Motivácia vo vytrvalostných dostihoch je pre jazdcov veľká

21. októbra 2015

Mladá, úspešná a talento­vaná Lea Javoreková z Men­gusoviec sa sa venuje jazdec­kým disciplínam, v ktorých sa jej počas tohtoročnej se­zóny mimoriadne darilo. Iba dvadsaťročná vysokoškoláčka sa dokázala presadiť medzi skúsenejšími jazdcami a robí dobré meno nielen svojej obci, ale i okresu a kraju a v neposlednom rade už aj Slo­vensku. Počas tohto roka dosiahla výborné výsledky v jazdeckých disciplínach endurance – vytrvalostné dostihové jazdenie a v rodeo­vom jazdení. Úspešná sezóna začala v Šamoríne endurance pretekmi na 80 km s koňom Rusty. „Boli to úvodné májové preteky, ktoré sme museli ab­solvovať, aby sme sa kvalifiko­vali na medzinárodné preteky. Bola to naša posledná 80-tka, ktorou sme sa mohli kvalifiko­vať,“ hovorí Lea Javoreková.

Každý kôň musí mať urobe­ný tzv. noviciát. To znamená, že musí prejsť 40 km, 60 km a dva 80 km dostihy a až po absolvovaní týchto pretekov môže ísť na jednohviezdové medzinárodné preteky. V 80 km vytrvalostnom dostihu Lea skončila na siedmom mieste a na 40 km pretekoch sa umiestnila na skvelom 3. mieste. Nasledovali prvé medzinárodné preteky, ktoré sa konali v Mengusovciach. Jazdilo sa vo veľmi ťažkom teréne, s vysokým prevýše­ním, pri vysokých letných teplotách a Lea skončila na krásnom 2. mieste. Vytrva­lostnú sezónu s koňom Rus­tym ukončila 140 km pre­tekmi. „Pre nás oboch to boli prvé preteky, ktoré boli dlšie ako 80 km. Umiestnili sme sa na 4. mieste. Bola som veľmi spokojná, pretože to bolo veľ­mi náročné nielen fyzicky, ale i počasie dávalo zabrať. Jazdili sme v daždi,“ hovorí Lea.

Tento vytrvalostný šport je špecifický tým, že po každých 25 km musí kôň absolvovať povinnú veterinárnu kontrolu a medzi jednotlivými súťažami musí mať povinnú prestávku, aby sa zregenero­val. Platí, čím väčšia súťaž, tým dlhšia prestávka. Po ab­solvovaní noviciátu môže kôň prejsť na medzinárodné prete­ky a získavať hviezdičky. Prvú hviezdičku získava vtedy, ak prejde tretí 80 km dostih, za­platí si FEI pas, ktorý vysta­vuje Medzinárodná jazdecká federácia a môže ísť na prete­ky, kde získa dve hviezdy. Dve hviezdy môže získať po absol­vovaní dvakrát 120 km alebo jeden 140, ale nemôže ísť ešte 160 km. Ak kôň s jazdcom získa tri hviezdy môže ísť na všetky medzinárodné prete­ky, vrátane Svetového pohára. Kvalifikovať sa na prvé me­dzinárodné preteky Lei s ko­ňom Rusty trvalo dva roky. „Najväčší úspech pre mňa boli medzinárodné preteky v Men­gusovciach na 140 km, predsa len to je už iná vzdialenosť. Počas týchto dvoch rokov sme sa s Rustym spoznávali a bu­dovali kondíciu. A postupne sa nám už započítavajú body do svetového rebríčka. Prejsť 140 km je aj na aute veľa, nieto ešte na koňovi,“ s úsmevom kon­štatuje mladá pretekárka.

Motivácia v tomto športe je u jazdcov veľmi veľká. Po­kiaľ sa v svetovom rebríčku umiestnia do desiateho mies­ta, môže si ich pozvať aj du­bajský šejk, pre ktorého budú jazdiť. Veľkú úlohu zohrávajú medzinárodní veterinárni komisári, ktorí dohliadajú na zdravotný stav koňa a stáva sa, že ich posúdenie nie je ob­jektívne a koňa môžu vylúčiť zo súťaže. Jazdec prejde 160 km a na poslednej kontro­le koňa vylúčia. Ale aj s tým musia jazdci a tréneri počítať. Je veľmi veľa atribútov, prečo je tento šport náročný. Z pohľadu pretekárov je objektív­nejšie hodnotené napríklad rodeové jazdenie. Vytrvalost­nému a rodeovému jazdeniu sa Lea Javoreková začala ve­novať v 15-tich rokoch.

Keď som nervózna,  kôň je trikrát viac

Veľký úspech dosiahla Lea Javoreková aj v rodeovom jazdní. V rodeu sú dva zák­ladné druhy disciplín – rých­lostné a pracovné. Medzi rýchlostné disciplíny patrí barrel race a pole bending. V rýchlostných disciplínach ide o absolvovanie vopred predpísanej trasy v čo naj­rýchlejšom čase. Pracov­nými disciplínami sú team penning, cattle penning, breakway roping a najnovšia disciplína, ktorá sa začala or­ganizovať už aj na Slovensku, ranch shorting. Pracovné, teda dobytkárske disciplíny, sú simuláciou reálnej prá­ce kovbojov s dobytkom na ranči. Na Slovensku sa jaz­dí v dvoch kategóriach a to open (dospelí) a youth (mlá­dež). „Táto sezóna bola pre mňa nečakaná. Myslela som, že tento rok ešte nebudem pre­tekať. Kobylka Suri bola po dva a pol ročnom tehotenstve a nevedela som, ako to celé dopadne. Skúsili sme prvé preteky a skončili sme piate. Celkovo to nebolo veľmi dob­ré a so Slovenskej Ľupči sme odchádzali sklamané,“ hovorí kovbojka Lea. Ďalšie preteky absolvovali v Polomke, kde sa umiestnili v barrel race na štvrtom a v pole bending na treťom mieste. V jazdeckých športoch je veľký rozdiel či sa jazdí na kobylke alebo ko­ňovi. Kobylka je v čase ruje náladová a má svoje muchy. Na najväčšom rodeu na Slo­vensku, v Muráni, ktorý bol vrcholom rodeového jazde­nia, Lea Javoreková s kobyl­kou Suri Freckles zvíťazili. „Tam sme sa išli trošku zaba­viť. Muráň mám rada, je to nádherné prostredie s dobrým rodeom. V silnej konkurencii, ktorá tam vtedy štartovala som zhodnotila, že budeme radi, ak skončíme v prvej de­siatke. Po prvom kole som bola prvá a za mnou štartoval chlap, ktorý presne na stotinu skončil s rovnakým časom ako ja. Druhé kolo bolo rozhodu­júce a mala som pol sekundy lepší čas ako môj súper. Bolo to skvelé a určite to víťazstvo pocítila aj Suri,“ povedala Lea Javoreková. Nasledovalo rodeo v Nemšovej a to ne­dopadlo veľmi dobre. Suri sa jednoducho nechcelo a ne­mala svoj deň. Na Mengu­sovskom rodeu skončili na druhom mieste v barrel race. V pole bendingu zvíťazili s re­kordným časom 22,02 s, slo­venský rekord je 21,05. Posledné preteky sezóny sa ko­nali znovu v Nemšovej, kde skončili na druhom mieste.

Lea Javoreková jazdí za Jaz­decký klub Napoli Šamorín. „JK Napoli vďačíme za to, že sme sa mohli všetkých tých­to pretekov zúčastniť, pretože tento šport je finančne veľmi náročný a len vďaka klubu a rodičom sa mu môžem ve­novať. Aj dobrej spolupráci s miestnym Jazdeckým klubom v Mengusovciach, JK Tavarok, vďačíme za skvelé výsledky,“ ukončila Lea Javoreková. A ako sama hovorí „netréno­vala až toľko“, pretože navšte­vuje Slovenskú poľnohospo­dársku univerzitu v Nitre, kde študuje hypológiu a dosahuje veľmi dobré výsledky. Štú­dium je náročné, učí sa ana­lyzovať problémy a tvorivo uplatňovať biologické, tech­nické a technologicko-eko­nomické poznatky v oblasti manažmentu chovu zvierat. Získava poznatky o biologic­kých vlastnostiach koní, o ge­netických a fyziologických aspektoch chovu, o hygiene, výcviku a využití koní, o ich výžive a kŕmení. (isa)

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Šport

Na úvod s dvoma prehrami

Družstvo mužov BK MŠK Kežmarok odohralo počas víkendu prvé dve stretnutia ak­tuálneho ročníka 1. basketba­lovej ligy. V sobotu na svojej ...

Nasledujúci článok

PozvánkySpravodajstvo

Harmónia tela, duše a mysle prichádza opäť do Popradu!

HARMÓNIA festival zdra­via a krásy zavíta pod Tatry aj túto jeseň. Konať sa bude v priestoroch hotela Satel 24. októbra. ...
ŠportSpravodajstvo

41. ročník Malého štrbského maratónu

Druhá júlová nedeľa v Štrbe opäť patrila športu. Po úspešnom 40. ročníku sa aj tento rok na pretekoch zúčastnilo množstvo ...
ŠportSpravodajstvo

Mladí hasiči odštartovali sezónu vo Veľkej

Dobrovoľní hasiči okresu Poprad dlhoročne venujú hasičskej mladi mimoriadnu pozornosť o čom svedčia výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom období vo vyšších – krajských ...
ŠportSpravodajstvo

Dobrovoľní hasiči bojovali o ceny vo Vikartovciach

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) vo Vikartovciach v nedeľu 3. 6. 2018 zorganizovali ...
ŠportSpravodajstvo

Poprad bol, je a naďalej chce byť mestom športu

Je málo miest na Slovensku, ktoré by si vo svojich plánoch a koncepciách neuvádzali starostlivosť o šport občanov. Už menej ...
ŠportSpravodajstvo

V Poprade uvidíme na štarte 74 posádok, nové trate v okolí Spišskej Magury

S radou noviniek prichádza v tomto roku najstaršia automobilová súťaž na Slovensku Rallye Tatry. Populárna rely, pod hlavičkou organizátorov z ...
Šport

Podtatranský polmaratón 2018

Na Námestí Svätého Egídia v Poprade sa už štvrtýkrát stretlo viac ako 800 športových nadšencov, tentokrát až zo 7 krajín ...
ŠportSpravodajstvo

Rallye pod Tatrami odštartuje začiatkom mája

S radou noviniek prichádza v tomto roku najstaršia automobilová súťaž na Slovensku Rallye Tatry. Populárna rely, pod hlavičkou organizátorov z ...
ŠportSpravodajstvo

Športovec roka 2019

O najpopulárnejšieho športovca alebo športový kolektív PSK môže hlasovať aj verejnosť Online hlasovanie potrvá do 31. januára Prešovský samosprávny kraj ocení ...
ŠportSpravodajstvo

Beh pre NAŠU HANKU

V dňoch 6. – 7. apríla 2019 sa v našom hlavnom meste konal už tradičný 14. ročník bežeckého sviatku ČSOB ...
PozvánkyŠport

Polmaratón rozhodne o kráľovi a kráľovnej Tatier

Mesto Poprad bude v prvý septembrový deň opäť miestom štartu a cieľa Podtatranského polmaratónu. Už 4. ročník podujatia okrem samotného polmaratónu, ...