Na konferencii aj ocenenia funkcionárom stolného tenisu

24. júna 2015

V kongresovej sále hotela Jánošík v Liptovskom Mi­kuláši sa 7. júna uskutočnila celoslovenská konferencia Slovenského stolnotenisové­ho zväzu (SSTZ). Program hodnotiacej konferencie, konanej 2 roky po volebnej, otvoril predseda Dr. Zdenko Kríž, potom boli schválené procedurálne body a zvole­né pracovné komisie. Správu o činnosti predniesol pred­seda SSTZ Dr. Kríž, ktorý konštatoval, že po prijatí nových členov do ITTF (Me­dzinárodnej stolnotenisovej federácie) sa stal stolný te­nis najrozšírenejším zväzom sveta! Spomenul organizáciu tohtoročných majstrovstiev Europy juniorov v dňoch 5. až 19. júla v Bratislave, kto­ré budú najvýznamnejšou športovou udalosťou tohto roku na Slovensku. Súčasne bola do Bratislavy zvolaná exekutíva ETTU (Európskej stolnotenisovej únie). Na konferencii bolo spomenuté významné, 90. výročie zalo­ženia organizovaného stol­ného tenisu v bývalej ČSR. Československo patrilo me­dzi 9 svetových zakladajú­cich členov najrozšírenejšej športovej organizácie sveta. Pri tejto príležitosti sa SSTZ rozhodol udeliť niekoľkým členom pamätné medaily.

Na celoslovenskú konfe­renciu bolo pozvaných 64 delegátov s hlasom rozho­dujúcim, ktorí boli zvolení na krajských a regionálnych konferenciách stolnoteni­sových zväzov na paritnom princípe (z každého kraj­ského zväzu 8 delegátov). Podtatrancov potešil fakt, že z Podtatranského stolnote­nisového zväzu boli delego­vaní na východoslovenskej stolnotenisovej konferencii v Prešove 4 delegáti, Dr. Ja­roslav Novotný, Mgr Peter Duchnický, Ondrej Haky a Ján Pitoňák, čo je polovi­ca kvóty Prešovského kraja. Podtatranský stolnotenisový zväz patrí medzi najsilnej­šie a najvplyvnejšie zväzy na Slovensku.

V programe boli prero­kované zmeny súťažného poriadku, ktoré sa týkali peňažných vkladov pri po­dávaní opravných prostried­kov, maximálneho počtu 2 účastníkov v extralige a 1. lige z jedného oddielu, ako aj maximálneho počtu 2 hrá­čov s cudzou štátnou prísluš­nosťou, pričom občan EÚ sa za cudzieho štátneho prís­lušníka nepočíta. Schválená bola povinnosť vydávania rozpisov súťaží príslušným riadiacim zväzom. K zmene došlo aj v pravidlách stolné­ho tenisu, keď pri domácich súťažiach musí byť v hra­cej miestnosti najmenej 15 stupňov C, ale nie viac ako 28 stupňov. Boli upresnené pravidla merania intenzity osvetlenia, ktoré by malo mať najmenej 600 luxov. Diskusia sa najviac týkala možnosti účasti neregistrovaných hrá­čov v súťažiach riadených SSTZ. Vzišlo nejasné stano­visko, že v prípade postupu z najnižšej súťaže sa títo hráči musia zaregistrovať.

Po schválení uznesení a obede pokračovala konfe­rencia slávnostnou časťou, na ktorej odovzdali ocenenia za­slúžilým hráčom, funkcioná­rom, rozhodcom a trénerom stolného tenisu. Z Podtatran­ského stolnotenisového zväzu boli ocenení boli Alexander Comisso, Ondrej Haky, Dr. Jaroslav Novotný a Ján Pito­ňák, všetci členovia výkon­ného výboru PSTZ. Na záver konferencie predseda SSTZ Dr. Zdenko Kríž poďakoval delegátom za účasť a pozval ich na majstrovstvá Európy juniorov v Bratislave.

Dr. Jaroslav Novotný

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Šport

Štvrťstoročie súťažného volejbalu pod Tatrami

Súťažný ročník Podtatranských volej­balových súťaží 2014/2015 skončil spo­ločným vyhodnotením. Hralo v ňom 29 družstiev, o tri viac ako rok predtým. ...

Nasledujúci článok

Šport

Pavlásek získal svoj prvý titul

Sp. Štvrtok, Sp. Sobota a Sp. Bystré postupujú na M SR Vo finále dvojhry na antu­kovom podujatí Poprad-Tatry Challenger Tour ...
KežmarokLevočaMestá a ObcePopradPrešovSpišská BeláŠportSvit

PSK ocení naj športovcov kraja za rok 2021

Nominácie na jednotlivcov a kolektívy prijíma do 10. januára 2022 Prešovský samosprávny kraj po ročnej prestávke znovu pripravuje svoju tradičnú športovú ...
Šport

Petra Vlhová neskutočný výkon so životným výsledkom v super-G

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla premiérové pódiové umiestenie v kĺzavých disciplínach Svetového pohára. V pondelkovom super-G v nemeckom Garmisch-Partenkirchene obsadila ...
Šport

Svetový pohár: Historický úspech! Petra Vlhová získala veľký krištáľový glóbus!

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová v sobotu spečatila najväčší úspech histórie slovenského zjazdového lyžovania aj vlastnej kariéry. Zaznamenala tiež jeden z ...
Šport

Svetový pohár: Fantastická Petra Vlhová vyhrala obrovský slalom v Jasnej!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala obrovský slalom Svetového pohára v Jasnej. V nedeľňajšej súťaži odsunula o 16 stotín na druhú ...
Mestá a ObcePopradŠport

Primátor Popradu Anton Danko privítal Petru Vlhovú

Primátor Anton Danko privítal 20. februára vo večerných hodinách na letisku Poprad-Tatry našu najúspešnejšiu lyžiarku Petru Vlhovú. Tá priletela z ...
Šport

Fantastický výsledok Petry Vlhovej v zjazde

Petra Vlhová slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní síce nezopakovala výborné 4. miesto z piatkového zjazdu Svetového pohára vo švajčiarskej Crans ...
ŠportSpravodajstvo

Podpora pre profesionálne športové kluby

Európska komisia schválila 10 miliónov eur pre profesionálne športové kluby. Komisia schválila slovenskú schému pomoci s celkovým rozpočtom 10 miliónov ...
ŠportSpravodajstvo

Otvorený list premiérovi, vláde Slovenskej republiky, hlavnému hygienikovi SR a splnomocnencovi vlády SR pre mládež a šport.

Vážené dámy, vážení  páni,úvodom môjho listu by som rada zdôraznila, že som si vedomá závažnosti epidémie, s ktorou momentálne bojujeme. ...
Petra Vlhová
Šport

Delegáti strčili hlavu do piesku. A Peti Vlhovej hrozí megaprúser

Moto Slovenska dnešných dní: „O šport im teda vôbec nejde, no možno im vrátia moc i peniaze“. Slovenka z Liptova ...
Šport

Akvabely kvôli koronavírusu súťažili na suchu, bizarné...

Pandémia koronavírusu komplikuje život športovcom a veľkým zmenám sa musel prispôsobiť aj ďalší šport, ktorým je synchronizované plávanie. A ide ...