Armáda, Nové Zbrane, Mikrovlnné Účinky, (Ne)smrtiace Vplyvy a 5G

22. mája 2021

Namiesto informovania verejnosti o tom, že naše telá v skutočnosti nie sú vôbec pevné, ale sú elektrické, vlnovévojenské a priemyselné subjekty utajovali všetky svoje štúdie biologických účinkov mikrovĺn. Zriadili regulačné orgány s veľkými menami, ktoré mali zapôsobiť na verejnosť, naplnili tieto organizácie priemyselnými a vojenskými panákmi, a stanovili expozičné limity pre elektromagnetické žiarenie (EMR) také vysoké, aby tieto limity nebolo možné prekročiť…

Čo je 5G?

5G je – Cieľový Systém Získavania Informácií – Dopytovanie na FNsP – Fázované Pole – Fraktálne Antény – Malé Antény – LED – Zámena Identity – Maskovacie Útoky – Radarový Systém – Riadené Energetické Zbrane (DEW) – Kontrolný Systém Riadenie – Získanie Cieľov – Izolačná Frekvencia. Všetci musíte pochopiť, že 5G sú vojenské zbrane. Inteligentná Technológia – Tajná Vojenská Výzbroj v Rezidenčnej Technike – RFID CHIPS – Rádiofrekvenčné Identifikačné Značky – Ekonomický a Biologický Terorizmus. Jednoducho 5G je Mikrovlnné Žiarenie, Radiácia. Chemtrails & Geo-Inženiersvo – AI (umelá inteligencia) využitá ako Proxy s Masívnou Technológiou MIMO Masívne In Masívne OUT – Konvenčné 8T8R – M-MIMO 64T64R – 4G LTE 214 Mbps – MIMO Tanky – Výmena Dát – Zdravotné Nebezpečenstvo – Existenciálna Hrozba pre Ľud a Planétu.

(Ne)smrtiace Ovplyvnenie človeka Non-Lethal Human Effects

Na rozdiel od konvenčných zbraňových systémov je rozsah účinkov týchto zbraní na ľudský cieľ kritickým parametrom, ktorý musí byť dobre pochopený a to s ohľadom na možnosť vážneho zranenia alebo smrti. Ľudské účinky, účinnosť a riziko sa bude kvantifikovať, aby sa podporili právne revízie, revíziami zmlúv a politiky, a aby sa zabezpečila dôvera v nové technológie. Inými slovami, či sa o tomto verejne nehovorí, tak tieto technológie môžu byť ľahko použité proti vlastným ľuďom, viď. genocída v Číne . Ďalej, ako to chcete kvantifikovať, keď na deti a starých ľudí táto technológia má oveľa väčší aj smrteľný vplyv.

Bez zvuku, zápachu alebo akéhokoľvek varovania môže (ne)smrteľná zbraň vyvinutá americkou armádou odraziť davy pomocou neviditeľného elektromagnetického lúča, ktorý vydáva výbuch neznesiteľného tepla až na kilometer ďaleko. Po rokoch vývoja bol systém v roku 2012 predvedený médiám. Efekt náhleho tepla je tak odpudzujúci, že okamžitým inštinktom velí rýchlo utiecť. Zmenou výkonu ľahko docielite smrteľných účinkov. Ovláda sa cez počítač, Softwarovo definovanou Sieťou, alebo pomocou armádnej technológie, čo sa teraz prezlieka za telekomunikácie. Video TU

video:

5G pracujú na frekvencii 0,7 GHz až 100-300 GHz, Armáda má všetko nad 50 GHz ako smerované energetické zbrane (Directed Energy Weapons DEW). Prečo je v Česku sieť 42000 antén na 60 GHz ( https://rlan.ctu.cz)??? Na 60 GHz je tiež nové Wi-Fi štandard IEEE 802.11aa!!! Hovoria, týmto anténam tzv. Sojenia – Anténa sa môže spájať s inou anténou, s Wi-Fi, s viacerými anténami, s jedným zariadením, s mnohými zariadeniami, s Internetom vecí, Šikovnými autami, máme tiež Chytré cesty, Chytré verejné osvetlenie, môže zamerať človeka, dav … Čo keď bývate medzi tými spojeniami? Čo keď lúč, svetelná guľka ide cez Vašu záhradu, Váš balkón, na ktorom sa hrajú Vaše deti ??? PRE NAŠE DETI

 https://stop5g.cz/ieee-802-11ay-60-ghz-u-vas-doma-dychaci-problemy-trenovani-mmvln-v-interakci-s-vasi-mysli-kdo-ovlada-vase -Telo /

Charakterizácia (ne)smrtiacich účinkov na človeka sa tak stala oblasťou záujmu vedeckého výskumu programu Smrtonosnej zbrane.  Výkonný agent ministerstva obrany US pre tieto neletálne zbrane zriadil organizácie a procesy, ktoré uľahčujú výskum efektov, preskúmanie a použitie.

Fakty o (Ne)smrtiacich účinkoch na človeka

Program analýzy modelovania účinkov na človeka – Human Effects Modeling Analysis Program , 2019

Cez experimenty vedci vytvárajú dáta o množstve neletálnych podnetov potrebných na to, aby bola účinná, smrteľná alebo s minimalizujúcim rizikom významného poškodenia človeka. To zahŕňa vývoj niekoľkých kriviek závislosti reakcie od dávky. Vedci potom tieto informácie použijú na vývoj alebo vylepšovanie modelov ľudských účinkov. Vedci môžu tiež overiť modely HEMAP, aby sa zabezpečilo, že komponenty generujú presné predpovede.

Budúce plány HEMAP zahŕňajú rozšírenie tupých nárazových, zvukových a tepelných modelov poškodenia, ako aj rozvoj nových prediktívnych modelov pre ľudskú elektromagnetickú neschopnosť a reakciu na správanie. Ďalšia budúca oblasť zamerania HEMAP je navrhovanie a vývoj ľudských náhradných cieľov, ktoré môžu pomôcť zhromažďovať relevantné údaje o ľudských účinkoch a pomáhať pri testovaní a hodnotenie činností pre vývoj (ne)smrtiacich zbraní.

Táto technológia sa môže napojiť na Big Data a zneužitú AI (umelú inteligenciu) ako proxy. Nástroje HEMAP môžu byť použité na podporu rôznych zbraňových programov, ktoré umožňujú komplexné hodnotenie ľudských účinkov širokej škály podnetov.

Aktívne technológie odmietnutia – Active Denial Technology 2016

Technológie Aktívneho Odmietnutia produkujú sústredený lúč zameranej energie, ktorý poskytuje jednotkám (ne)smrtiacu možnosť zastaviť, odraziť a odvrátiť podozrivého jedinca. Technológia Active Denial Technology využíva vysokofrekvenčné milimetrové vlny s frekvenciou až 95 gigahertzov. Energia zameraná na milimetrovú vlnu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou svetla, zaberá predmet a preniká kožou do hĺbky len asi 0,4mm alebo ekvivalentu troch listov papiera. Lúč produkuje netolerovateľný pocit zahrievania, čo núti cieľového jedinca k inštinktívnemu pohybu. Pocit okamžite ustane, keď sa jednotlivec dostane mimo lúč alebo keď obsluha lúč vypne. Technológia Active Denial Technology môže byť použitá pre útočné misie a misie ochrany. Aplikácie zahŕňajú kontrolu davu, ochranu hliadok a konvojov, zabezpečenie obvodu a ďalšie obranné a útočné operácie z pevných aj mobilných platforiem. Tieto energetické zbrane využívajúce technológiu Active Denial Technology majú potenciál zabezpečiť rôzne účinky na diaľku až do dosahu ručných zbraní, čím poskytujú vojenským silám ďalší čas a priestor pre posúdenie úmyslu potenciálnych protivníkov.

Distribuované zvukové a svetelné pole – Distributed Sound and Light Array2016

 • Funkcie pre privolanie a varovania. DSLAM používa kombinované efekty dvoch integrovaných senzorických stimulátorov:
  • distribuované, vysoko výkonné, fázované akustické pole
  • distribuované, vysoko výkonné, koherentné (laserové) / nekoherentné (jasné biele svetlo) optické pole.
 • Svetelné pole DSLAM priťahuje pozornosť cieľa, zatiaľ čo zvukové pole poskytuje konkrétne pokyny k cieľu. V noci môže DSLAM vážne zhoršiť schopnosť jedinca vykonávať nebezpečné úlohy. Podobne môže DSLAM poskytnúť ďalšie možnosti eskalácie sily tým, že pomáha pri odprataní jednotlivcov z danej oblasti, riadenie davov.
 • DSLAM sa skladá z troch hlavných častí: integrovaná kamera, zariadenie zvukového poľa a zariadenia svetelného poľa. Integrovaná kamera ukazuje operátorovi, kam sú lúče svetelného a zvukového poľa nasmerované, a umožňuje obsluhe zamerať lúče na približujúce sa vozidlo, plavidlo alebo jednotlivca.
 • Lúč zvukového poľa je vyžarovaný akustickým projektorom Target High-Output Responder-16S, ktorý je elektronicky riadený, aby ho obsluha mohla zamerať na cieľ pohodlne pomocou joysticku. Operátor môže meniť veľkosť zvukového lúča od vysoko zaostreného po veľmi široký alebo „rozprestretý“ vzor. Pretože lúč je vysoko smerový, koncentruje nízkofrekvenčnú akustickú energiu a umožňuje zvuku preniknúť do vozidiel, plavidiel a budov, a to aj za prítomnosti vysokého hluku pozadia.
 • Zariadenia poľa sa skladajú zo zeleného laserového disruptora a jasného bieleho svetla. Laserový disruptorový lúč je schopný nepretržitého a pulzujúceho režimu prevádzky a je doplnený dvoma typmi jasných bielych svetiel: dvoma svetlami s rozšíreným vyhľadávaním a dvoma bodovými svetlami. Jasné biele svetlá sú umiestnené na oboch stranách projekčnej šošovky laserového disruptora.

Vylepšený Granát s treskom – MK 20 MOD 0 Improved Flash Bang Grenade , 2016

 • MK 20 pracuje tak, že iniciuje a vypúšťa užitočný obsah kovového prášku, ktorý reaguje s kyslíkom vo vzduchu, čím vytvára jasné, dlhšie trvajúce záblesky a tresky. Cieľom je dočasne potlačiť aj niekoľko cieľov súčasne. Granát sa používa ako nástroj proti pohybujúcim sa ľuďom, zamietnutie prístupu a potláčanie jednotlivcov v porušovaní a / alebo v iných (ne)smrtiacich operáciách.

(Ne)smrteľné účinky na človeka, (ne)smrteľné optické rozptyľovače: Non-Lethal Human Effects Fact Sheet , non-Lethal Optical distracters , 2016

 • (Ne)smrtiace optické rozptyľovače sú viditeľné laserové zariadenia, ktoré majú (reverzibilné) optické účinky na ľudské ciele. Čo sa stane, keď vás laser zasiahne do očí? Oslepne. Tieto typy laserových zariadení používajú vysoko smerovú optickú energiu k podpore niekoľkých neletálnych schopností, vrátane:
  • Dočasne ochromiť vizuálny zmysel protivníka vysielaním dôveryhodného zdroja oslnenia
  • Poskytovanie jednoznačného, ​​neverbálneho varovania
  • Poskytnutie ľuďom príležitosť objasniť zámer = vzdaj sa alebo budeš…

5G: Elektro-stres a Kortizol

STOP 5G

OZ Pán Občan

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Vládna príprava na jesenné spustenie ďalších totalitných opatrení alebo lockdown navždy späť?

IVETA MICHALÍKOVÁ V pozadí uvoľnených opatrení sa súčasná koalícia aj s prezidentským palácom pripravuje na upevnenie novonastupujúcej diktatúry. Najlepším dôkazom, ...

Nasledujúci článok

Názor

Ochranou kriminálnikov Beňu a Makóa sa stáva Matovičov režim zločineckým

Matovič to možno nemal v pláne. No vybral si za koaličných partnerov zločincov… Dali tvár jeho režimu. Mnohé o tom ...
Spravodajstvo

Peter Weis: Prečo prezidentka Čaputová stratila nervy a prečo sa stupňuje tlak na povinnú vakcináciu?

JUDr. Peter Weis vysvetlil stupňovanie tlaku okolo očkovania, s ktorým sú už spojené vyhrážky o jeho povinnosti. O čo ide? ...
Aktualizované 2.12. 02:45
Spravodajstvo

Všetko, čo ste nevedeli o pandémii a báli ste sa sami spochybniť

Danny Kollár a Kamala Taris podcast : TU Poteší nás, ak vás článok obohatil o iný uhol pohľadu a ďakujeme vopred, ...
Spravodajstvo

ZNOVA NÚDZOVÝ STAV UŽ AKO ŠTÁTNE ZRIADENIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY S OBMEDZENIAMI AKO VO VOJNE! Zákaz vychádzania v určenom čase možno určiť iba v čase vojny a vo výnimočnom stave. Nie v núdzovom! A môže tak učiniť iba Národná rada SR.

VLÁDA SR dnes 24.11.2021 vyhlásila uznesením č. 695 núdzový stav dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní, obmedzila slobodu pohybu ...
Spravodajstvo

Štefan Harabin na hrad!

Rozhovor so Štefanom Harabinom o tom, ako trávi voľný čas, čomu sa najradšej venuje a či plánuje ešte kandidovať za ...
Aktualizované 2.12. 03:56
Spravodajstvo

Dr. Andreas Noack: Covid vakcíny obsahujú uhlíkové nanožiletky vo forme hydroxidu grafénu, ktoré rozrezávajú krvné cievy

Nemecký doktor a odborník na uhlík Andreas Noack nedávno zverejnil video, v ktorom zdieľa zistenie, že covid vakcíny obsahujú hydroxid ...
Aktualizované 2.12. 03:46
Spravodajstvo

OTRASNÉ ODHALENIE! PRVÍ NEVEDOME "OČKOVANÍ" BY MALI O TOM VEDIEŤ!

PRVÍ NEVEDOMKY „ZAOČKOVANÍ“, KTORÍ ZISTILI, ŽE MAJÚ V SEBE SMRTIACE SPIKE PROTEINY! TRANSFÚZNE CENTRÁ V ČR A SR VYRADZUJÚ DARCOV ...
Spravodajstvo

ŠOKUJÚCI ŠKANDÁL V SLOVINSKU!!! VRCHNÁ SESTRA PREZRADILA V PRIAMOM PRENOSE AKO COVID INJEKCIE SÚ URČENÉ K MASOVÉMU VRAŽDENIU A GENOCIDE!

OBROVSKÝ ŠKANDÁL! VRCHNÁ SESTRA PREHOVORILA V PRIAMOM PRENOSE A AKO COVID INJEKCIE SÚ URČENÉ K MASOVÉMU VRAŽDENIU A GENOCÍDE! AKÉ ...
Aktualizované 1.12. 04:25
Spravodajstvo

Apokalypsa očkovaných!

Nemáte tušenie, čo prichádza! Neexistujú slová, ktoré by popísali prebiehajúcu ohavnosť, útok proti miliardám ľudí. Keby bolo na zodpovedných osobách, každý ...
Spravodajstvo

Utajení démoni Nacizmu a Európskej únie

Americký Wall Street financoval Hitlerov vzostup k moci Dnes už len málokto vie, že nemecká firma Opel bola počas druhej ...
Spravodajstvo

V Čechách Ústavný súd šokoval politikov: HRA SKONČILA - informácia o očkovaní proti covidu je dôverná a špecificky chránená!

Český ústavný súd s určitosťou šokoval viacerých politikov, ktorí tvrdia, že sa českí občania musia preukazovať potvrdením o očkovaní na ...