Na konferencii aj ocenenia funkcionárom stolného tenisu

24. júna 2015

V kongresovej sále hotela Jánošík v Liptovskom Mi­kuláši sa 7. júna uskutočnila celoslovenská konferencia Slovenského stolnotenisové­ho zväzu (SSTZ). Program hodnotiacej konferencie, konanej 2 roky po volebnej, otvoril predseda Dr. Zdenko Kríž, potom boli schválené procedurálne body a zvole­né pracovné komisie. Správu o činnosti predniesol pred­seda SSTZ Dr. Kríž, ktorý konštatoval, že po prijatí nových členov do ITTF (Me­dzinárodnej stolnotenisovej federácie) sa stal stolný te­nis najrozšírenejším zväzom sveta! Spomenul organizáciu tohtoročných majstrovstiev Europy juniorov v dňoch 5. až 19. júla v Bratislave, kto­ré budú najvýznamnejšou športovou udalosťou tohto roku na Slovensku. Súčasne bola do Bratislavy zvolaná exekutíva ETTU (Európskej stolnotenisovej únie). Na konferencii bolo spomenuté významné, 90. výročie zalo­ženia organizovaného stol­ného tenisu v bývalej ČSR. Československo patrilo me­dzi 9 svetových zakladajú­cich členov najrozšírenejšej športovej organizácie sveta. Pri tejto príležitosti sa SSTZ rozhodol udeliť niekoľkým členom pamätné medaily.

Na celoslovenskú konfe­renciu bolo pozvaných 64 delegátov s hlasom rozho­dujúcim, ktorí boli zvolení na krajských a regionálnych konferenciách stolnoteni­sových zväzov na paritnom princípe (z každého kraj­ského zväzu 8 delegátov). Podtatrancov potešil fakt, že z Podtatranského stolnote­nisového zväzu boli delego­vaní na východoslovenskej stolnotenisovej konferencii v Prešove 4 delegáti, Dr. Ja­roslav Novotný, Mgr Peter Duchnický, Ondrej Haky a Ján Pitoňák, čo je polovi­ca kvóty Prešovského kraja. Podtatranský stolnotenisový zväz patrí medzi najsilnej­šie a najvplyvnejšie zväzy na Slovensku.

V programe boli prero­kované zmeny súťažného poriadku, ktoré sa týkali peňažných vkladov pri po­dávaní opravných prostried­kov, maximálneho počtu 2 účastníkov v extralige a 1. lige z jedného oddielu, ako aj maximálneho počtu 2 hrá­čov s cudzou štátnou prísluš­nosťou, pričom občan EÚ sa za cudzieho štátneho prís­lušníka nepočíta. Schválená bola povinnosť vydávania rozpisov súťaží príslušným riadiacim zväzom. K zmene došlo aj v pravidlách stolné­ho tenisu, keď pri domácich súťažiach musí byť v hra­cej miestnosti najmenej 15 stupňov C, ale nie viac ako 28 stupňov. Boli upresnené pravidla merania intenzity osvetlenia, ktoré by malo mať najmenej 600 luxov. Diskusia sa najviac týkala možnosti účasti neregistrovaných hrá­čov v súťažiach riadených SSTZ. Vzišlo nejasné stano­visko, že v prípade postupu z najnižšej súťaže sa títo hráči musia zaregistrovať.

Po schválení uznesení a obede pokračovala konfe­rencia slávnostnou časťou, na ktorej odovzdali ocenenia za­slúžilým hráčom, funkcioná­rom, rozhodcom a trénerom stolného tenisu. Z Podtatran­ského stolnotenisového zväzu boli ocenení boli Alexander Comisso, Ondrej Haky, Dr. Jaroslav Novotný a Ján Pito­ňák, všetci členovia výkon­ného výboru PSTZ. Na záver konferencie predseda SSTZ Dr. Zdenko Kríž poďakoval delegátom za účasť a pozval ich na majstrovstvá Európy juniorov v Bratislave.

Dr. Jaroslav Novotný

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Šport

Štvrťstoročie súťažného volejbalu pod Tatrami

Súťažný ročník Podtatranských volej­balových súťaží 2014/2015 skončil spo­ločným vyhodnotením. Hralo v ňom 29 družstiev, o tri viac ako rok predtým. ...

Nasledujúci článok

Šport

Pavlásek získal svoj prvý titul

Sp. Štvrtok, Sp. Sobota a Sp. Bystré postupujú na M SR Vo finále dvojhry na antu­kovom podujatí Poprad-Tatry Challenger Tour ...
Aktualizované 28.10. 02:28
Mestá a ObceŠportSpravodajstvoSvit

Zrekonštruovaný chodník pre peších a cyklistov „pokrstili“ deti na kolesách

V stredu 12. augusta bol symbolicky otvorený zrekonštruovaný úsek chodníka pozdĺž cesty I/18 vo Svite. Primátorka Dáša Vojsovičová slávnostne prestrihla stuhu ...
PopradPozvánkyŠport

Na Rallye Tatry s rúškami

V náhradnom termíne, v polovici septembra (18. – 20. 9), sa uskutoční už 47. ročník Rallye Tatry. Pôvodný júnový termín ...
Mestá a ObcePozvánkyŠportSvit

Už tento víkend! ŠKODA BIKE OPEN TOUR odštartuje vo Svite skutočným vysokohorským MTB maratónom HORAL

ŠKODA BIKE OPEN TOUR odštartuje 8. augusta vo Svite ŠKODA HORAL MTB maratónom v nádhernom prostredí Kráľovohoľských Tatier HORAL prinesie ...
PopradŠport

Hokejový Poprad podpísal s hviezdnymi útočníkmi.

„Kamzíci“ naďalej zbroja na novú sezónu a upísali si útočníkov s reprezentačnými skúsenosťami Dávida Skokana a Patrika Svitanu. Dávid Skokan odohral za materský klub naposledy ...
PopradŠport

Popradský klub PagaGym získal na MSR v kickboxe 12 medailí, z toho Garaj tri zlaté

V dňoch 25-26.9.2020 Slovenský zväz kickboxu v spolupráci s klubom Fortis Lučenec usporiadal v mestskej športovej hale Arena Majstrovstvá SR ...
Aktualizované 28.10. 02:26
ŠportSpravodajstvo

SAAKP k protiepidemiologickým opatreniam

platným od 15.10 a schémam štátnej pomoci v Dunajskej Strede, dňa 16.10.2020 Protiepidemiologické opatrenia platné od 15.10.2020 opäť uzatvorili brány popredných ťahúňov ...
Šport

Alena Stevens atakovala hranicu 9 hodín!

Austria Triathlon-Ironman 2020 Alena Stevens atakovala hranicu 9 hodín! V Rakúskom Podersdorf am See sa 5. septembra 2020 uskutočnili majstrovstvá Rakúska v dlhom ...
ŠportSvit

Viac než 550 bajkerov si prišlo zmerať sily na MTB maratón Horal v seriáli ŠKODA BIKE OPEN TOUR

Horal aj Horal junior 2020 bol úspešný napriek sťaženým podmienkam. Uplynulú sobotu 8. augusta 2020 sa v malom podtatranskom meste vo ...
PopradŠport

FK Poprad má nového trénera

Výrazne omladený druholigový tím FK Poprad má za sebou prvý týždeň prípravy na blížiacu sa novú sezónu. Tú odštartovali bielo-modrí ...
Šport

Kežmarská jazdkyňa zvíťazila na medzinárodných jazdeckých pretekoch!

O zlato sa suverénnym výkonom postarala Katarína Kraváriková s koňom Kessie z jazdeckého oddielu JKK KRIŠŠAK PDP Kežmarok. Podarilo sa im to v kategórii ...