký druh elektronického zariadenia. Dokonale to však zodpovedá tzv. nanočastícim potiahnutým uhlíkom. Ale aké ďalšie prvky boli nájdené, ktoré môžu naznačovať, z čoho sú tieto nanokapsule vyrobené? Vodítko k tomu nám dávajú prvky uvedené v spektrálnej analýze. Pri pohľade na nie celkom sformovanú nanokapslu môžeme vidieť, že kremík je prítomný vo vysokom množstve. Kremík a uhlík zobrazený na povrchu plne sformovaných naznačuje, že najpravdepodobnejším kandidátom je nanokapsula s dutým jadrom, kremíkovým plášťom, potiahnutý uhlíkom. Čo to je a ako sa vyrába?

Proces začína šablónou z oxidu kremičitého a oxidu kremíka s chemickým vzorcom SiO2, najčastejšie sa vyskytujúce v prírode ako kremeň. Potom je guľa pomocou polymerizačného procesu obalená vláknom zvaným polyakrylonitril, známym tiež ako PAN. Obaľovanie zahŕňa ponorenie gule do roztoku monomérov PANu a následnú polymerizáciu, pri ktorej sa vytvorí povlak vlákna PAN. Účelom PANu ako polyméru obsahujúceho uhlík je jeho použitie ako zdroja uhlíka. To sa dosiahne zahrievaním na 900 stupňov Celzia po dobu troch hodín za prítomnosti dusíka, čo spôsobí karbonizáciu PANu a vytvorenie uhlíkovej vrstvy okolo nanokapsule.

Vzorka sa potom homogénne zmieša s horčíkovým práškom, aby sa v uhlíkovom obale vytvorili póry. Tento krok je dôležitý pre neskoršie vytvorenie štruktúry dutého jadra plášťa. Zmes sa žíha pri vysokej teplote 650 až 800 stupňov Celzia po dobu dvoch hodín, aby sa uľahčila tvorba pórov v uhlíkovom plášti. Po ochladení sa vzorka premieša v roztoku kyseliny chlorovodíkovej, aby sa odstránila magnézia a vytvorila sa štruktúra pórov v uhlíkovom plášti.

Na vytvorenie dutého stredu samotného jadra nanokapsule sa potom oxid kremičitý vo vnútri odstráni pomocou roztoku kyseliny fluorovodíkovej. Teraz sú výsledné nanokapsule pripravené na naplnenie toxíny na vysokú kapacitu. Tento proces je uľahčený elektrostatickou príťažlivosťou medzi nanokapsulami a toxínmi v dôsledku rôznych potenciálov napätia. Posledným krokom je opatriť ich biologicky skrytým povlakom podobným PEGu, aby ich telo nerozpoznalo a neodmietlo.

Vo videu o náklade sme ich označovali ako nanokapsule. Je to preto, že to lepšie vystihuje ich funkciu, totiž že zapuzdrujú liečivá alebo toxíny. V priemysle sa však všeobecne označujú ako nanočastice. A väčšina literatúry ich tak nazýva. Je to to, o čom tu hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer Albert Bourla. Dr. Albert Bourla, vyštudovaný veterinár, ale samozrejme generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer.

Otázka: Aké budú kľúčové faktory medzi verejno-súkromným partnerstvom? Aké sú oblasti, na ktoré musíme zamerať svoje úsilie, aby sme mali správny druh zapojenia verejného a súkromného sektora?

A. Bourla: Neexistovala jediná krajina, ktorá mala plnú suverenitu vo výrobe, pretože aj keď sme to možno robili na začiatku v Európe alebo v USA, komponenty sa vyrábajú po celom svete. A boli jedinečné. Boli to kusy, ktoré sme museli dovážať z Európy do USA, z Veľkej Británie do Európy, z Číny, Indie z celého sveta. Keby akákoľvek z nich sa zavrela a ako odvetu by povedala: Vy mi nedovoľujete vyvážať vakcínu, ja vám nedovolím prijímať nanočastice. Ja vám nedovolím prijímať nanočastice. Podľa ohromujúceho priznania Bourly boli nanočastice kľúčovou zložkou vakcíny.

Je tiež pravdepodobné, že Bourla má na mysli Čínu, pretože je to jedna z mála krajín, ktorá je schopná výrobu nanokapsúl rozšíriť a má aj vakcinársky priemysel, ktorý predával produkt do mnohých krajín. Druhý booster, aby sa výkonnosť vakcín vrátila tam, kde bola po prvom boostri. A odkedy bolo nutné mať druhú, tretiu, štvrtú alebo dokonca ôsmu dávku niečoho biologického? Alebo nejde skôr o to, vrátiť hladinu nanokapsúl v tele do pôvodných medzí, keď vidíme, že retikuloendoteliálny systém sa môže týchto cudzích telies pomaly zbavovať?

Aj keď to bude pravdepodobne zdĺhavý proces, vzhľadom na to, že každá injekcia obsahuje desaťtisíce nanokapsúl. A prečo zrazu ľudia pri používaní telefónov, najmä vo vnútri kovových konštrukcií, padajú mŕtvi? Zdá sa, že v týchto nanokapsulách môže byť elektromagnetická zložka alebo spúšťač. Ale je to vôbec možné? Existuje vôbec niečo také?

No, pri hľadaní vo vedeckej literatúre sa takáto technológia skutočne nájde, a že bola testovaná a preukázateľne funguje. Čo to teda presne je a ako to funguje? V oblasti podávania liekov proti rakovine je žiaduce, aby bolo možné zacieliť lieky priamo na nádor bez toho, aby bolo ovplyvnené zdravé tkanivo. K tomu však nanokapsule potrebujú navádzanie a spúšťací mechanizmus, ktorý ich dostane k cieľovým bunkám a následne podporí vypustenie nákladu. Vieme, že nanokapsule sú porézne a môžu ľahko absorbovať liečivé látky, ako je doxorubicín. Ale čo im bráni v úniku nákladu?

Odpoveďou je rotaxán, ktorý blokuje póry a zabraňuje predčasnému úniku nákladu. Rotaxan pripomína tvar činky s prstencom uväzneným medzi oboma koncami tak, že funguje ako zarážka. Rotaxany objavil na začiatku 90. rokov sir Fraser Stoddart. Rotaxany sú unikátne supermolekulárne štruktúry, v ktorých je cyklická molekula navlečená na os a udržiavaná objemnými skupinami na konci molekuly osi.

Spolu s chemikami Jean-Pierre Sauvagom a Bernardom Feringaom, sir Fraser Stoddart získal v roku 2016 Nobelovu cenu za chémiu za prácu na rotaxanoch. Pokiaľ je dutý kremíkový obal jadra nanokapsule, o ktorom sme hovorili skôr, ďalej upravený dopovaním zinku super paramediálnymi nanokryštálmi oxidu železitého, a pokiaľ bol opatrený rotaxánmi, potom pri aplikácii striedavého magnetického poľa nanokryštály oxidu železitého generujú lokálny vnútorný ohrev.

To spôsobí, že sa molekulárne stroje, rotaxány, rozložia a umožnia uvoľnenie nákladu toxínov. Paramagnetické materiály majú tendenciu sa pri umiestnení do magnetického poľa slabo magnetizovať v smere magnetizujúceho poľa. Je to dôvod, prečo sa objavilo tisíce správ o silných magnetoch, ktoré ľuďom držia na tele v oblasti, kde im boli aplikované injekcie?

A mohlo by to byť dôvodom, prečo existujú termovízne snímky ukazujúce neobvykle teplé oblasti v telách očkovaných? Potom logistické problémy… tieto vakcíny museli byť prevážané v -90 stupňoch, čo nikdy nebolo vykonané. Vakcíny majú byť uchovávané v pomerne chladnom prostredí, je to tak? Presne tak. A u tých od Pfizeru a Moderny, čo je neobvyklé, je to, že chladiace teploty majú byť mínus 40 stupňov pre Modernu a myslím, že mínus 70 stupňov pre Pfizer.

A to je veľmi neobvyklé, pretože žiadna biologická reakcia nevyžaduje nič viac ako mínus 20, aby bola úplne zmrazená v čase. Ak je k dispozícii biologická vzorka, ktorá má biologickú aktivitu, len zriedka kedy sa stretnete s teplotou na chladenie nižšou ako mínus 20. Čo nás privádza k tomu, aké chemické reakcie vyžadujú extrémny chlad, aby boli zastavené?

A tak sa pozeráme na reakcie voľných radikálov, pozeráme sa na polymeračné reakcie. Pozeráme sa na celkom pokročilú chémiu, nie na takú, ktorú môžete robiť v bežnom chemickom laboratóriu, hovoríme o pokročilej chémii, ktorá vyžaduje veľmi nízke teploty.

Takže to bolo opäť prvé veľmi veľké varovné znamenie, že s týmito injekciami, nazývanými COVID vakcíny, je niečo veľmi zle. Chladiaca teplota nedáva žiadny zmysel. Vieme, že toxický náklad sa môže uvoľniť, keď sa teplota nanokapsule zvýši použitím elektromagnetického žiarenia. Je to dôvod, prečo musia byť skladované pri tak nízkych teplotách, aby sa zabezpečilo, že akékoľvek zvýšenie teploty bude udržiavané hlboko pod úrovňou, pri ktorej by mohlo dôjsť k predčasnému uvoľneniu?

A možno, že pri extrémne nízkej teplote mínus 70 stupňov Celzia, rovnako ako pri akomkoľvek strojnom zariadení, všetko, vrátane zarážok, pevne primrzne. Ale čo sa stane, keď sa tak nestane? A čo sa stane, keď sa posledný postup vo výrobnom reťazci, totiž fáza čistenia, pokazí a vo vakcíne zostanú nezapuzdrené toxíny?

Existuje dobrý dôvod, prečo čakať 15 minút, pretože vy alebo vaše deti sú neoddeliteľnou súčasťou kontroly kvality. Mohli by sme to nazvať posledným krokom. Úmrtia do troch hodín, známe ako „parkoviskové úmrtia”… tento graf zo systému VAERS ukazuje masívny nárast hlásených úmrtí. Vidíme tento obrovský nárast v dňoch tesne po očkovaní, ktorý ďaleko prevyšuje všetky ostatné údaje. Ukazuje nám obrovskú špičku v prvom poldni, prvom celom dni a druhom, treťom a štvrtom dni a potom sa výrazne stenčí. Zaujímavé však je, že tu máme ďalší nárast zhruba po šiestich mesiacoch.

Čo sa ale stane, keď začne zlyhávať len niekoľko nanokapsúl? Bolesť hlavy, zimnica, opuch. To sú niektoré z nežiaducich účinkov, ktoré sa u niektorých ľudí po očkovaní vakcínou COVID objavujú. Ale čo tento: živé sny? Stále viac ľudí hlási, že po očkovaní mali šialené sny. Bol som na Titaniku. Človek sa prebudí a hovorí si: Páni, čo to bolo. Zverejnil svoju skúsenosť na sociálnych sieťach a bol prekvapený reakciou.

Nočné mory a príšerné živé sny, ktoré vidia, sú pravdepodobne spôsobené poškodením citlivých žliaz, ako je hypofýza a epifýza, ktoré produkujú základné hormóny regulujúce spánok, ako je rastový hormón, melatonín a halucinogén DMT. Nejakým miernym prasknutím nanokapsúl obsahujúcich toxín a následným uvoľnením sa poškodzujú tieto veľmi citlivé žľazy.

Aj nedostatok rastového hormónu by mohol byť tiež dôvodom, prečo sa zdá, že starnú tak rýchlo. Dostala som posilňujúcu dávku. Moja 5G nefunguje tak dobre, ako bolo sľubované. Ahoj, tak som dnes bola u lekára a urobili mi EKG a hneď ma poslali na pohotovosť. Vyrážky, niekedy veľmi škaredé, sú tiež častým príznakom tzv. vakcíny.

Ale aké toxíny vo vnútri nanokapsúl môžu byť príčinou všetkých príznakov, ktoré pozorujeme, ako sú mŕtvice, infarkty, neurologické problémy a celý rad ďalších chorôb? Hadí jed sa vyvinul tak, aby znehybnil a zabil potravu, ktorou sa živí. A tak sú hadie jedy deštruktívne na celom rade rôznych úrovní. Takže máte problémy s chémiou krvi. Máte neurologické problémy, máte srdcové problémy, dochádza k depolarizácii svalových buniek v srdci.

Máte možno všetky tieto veci, nefrotoxicita, miotoxicita, cytotoxicita, kardiotoxicita, neurotoxicita. Uštipnutie hadom môže byť veľmi nebezpečná udalosť. V skutočnosti to môže byť smrteľná udalosť a na bunkovej úrovni je to katastrofálne. Nie je to nič, čo by sa dalo brať na ľahkú váhu. Z každej z týchto liekoviek odoberieme krv. Urobím na tejto plexisklovej doske taký malý prúžok. Uvidíme, čo sa stane. Stečie dole? Premení sa na želé? To nevieme, že? Uvidíme. Tak áno, ideme na to.

Páni, pozri sa na to. Priamo to kvapká. Ešte ani netlačím. A pozri sa na to. Proste to kvapká priamo zo striekačky. Páni, pozrite sa na to. Jednoduchým okom to vyzerá, že sa tam deje menej zrážanlivosti. Jednoducho to steká dole. Takže tu je to. Mám v krvi jed štrkáča diamantového. Jeden, dva, tri. Pozerajte, ako sa tá krv zráža. To je dosť významné zrážanie. A pamätajte si, že v jede štrkáča diamantového prebieha ako protizrážavá tak zrážavá aktivita.

Ale toto je zaujímavé. Výskum ukázal, že krv očkovaných obsahuje hladiny fosfolipázy A2, čo je zápalový marker, ktorý sa vyskytuje aj u pacientov s jedom. Hadí jed môže spôsobiť depolarizáciu srdca a pri vyradení elektromagnetických síl potrebných na pumpovanie krvi to môže spôsobiť trvalé poškodenie srdca a prípadne aj srdcové zlyhanie. Prečo sú ale očkovaní športovci náchylnejší na zástavu srdca ako normálni ľudia? V súčasnej dobe je známe, že množstvo práce potrebnej na prečerpanie krvi v ľudskom obehovom systéme ďaleko presahuje prácu, ktorú vykoná samotné srdce sťahujúce ľavú srdcovú komoru.

Keby boli cievy v človeku rozložené, natiahli by sa na dĺžku v rozsahu 105 000 kilometrov, viac ako dvakrát okolo Zeme, zatiaľ čo výkon srdca je iba jeden až dva watty, zodpovedá to malému čerpadlu, ktoré by sa zmestilo do dlane. Ako vie každý domáci majster, jeden až dva watty budú sotva stačiť na čerpanie vody na vzdialenosť niekoľkých metrov, nieto na dvaapolnásobné oboplávanie sveta. Ako to môže fungovať? Teraz bolo dokázané, že dodatočná energia v prúde krvi je tvorená elektromagnetickými silami.

Táto sila vzniká vďaka tomu, že srdce pôsobí ako rotujúci magnetický dipól. Elektrický impulz zo srdca iniciuje oscilujúce elektrické pole okolo červených krviniek a vznikajúca odpudivá elektromagnetická sila podporuje prúdenie krvi. Pretože červené krvinky obsahujú feromagnetické železo a feroelektrický chlorid, možno ich považovať za toroidálne bunky poháňané elektromagnetickým poľom. Modulovaný EKG signál tiež iniciuje viskoelastické zmeny v krvi, čím sa červené krvinky pri začatí alebo obnovení toku vyrovnávajú do toku.

Zdá sa zvláštne, že lekárom trvalo 400 rokov od vydania knihy Williama Harveyho o srdci v roku 1628, kým na to začali prichádzať. Okrem využitia fyziky na výpočet sily ľudského srdca sa lekárska obec mohla tiež zamyslieť nad tým, či je okolo srdca umiestnených toľko elektricky vodivých zväzkov vlákien ako vinutie motora. Nie je teda divu, že im trvalo tak dlho, kým si uvedomili pravdu o vakcíne. Ak sa však vrátime k pôvodnej otázke, prečo športovci trpia viacerými srdcovými zástavami a náhlymi úmrtiami ako zvyšok populácie?

Majú viac červených krviniek ako normálny človek a pri námahe sa odohráva oveľa viac srdcovej činnosti. Odpudivé elektromagnetické sily pôsobiace na červené krvinky vykonávajú prácu navyše potrebnú na vyrovnanie červených krviniek do roviny prúdenia, keď prúdenie začína alebo sa znovu rozbieha a vytvára priečne tlakové vlny. Keď sa srdcové svaly sťahujú, elektromagnetická odpudivá sila rozbíja napätie stien a uľahčuje vypudzovanie krvi z komôr a veľkých tepien.

Nanokapsule v krvnom obehu sú cudzie telesá, ktoré tento prirodzený mechanizmus vyrovnania pohonu nemajú. Budú vystavené zložitým podmienkam prúdenia, ako je stáza, turbulencie a šmyk, ktoré v nich pravdepodobne vyvolávajú napätie. Nanokapsule sú všeobecne náchylné na vybočenie spôsobené šmykom, vibráciami alebo mechanickými silami. Takáto aktivácia je založená na princípe, že ich tenké steny ich robia citlivými na ohyb a prasknutie pri tlakovom namáhaní.

Bolo tiež zistené, že nárazy do tela a drobné poranenia, ktoré sa obvykle získajú pri športových aktivitách, spôsobili poškodenie vakcínou na rovnakom mieste. Jesse mal nehodu na bežeckom páse a vymkol si členok. A to, čo považovali za drobné zranenie, sa o niekoľko dní neskôr ukázalo, že je to niečo úplne iné. Jeho noha bola pokrytá akoby červenkastými, fialovými škvrnami a hnisala v členku, pretože to je slabé miesto, odkiaľ si členok vymkol. A potom to pokračovalo po celom jeho tele. Akonáhle sa mu to dostalo do krvného obehu, začali mu zlyhávať orgány. Opäť by mohlo ísť o jemné nanokapsule nachádzajúce sa v tele, ktoré sa pod mechanickým tlakom rozpadajú.

Nezávislý výskum bezpečnosti nanokapsúl v tele ukázal, že môžu spôsobiť deformáciu tvaru červených krviniek a zhlukovanie známe ako ruličky. Podobné nálezy boli zistené aj v krvi očkovaných osôb. To je jeden z dôvodov, prečo sa nanokapsule zatiaľ na trhu s liekmi viac nepresadili.

Ďalším zvláštnym javom, ktorý bol pozorovaný, sú kolabujúci ľudia na železničných staniciach a vo vlakoch po celom svete. Vieme, že mechanizmus uvoľňovania nanokapsúl je pravdepodobne vyvolaný elektromagnetickým žiarením. Keď sú paramagnetické nanokapsule vystavené meniacemu sa magnetickému poľu meranému v Gaussových číslach, interakcia magnetických vlastností materiálov so striedavým magnetickým poľom spôsobuje lokálny ohrev a následné uvoľnenie nákladu.

V experimentoch sa použilo striedavé magnetické pole so silou 180 gaussov a frekvencia medzi 250 a 500 kilohertzmi počas 90 minút, čo viedlo k tomu, že sa z nanokapsúl uvoľnilo do okolitej kvapaliny červeno sfarbené liečivo doxorubicín. To boli laboratórne podmienky. V reálnom svete môžu stačiť oveľa menšie hodnoty sily poľa a menej času. Speváci pri živých vystúpeniach používajú mikrofóny a ušné monitory, ktoré pracujú v pásme 450 až 700 megahertzov.

Zdá sa, že tieto bezdrôtové vysielače so sebou nesú aj riziko spustenia uvoľnenia nákladu. „Haiti v šoku po smrti speváka Mikabena v Paríži.” Skolaboval na pódiu asi hodinu od začiatku vystúpenia. Zdá sa, že skutočná frekvencia nie je dôležitá. Je možné, že 5G sa používa len kvôli svojej jedinečnej schopnosti smerovať priamo a zamerať na jednotlivcov. Aj keď to vždy nemusí byť presné. Vidíme množstvo príkladov, ako ľudia kolabujú vo vnútri alebo blízko železničných vlakov.

Taiwanská štúdia ukázala, že podlahy niektorých vysokorýchlostných a medzimestských vlakov pri zrýchľovaní vyžarujú potenciálne škodlivú úroveň elektromagnetického žiarenia. Problém spôsobujú trakčné motory a napájacie systémy. Všetky moderné vlaky sú poháňané elektromotormi namontovanými na osi kolesa a poháňajúcimi kolesá priamo cez prevody.

A to bez ohľadu, či ide o naftový alebo kompletne elektrický motor. Trakčné motory namontované na každej náprave produkujú nízkofrekvenčné magnetické polia, ktoré v tesnej blízkosti môžu byť v rade niekoľkých Gaussov. Okrem toho majú vlaky veľké výkonové transformátory alebo generátory a ďalšie zariadenia, ako sú usmerňovače a meniče. EMP produkované vlakom môže mať podobu časovo premenných magnetických polí a elektrických polí. Tie budú najsilnejšie, keď budete stáť na nástupišti vedľa miesta, kam vlak zachádza. Na mnohých videách môžeme vidieť, ako na podobnom mieste pri okraji nástupišťa skolabuje iná osoba. Bol dokonca vykonaný výskum faktorov kardiovaskulárneho rizika pre rušňovodičov lokomotív. Takže rušňovodič jednoducho spadol na zem. Teraz sme v Houstone. Doslova spadol na zem. A môžem vám zaručiť, že mal vakcínu.

A čo nárast rakoviny? Všetky tieto nekontrolované rakoviny a opakujúce sa rakoviny, o ktorých počujeme. Čo by mohlo byť ich príčinou? Malé percento nových diagnóz rakoviny by bohužiaľ bolo pri prvej diagnóze štvrté štádium. Ale v mojej praxi sú to teraz približne dve tretiny všetkých diagnóz rakoviny od začatia očkovania, ktoré sú vo štvrtom štádiu. Patológovia po celom svete si to všimli, že bohužiaľ teraz u ľudí, ktorí mali predchádzajúcu rakovinu, ktorá bola v remisii, im od očkovania prepuká znova kvôli poškodeniu ich imunitného systému.

Ale novo diagnostikované rakoviny… nádory sú väčšie ako kedykoľvek predtým. Rastú veľmi agresívne, veľmi agresívne sa šíria a sú veľmi odolné voči liečbe. A ja som si začal všímať, že niekoľko mojich pacientov s melanómom, ktorý bol stabilný vo štvrtom štádiu, mali veľmi dobrú imunoterapiu alebo inú liečbu, a ja som ich kontroloval od piatich do dvadsiatich rokov, som si všimol, že za dnešok ich mám už niekoľko, ktorým sa rakovina po posilňujúcej dávke zhoršila. Jeden veľmi zaujímavý prípad bol profesor Michel Goldman, jedna z popredných európskych osobností v oblasti imunologického výskumu. Ako šéfredaktor časopisu The Journal of Frontiers in Medicine, napísal na sebe prípadovú štúdiu nazvanú Rýchla progresia T-bunkového lymfómu po podaní posilňovacej injekcie vakcíny Pfizeru.

V jeho prvom celotelovom CT skene vidíme čierne bodky, čo je rakovina. Uvedomil si, že musí začať chemoterapiu. Tak sa rozhodol si najskôr dať posilňujúcu dávku vakcíny. Potom podstúpil ďalšie CT vyšetrenie a strašne je vidieť, že počas necelého mesiaca sa rakovina rozšírila po väčšej časti jeho hornej časti tela. Všetky tie čierne bodky sú opäť rakovina, ktorú CT zachytáva.

Existujú aj neoficiálne správy o krvácaní z nosa, vypadávanie vlasov a dokonca aj o lámaní a vypadávaní zubov po očkovaní. Oslabenie imunitného systému a väčšia pravdepodobnosť infekcie je tiež bežné. To je spôsobené odumretím kmeňových buniek v kostnej dreni. Čo by mohlo byť príčinou všetkých týchto príznakov? Okrem toho všetkého, k čomu sa ešte vrátime, nám napovie práca Dr. Daniela Nagaseho.

Pri analýze vzorky vakcíny Pfizer elektrónovým mikroskopom nachádzame zvláštnu vláknitú štruktúru, ktorá je zložená z prvku zvaného thulium s periodickým názvom TM. Je z radu lantanoidov. Thulium má tú vlastnosť, že je známe ako najvzácnejšie z kovov vzácnych zemín. Je mäkký a dá sa krájať nožom. Je tiež pomerne drahý. Vo vakcíne nemá absolútne čo robiť. Jedným zo zaujímavejších izotopov thulia je však TM170. Ako sa rozpadá, vydáva slabé gamma žiarenia… slabý röntgen.

Tieto röntgenové lúče majú obvykle nízku energiu a používajú sa pri lekárskom zobrazovaní a ďalších aplikáciách, ktoré nevyžadujú vysokú úroveň silných röntgenov. Používa sa v kompaktných zdrojoch vonkajšieho žiarenia, ktoré sa používajú na získavanie zubných snímok a pri hľadaní mikrotrhlín vo zvaroch a potrubiach. Miniatúrne thuliové zariadenia sú vhodné pre röntgenovú diagnostiku tkanív a orgánov, ktoré je ťažké a niekedy aj nemožné snímať bežnými röntgenovými prístrojmi. Všetky príznaky, ktoré sme uviedli skôr, sa zdajú byť totožné s príznakmi otravy žiarením.

Budeme teda hľadať príčinný prvok, ktorý bol pravdepodobne rádioaktívny. Cesium 137 už bolo spomenuté, ale s dlhým polčasom rozpadu 30 rokov by však bolo ľahko zistiteľné. Mohli by vykopávať telá za 30 rokov a stále ho nachádzať. Thulium má tú výhodu, že má krátky polčas rozpadu iba 128 dní. Po roku by bolo nedetekovateľné. Nevieme určite, ktorý izotop thulia bol detekovaný, ale dokonale zodpovedá hľadanému profilu.

A je to dôvod, prečo ľudia, ktorí sú okolo novo očkovaných, často uvádzajú, že majú pocit, že niečo vyžarujú. Pri jednej príležitosti neočkovaná kaderníčka hlási, že jej tečie krv z nosa po tom, čo strihala vlasy očkovanej ženy. Ostatní hlásia, že prestávajú masírovať ľudí, pretože nemohli vydržať zlé zdravotné účinky, ktoré pociťovali od očkovaných. Mám od toho pauzu.

Pretože sa veci menia. Začína mi byť zle. Je tým ľuďom zle, pretože je to ako štát vedľa malého röntgenu, ktorý je trvalo zapnutý? S liečbou žiarením a rádioaktívnym ožiarením súvisia aj ďalšie podivné stavy, ako je parosmia, stav, ktorý narúša čuch a chuť. Ďalšou zaujímavosťou je, že thulium 170 bolo skúmané na použitie v brachyterapii, čo je forma rádioterapie, pri ktorej je rádioaktívny zdroj umiestnený priamo do nádoru alebo do jeho blízkosti.

Bolo však zistené, že hoci je krátkodobo účinný, spôsobuje vznik sekundárnych nádorov. Mohlo by ísť o ďalší príklad zneužitia výskumu rakoviny na nekalé účely? Ďalším podivným javom je zrútenie ľudí, kedy sa následne naťahujú, čo zrejme súvisí s neurológiou. Vidíme to isté, keď sa hadom dáva potrava. Herpetologická komunita má na to špecifický výraz: #stretchgang – gangpretiahnutie. Ľudí, viete, čo to je? Je to čas na pretiahnutie. Panebože, to bolo šialené.

Také dobré natiahnutie som ešte nevidel. Mnohí sa pýtali, čo ľudia počas týchto okamihov prežívajú. Pracovník nemocničnej pohotovosti popisuje, ako ľudia kolabujú a nepamätajú si, či stihli najskôr zosadnúť z bicykla. Alebo majú zrazu pocit, že sa im oči točia do hlavy, a silne sa im motá hlava, alebo jednoducho vôbec nevidia a sú dezorientovaní.

Väčšina nervovo paralytických látok sú organofosfáty, zmesi fosforu, uhlíka a ďalších prvkov. Jediné ich známe použitie je ako insekticídy, ak sú dostatočne slabé, alebo neurotoxíny, pokiaľ sú silnejšie. Príznaky sú zmätenosť, zvieranie na hrudi, abnormálna srdcová frekvencia, vyšší/nízky krvný tlak a zúžené zrenice. Nakoniec sa človek začne zmietať v kŕčoch a dôjde k ochrnutiu vedúcemu k zlyhaniu dýchania. Konečnou príčinou smrti je udusenie, pretože dôjde k ochrnutiu pľúc.

Ako teda nervovo paralytické látky fungujú: neuróny v mozgu nie sú vzájomne fyzicky prepojené. Priestor medzi neurónmi sa nazýva synaptická štrbina. Keď impulz dosiahne koniec neurónu, spustia sa vezikuly, ktoré do štrbiny medzi oboma bunkami uvoľnia neuroprenášač acetylcholín. Acetylcholín je neuroprenášač zodpovedný za prenos nervových impulzov cez synapsiu, čo nakoniec spôsobí sťah svalov. Acetylcholín sa viaže na receptory na sodíkových kanáloch susednej bunky. To vyvolá otvorenie sodíkových kanálov. Sodíkové ióny potom vstupujú do susednej bunky a depolarizujú jej membránu, čo vyvolá nový impulz v susednej bunke.

Acetylcholín sa potom naviaže a je rozložený enzýmom zvaným acetylcholínesteráza. Nervovo paralytické látky zabraňujú správnej činnosti enzýmu acetylcholínesterázy. Neurotoxíny sa viažu na esterázu a zabraňujú rozkladu acetylcholínu. Keď sa acetylcholín nerozkladá, neustále spúšťa opätovné otváranie sodíkových kanálov. To umožňuje neustály tok sodíkových iónov do bunky narúšajúcej normálny prenos impulzov. Synapsia sa zaplavila súborom sodíkových iónov a svaly nikdy nedostanú signál na uvoľnenie. Všimnite si, že v týchto prípadoch je pravá paža obete natiahnutá v maximálnom napätí. Ruka je ohnutá bicepsom a brachiálnym svalom a vzpriamená tricepsom.

Tieto svaly pracujú vo vzájomnej opozícii. Biceps a brachiálny sval sa sťahuje, aby ohol ruku, a triceps sa sťahuje, aby pažu narovnal. Všetky tri svaly dostávajú signál ku kontrakcii súčasne a vytvárajú protichodné sily. Všetky svaly sa tiahnu proti sebe. Triceps, ktorý je hlavným hýbateľom, je silnejší, má väčšiu páku, a preto víťazí, čo má za následok, že paža je narovnaná a zostáva uzamknutá v natiahnutej polohe. Avšak za cenu roztrhnutia svalov a okolitých tkanív, čo obete spôsobí neopísateľné muky. Predstavte si, že sa všetky svaly po celom tele stiahnu v rovnakom čase.

Obeť so sebou bude trhať a krútiť sa. Hrudný kôš sa roztiahne a zaplní pľúca, pretože nikdy nedostali signál na uvoľnenie. Zomrú na udusenie v dôsledku nemožnosti vydýchnuť. Homolica, známa ako najpomalší zabijak na svete, vystrelí do svojej koristi malú harpúnu, ktorá obsahuje jednu z najsmrtonosnejších zmesí toxínov na planéte. Patria medzi ne konotoxíny a tetrodotoxíny, čo je silný typ neurotoxínu, ktorý blokuje sodíkové iónové kanály v nervových bunkách, čo vedie k ochrnutiu a smrti. Správa pre pohyb svalu generovaná mozgom je prenášaná pomocou kladných iónov axóny v mnohých neurónoch pozdĺž cesty. Ako sa ióny pohybujú axónmi, ich náboj postupne slabne.

Na prekonanie tohto problému existujú pozdĺž membrány napäťovo riadené sodíkové kanály, ktoré môžu umožniť vstup kladným iónom alebo sodíkovým iónom a udržať silu impulzu. Keď oslabený impulz dosiahne kanál, spustí sa ich otvorenie, čo umožní vstup kladných iónov a následné zvýšenie sily impulzu späť do pôvodného stavu. Vďaka tomu si impulz udrží svoju silu, kým nedosiahne zamýšľaný cieľ. Tak by to malo normálne fungovať.

Tetrodotoxín je silný blokátor sodíkových kanálov, ktorý funguje tak, že sa viaže na bielkovinu sodíkového kanála a bráni jeho správnemu uzavretiu. To vedie k nekontrolovanému prílivu sodíkových iónov do bunky, čo spôsobuje depolarizáciu membránového potenciálu a bráni normálnemu šíreniu nervových impulzov. Zjednodušene povedané, tetrodotoxín udržuje dvierka sodíkových kanálov otvorené, čo spôsobuje nadmerné vzrušenie bunky a bráni jej v prenose normálnych elektrických signálov. Tetrodotoxín môže ovplyvniť srdce a cievy a spôsobiť zmeny srdcovej frekvencie a krvného tlaku, ktoré môžu vyústiť do zástavy srdca.

Môže obmedziť svaly podieľajúce sa na dýchaní, čo vedie k zlyhaniu dýchania. Môže ovplyvniť centrálny nervový systém a vyvolať príznaky, ako je bolesť hlavy, závraty, zmätenosť a záchvaty, a tiež spôsobiť stratu citlivosti alebo necitlivosť, najmä na tvári, jazyku a končatinách. Stručne povedané, toxíny homolice sú jedny z najsilnejších a najsmrteľnejších látok, ktoré človek pozná.

V priebehu vyšetrovania bolo v laboratóriu CIA av málo používanom klenutom sklade v agentúrnej budove objavených asi 11 gramov toxínov z mäkkýšov a osem miligramov jedu kobry. Tu som mala na starosti hľadanie dokumentov, ktoré nenájdete v knižniciach. Raz chceli, aby som zistila, či existuje niečo také ako jed, ktorý sa nedá zistiť, najmä taký, ktorý akoby napodobňoval infarkt. Ktorý by niekoho zabil, ale vyzeralo by to, že má infarkt. Takú vec som našla.

Strieľa táto pištoľ šípky? Áno, pán predseda. Bola vyvinutá špeciálna šípka tak, že by potenciálne mohla vstúpiť do cieľa bez vnímania. Jed bol zmrazený do akejsi šípky. A potom bol vystrelený veľmi vysokou rýchlosťou do osoby. Takže keď by sa do osoby dostala, rozplynula by sa v nej. A zanechalo by to len maličkú bodku na jej tele, čo bolo ťažko detekovateľné.

V človeku by to nezanechalo žiadnu ihlu. A samotný toxín by sa pri pitve nezistil? Presne tak. Nebolo by možné zistiť, že cieľ bol zasiahnutý. Z hľadiska jej smrteľnosti, to množstvo stačilo na usmrtenie najmenej 14 000 ľudí. Ak by bolo podané s pomocou sofistikovaného zariadenia, ktoré bolo nájdené v laboratóriu, by toto množstvo stačilo na usmrtenie oveľa väčšieho počtu ľudí. Odhady sa pohybujú rádovo stoviek tisíc. Príbeh COVIDu je starý, naplánovaný už dávno, v 60. a začiatkom 70. rokov.

Toxíny, ktoré používajú vo vakcínach, hoci boli syntetizované a pravdepodobne od tej doby aj vyzbrojené, pochádzajú z tej doby. Dokonca aj nanokapsule, čo znie ako veľmi moderné technológie, boli v skutočnosti prvýkrát vyvinuté Wernerom Stoberom v roku 1968. V rovnakom roku, kedy bol založený Rímsky klub. COVID a vakcíny ako depopulačný program, je skutočne dielom smrťou posadnutých intelektuálov a majstrov tej doby.

Ovládnutie sveta, rovnaký starý sen. Azylové domy sú plné ľudí, ktorí si myslia, že sú Napoleon alebo Boh.

Preklad: otevrisvoumsl David Formánek

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Štefan Harabin: Lipšic bude v úrade naďalej páchať trestnú činnosť

Štefan Harabin Lipšic ako vždy klame verejnosť Lipšic klamal laickú verejnosť slovnými hračkami, že v rozhodnutiach ústavného súdu o porušení ...

Nasledujúci článok

NÁZOR

Štefan Harabin o Štefanovi Hamranovi a jeho možnej kandidatúre na prezidenta

Národno-vlastenecký kandidát na prezidenta Štefan Harabin sa vyjadril k medializovaným informáciám, že bývalý policajný prezident Štefan Hamran zvažuje kandidatúru na ...
Spravodajstvo

TIBOR ELIOT ROSTAS: IBA VÍZIA NÁS SPOJÍ

Foto: screen video zvtv Tibor Eliot Rostas je na pokračujúcej návšteve Číny, kam ho pozvala jej vláda. Je presvedčený o ...
Spravodajstvo

Konšpiračné médiá a predsedníčka Rady sudcov Kosová

Všetkým ústavným činiteľom, ústavným orgánom prokuratúre, justícii, parlamentným a mimo parlamentným politickým subjektom, tretiemu sektoru a občianskej verejnosti:  Naleteli ste na habaďúru nálepky ...
Spravodajstvo

AKO A EKO ĎALEJ SLOVENSKO?

Ako a eko ďalej Slovensko po atentáte na premiéra? Atentát zatiaľ nateraz úspešne (ako pre koho?) preživšieho premiéra slovenskej vlády ...
Aktualizované 25.5. 09:59
Spravodajstvo

Kvalifikácia skutku streľby na Roberta Fica

mája 23, 2024 Pozor (postreh)! Generál Žilinka vyhlásil na kamery, že trestný skutok proti Robertovi Ficovi má byť kvalifikovaný ako pokus ...
Spravodajstvo

"Dráčik" ostro kritizuje a stránka "Hoaxy a podvody" ministerstva vnútra reaguje

Bratislava 22. mája 2024 (HSP/Foto:Screenshot FB) Po atentáte na premiéra Roberta Fica začali pribúdať príspevky a články hodnotiace udalosť ako ...
Aktualizované 25.5. 12:08
Spravodajstvo

T.E.ROSTAS DNES V ČÍNE NA ZASADNUTÍ OBCHODNEJ RADY ČÍNA – STREDNÁ A VÝCHODNÁ EURÓPA

Foto: Matúš Plecho V čínskom meste Ningbo v provincii Zhejiang, sa konalo 8. zasadnutie obchodnej rady Čína-CEEC. V rámci svojej ...
Aktualizované 25.5. 11:51
Spravodajstvo

Prezidentský mandát alebo "svojvôľa" Zelenského

„Všetci sme tu,“ hovorí Zelenskyj, Ukrajinec z Kyjeva Volebný mandát prezidenta Volodymyra Zelenského vypršal 20. mája. V médiách sa začínajú ...
Spravodajstvo

Výzva vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky (© insider, web: imhd.sk) V posledných rokoch, minimálne od roku 2014, sme boli svedkami boja proti ...
Spravodajstvo

PETÍCIA za zrušenie strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO 

PETÍCIA ZA ZRUŠENIE STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO TU Vážení občania, S hlbokým znepokojením sledujeme činnosti a vyjadrenia politickej strany Progresívne Slovensko. ...
Spravodajstvo

Modlitba za Fica

Modlitba za Roberta Fica Vážení spoluobčania, pán Fico je vo vážnom zdravotnom stave. Navrhujem, aby sme mu pomohli získať „silu“ ...