Na konferencii aj ocenenia funkcionárom stolného tenisu

24. júna 2015

V kongresovej sále hotela Jánošík v Liptovskom Mi­kuláši sa 7. júna uskutočnila celoslovenská konferencia Slovenského stolnotenisové­ho zväzu (SSTZ). Program hodnotiacej konferencie, konanej 2 roky po volebnej, otvoril predseda Dr. Zdenko Kríž, potom boli schválené procedurálne body a zvole­né pracovné komisie. Správu o činnosti predniesol pred­seda SSTZ Dr. Kríž, ktorý konštatoval, že po prijatí nových členov do ITTF (Me­dzinárodnej stolnotenisovej federácie) sa stal stolný te­nis najrozšírenejším zväzom sveta! Spomenul organizáciu tohtoročných majstrovstiev Europy juniorov v dňoch 5. až 19. júla v Bratislave, kto­ré budú najvýznamnejšou športovou udalosťou tohto roku na Slovensku. Súčasne bola do Bratislavy zvolaná exekutíva ETTU (Európskej stolnotenisovej únie). Na konferencii bolo spomenuté významné, 90. výročie zalo­ženia organizovaného stol­ného tenisu v bývalej ČSR. Československo patrilo me­dzi 9 svetových zakladajú­cich členov najrozšírenejšej športovej organizácie sveta. Pri tejto príležitosti sa SSTZ rozhodol udeliť niekoľkým členom pamätné medaily.

Na celoslovenskú konfe­renciu bolo pozvaných 64 delegátov s hlasom rozho­dujúcim, ktorí boli zvolení na krajských a regionálnych konferenciách stolnoteni­sových zväzov na paritnom princípe (z každého kraj­ského zväzu 8 delegátov). Podtatrancov potešil fakt, že z Podtatranského stolnote­nisového zväzu boli delego­vaní na východoslovenskej stolnotenisovej konferencii v Prešove 4 delegáti, Dr. Ja­roslav Novotný, Mgr Peter Duchnický, Ondrej Haky a Ján Pitoňák, čo je polovi­ca kvóty Prešovského kraja. Podtatranský stolnotenisový zväz patrí medzi najsilnej­šie a najvplyvnejšie zväzy na Slovensku.

V programe boli prero­kované zmeny súťažného poriadku, ktoré sa týkali peňažných vkladov pri po­dávaní opravných prostried­kov, maximálneho počtu 2 účastníkov v extralige a 1. lige z jedného oddielu, ako aj maximálneho počtu 2 hrá­čov s cudzou štátnou prísluš­nosťou, pričom občan EÚ sa za cudzieho štátneho prís­lušníka nepočíta. Schválená bola povinnosť vydávania rozpisov súťaží príslušným riadiacim zväzom. K zmene došlo aj v pravidlách stolné­ho tenisu, keď pri domácich súťažiach musí byť v hra­cej miestnosti najmenej 15 stupňov C, ale nie viac ako 28 stupňov. Boli upresnené pravidla merania intenzity osvetlenia, ktoré by malo mať najmenej 600 luxov. Diskusia sa najviac týkala možnosti účasti neregistrovaných hrá­čov v súťažiach riadených SSTZ. Vzišlo nejasné stano­visko, že v prípade postupu z najnižšej súťaže sa títo hráči musia zaregistrovať.

Po schválení uznesení a obede pokračovala konfe­rencia slávnostnou časťou, na ktorej odovzdali ocenenia za­slúžilým hráčom, funkcioná­rom, rozhodcom a trénerom stolného tenisu. Z Podtatran­ského stolnotenisového zväzu boli ocenení boli Alexander Comisso, Ondrej Haky, Dr. Jaroslav Novotný a Ján Pito­ňák, všetci členovia výkon­ného výboru PSTZ. Na záver konferencie predseda SSTZ Dr. Zdenko Kríž poďakoval delegátom za účasť a pozval ich na majstrovstvá Európy juniorov v Bratislave.

Dr. Jaroslav Novotný

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Šport

Štvrťstoročie súťažného volejbalu pod Tatrami

Súťažný ročník Podtatranských volej­balových súťaží 2014/2015 skončil spo­ločným vyhodnotením. Hralo v ňom 29 družstiev, o tri viac ako rok predtým. ...

Nasledujúci článok

Šport

Pavlásek získal svoj prvý titul

Sp. Štvrtok, Sp. Sobota a Sp. Bystré postupujú na M SR Vo finále dvojhry na antu­kovom podujatí Poprad-Tatry Challenger Tour ...
Šport

Srbi sa bránia: A aký transparent ste niesli, keď bombardovali Juhosláviu?

Repetitio est mater studiorum-Scientiae II. Nevzopreli sa oficiálnemu stanovisku štátu, ktorý v basketbalovej Eurolige zastupujú. Hráči srbskej Crvenej zvezdy pred ...
PopradŠportVysoké Tatry

Chantal Smoleňáková – lyžiarsky talent spod Tatier

Chantal Smoleňáková na stupni víťazov – 1. miesto v najväčšom medzinárodnom detskom preteku „Internationale Kidstrophy“ Foto: Archív, Slavomír Smoleňák Pod ...
Mestá a ObceŠport

Nominujte naj športovca Prešovského kraja za rok 2022

Kraj prijíma nominácie už len jeden týždeň – Školstvo Čas na zasielanie nominácií do tradičnej športovej ankety krajskej samosprávy Športovec PSK sa kráti. ...
Šport

Cyklotrasy Eurovelo 11 v doline rieky Poprad prepájajú Slovensko a Poľsko

Vznikli nové trasy, dve lávky i infocentrum Výstavba medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 na území Prešovského samosprávneho kraja pokračuje. V okrese Stará ...
PozvánkyŠportVysoké Tatry

Horskí nosiči vyrazia s horkým nákladom do nadmorskej výšky 1475 metrov

Stokilový náklad piva, dvestometrové prevýšenie, desiatky minút tvrdej práce pre vysokohorských nosičov. Legendárne nosičské preteky Memoriál Juraja Petranského – Nosičská ...
Šport

Transgender cyklista vyštartoval z majstrovských pretekov po tom, čo súperky hrozili bojkotom

Priatelia, okrem reálnej vojny vo svete stále prebieha aj kultúrna vojna. Nezabudnime, že okrem ozbrojeného súboja s neofašizmom, nás čaká ...
Šport

Nominácie na Športovca PSK 2023 sú spustené

Prešovská krajská samospráva spustila nominácie na ocenenie Športovec PSK 2023.  Udelí ho jednotlivcom a kolektívom, ktorí v uplynulom roku dosiahli  ...
PozvánkyŠport

Nordic Walking History Tour 2022

Dobrý deň, dovoľujem si Vás osloviť ako prezidentka Slovenskej asociácie nordic walking (SNWA) s výzvou na zapojenie sa do cvičenia ...
Šport

Praha - zoskok 6 parašutistov na Václavske námestie

Zoskok 6 parašutistov na Václavskom námestí v Prahe priamo pred koňa sledovali zvedaví diváci v septembri minulého roku. TAKTO STE ...
Mestá a ObceŠport

O najpopulárnejšom športovcovi či športovom klube PSK rozhoduje aj verejnosť

Internetové hlasovanie trvá do 18. februára Prešovský samosprávny kraj plánuje v polovici marca už po osemnásty krát oceniť najúspešnejších športovcov kraja vo svojej tradičnej ...