Hrajte s nami fair play

22. júla 2015

Začiatkom tohto roku kež­marským primátorom Jánom Ferenčákom vzišla pekná myš­lienka spojenia dvoch veľmi úspešných mestských mládež­níckych hokejbalových klubov v jeden, ešte silnejší celok, kto­rý by sa prezentoval ako jed­notný mládežnícky hokejba­lový klub v meste, s rovnakými podmienkami financovania a podpory všetkých mladých talentov z oboch doterajších klubov.

Prostredníctvom nového úradujúceho prezidenta Mest­ského športového klubu v Kež­marku Ľuboslavom Kovaľským bolo vyzvané vedenie oboch hokejbalových klubov, OZ Kežmarská hokejbalová únia Kežmarok v zastúpení Pavlom Humeníkom a Mládežnícky hokejbalový klub centra ta­lentovanej mládeže Worms Kežmarok v zastúpení Ladisla­vom Kalaszom, k spoločným rokovaniam, ktoré trvali až do konca júna tohto roku. Prvým spoločným krokom bolo, že sa vedenie oboch hokejbalových klubov dohodlo, že v pozícií s Mestským športovým klu­bom (MŠK) Kežmarok bude OZ Kežmarskú hokejbalovú úniu (OZ KhbÚ) zastupovať Ladislav Majerčík a OZ Mlá­dežnícky hokejbalový klub CTM Worms (OZ MhbK CTM Worms) Michal Tome­ček, ktorí by pôsobili v MŠK Kežmarok ako štatutári jed­notného hokejbalového klubu pri MŠK a boli by v úzkom spojení s vedením a správou MŠK Kežmarok.

Ďalším krokom bola vy­pracovaná Dohoda mládež­níckych hokejbalových klu­bov OZ KhbÚ a OZ MhbK CTM Worms o vzájomnej spolupráci v rámci pôsobenia jednotného mestského hokej­balového klubu, spadajúceho pod MŠK Kežmarok, ďalej spôsob užívania hokejbalové­ho ihriska, využívanie dresov oboch doterajších klubov až do zhotovenia nových, doho­dy o rozdelení trénerstva jed­notlivých kategórií, prihlásení kategórií do extraligových sú­ťaží i dohoda, že všetci hráči jednotného hokejbalového klubu pri MŠK Kežmarok budú súčasne i členmi Centra talentovanej mládeže Sloven­skej hokejbalovej únie (CTM ShbÚ Worms) a napokon dohoda o spoločnom užívaní názvu MŠK Worms Kežma­rok alebo MŠK KhbÚ Worms Kežmarok vo všetkých mlá­dežníckych súťažiach, v mé­diách s odôvodnením, aby v názve jednotného mestské­ho hokejbalového klubu boli prvky oboch spájaných klu­bov. Práve tu by som chcel podotknúť, že pri schvaľovaní názvu jednotného mestského hokejbalového klubu na jed­nom z posledných spoločných zasadnutí prezident MŠK Kežmarok Ľuboslav Kovaľský povedal, že s názvom MŠK Worms Kežmarok alebo MŠK KhbÚ Worms Kežmarok problém nemá. Ani manažér MŠK Jozef Bréda v tom pre­kážku taktiež nevidel a s tým­to názvom súhlasil i Ladislav Majerčík, zastupujúci OZ Kežmarskú hokejbalovú úniu či i Michal Tomeček, Milan Mekel a Ladislav Kalasz.

Takto vypracovaná dohoda, odsúhlasená oboma kežmar­skými hokejbalovými klubmi a čelnými predstaviteľmi MŠK Kežmarok bola predložená na zasadnutie správnej rady MŠK 29. júna, kde pre došlo k nevysvetliteľnej skutočnos­ti. Prítomní členovia správnej rady MŠK hlasmi 4:1 nesúhla­sili s už odsúhlaseným názvom spoločného jednotného hokej­balového klubu. Pre správnu radu bol akceptovateľný jediný názov jednotného hokejbalo­vého klubu – MŠK Kežmarok. Neuspeli sme ani po našej argumentácii, že názov MŠK Worms Kežmarok alebo MŠK KhbÚ Worms Kežmarok nesie v sebe prvky spojenia oboch hokejbalových klubov.

Zaujímavosťou je, že v navr­hovanom názve MŠK Worms Kežmarok nevidel problém kežmarský primátor Ján Fe­renčák pri prvotných rokova­niach s vedením MhbK CTM Worms Kežmarok na prelome roka. Rozhodnutím správnej rady MŠK bolo zmarené naše spoločné polročné snaženie na vytvorenie jednotného ho­kejbalového klubu, ktoré malo byť v prospech všetkých detí a mládeže v meste.

Neskrývame sklamanie z ce­lého konania. Komu už len vadí názov Worms, ktorý by pôsobil v názve jednotného kežmarského hokejbalového klubu? Aj iné mládežnícke hokejbalové kluby v rám­ci Slovenska majú tradíciu v pomenovaní svojich klubov „prívlastkami , ako „Medokýš (Martin), „Flames (Gajary), Kometa (Vrútky), „Žirafa (Ži­lina), „Ducks (Košice) a ďal­šie, ktorý sa nad tým ani ne­pozastavujú, žeby im to vadilo v názve. Je to ich symbolika, na čo sú ich mladí hráči patrične hrdí.

Ako Mládežnícky hokejba­lový klub centra talentovanej mládeže Worms Kežmarok už jedenásť rokov, od roku 2004, vzorne reprezentuje mesto s vrcholovými výsledkami. Získal množstvo ocenení na celoslovenskej či medzinárod­nej úrovni, napr. 10 titulov majstrov Slovenska a 36 maj­strov sveta z radov našich čle­nov, reprezentantov Slovenska.

V sezóne 2014/2015 sme získali štyri cenné kovy. Titul majstrov extraligy (U16), vice­majstrov extraligy (U19) a dva tituly vicemajstrov Slovenskej republiky (U18, U14). Okrem toho sme mali v tomto roku šiestich hráčov v reprezentácii Slovenska v kategórii do 14 rokov.

I OZ Kežmarská hokejba­lová únia, so vznikom svojej mládežníckej zložky v roku 2012, vystupujúca pod súťaž­ným názvom MŠK Kežmarok, dosiahla za trojročné trvanie nemalé úspechy i na celoslo­venskej úrovni. V poslednej sezóne 2014/2015 získala titul vicemajstrov extraligy U16, dva tituly majstrov Slovenska v kategórii U14 a U12 a titul vicemajstrov SR U10. I v tomto mládežníckom hokejbalovom klube pri OZ KHbÚ vyrastajú reprezentanti Slovenska s cen­nými kovmi a titulmi majstrov sveta.

Naše polročné úsilie vy­tvorenia silného jednotného hokejbalového klubu bolo za pár minút zmetené zo stola. V rámci oboch mládežníc­kych hokejbalových klubov ide o 300 členov z radov detí a mládeže, reprezentujúcich mesto Kežmarok. Šport má ľudí predsa spájať, čo bola aj úvodná myšlienka primátora mesta. Pokúsme sa preto ešte raz zahrať fair play hru v pro­spech nás všetkých, našich detí, mládeže, rodičov, širokej verejnosti. Podporme všetky hokejbalové talenty, vytvorme rovnaké podmienky pre rozvoj telesnej zdatnosti všetkých detí v meste Kežmarok. (ksz)

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Šport

V Tvarožnej oslávili výročie

Ideálnou príležitosťou pripomenúť si dôležitosť hasičských zborov, ich významné postavenie a funkciu v obciach a mestách sú rôzne výročia. Oslavy 135. výročia DHZ Tvarožná sa uskutočnili ...

Nasledujúci článok

Šport

Popradské NTC domovským stánkom Ružomberku

Futbalisti nováčika MFK Skalica zvíťazili v otvára­com zápase Fortuna ligy, keď v sobotu v 1. kole triumfovali nad MFK Ružomberok ...
PopradŠport

Hokejový Poprad podpísal s hviezdnymi útočníkmi.

„Kamzíci“ naďalej zbroja na novú sezónu a upísali si útočníkov s reprezentačnými skúsenosťami Dávida Skokana a Patrika Svitanu. Dávid Skokan odohral za materský klub naposledy ...
PopradPozvánkyŠport

Na Rallye Tatry s rúškami

V náhradnom termíne, v polovici septembra (18. – 20. 9), sa uskutoční už 47. ročník Rallye Tatry. Pôvodný júnový termín ...
PopradŠport

FK Poprad má nového trénera

Výrazne omladený druholigový tím FK Poprad má za sebou prvý týždeň prípravy na blížiacu sa novú sezónu. Tú odštartovali bielo-modrí ...
Mestá a ObceŠportSpravodajstvoSvitŽivotný štýl

Zrekonštruovaný chodník pre peších a cyklistov „pokrstili“ deti na kolesách

V stredu 12. augusta bol symbolicky otvorený zrekonštruovaný úsek chodníka pozdĺž cesty I/18 vo Svite. Primátorka Dáša Vojsovičová slávnostne prestrihla stuhu ...
Šport

Alena Stevens atakovala hranicu 9 hodín!

Austria Triathlon-Ironman 2020 Alena Stevens atakovala hranicu 9 hodín! V Rakúskom Podersdorf am See sa 5. septembra 2020 uskutočnili majstrovstvá Rakúska v dlhom ...
Mestá a ObcePozvánkyŠportSvit

Už tento víkend! ŠKODA BIKE OPEN TOUR odštartuje vo Svite skutočným vysokohorským MTB maratónom HORAL

ŠKODA BIKE OPEN TOUR odštartuje 8. augusta vo Svite ŠKODA HORAL MTB maratónom v nádhernom prostredí Kráľovohoľských Tatier HORAL prinesie ...
ŠportSvit

Viac než 550 bajkerov si prišlo zmerať sily na MTB maratón Horal v seriáli ŠKODA BIKE OPEN TOUR

Horal aj Horal junior 2020 bol úspešný napriek sťaženým podmienkam. Uplynulú sobotu 8. augusta 2020 sa v malom podtatranskom meste vo ...
Šport

Kežmarská jazdkyňa zvíťazila na medzinárodných jazdeckých pretekoch!

O zlato sa suverénnym výkonom postarala Katarína Kraváriková s koňom Kessie z jazdeckého oddielu JKK KRIŠŠAK PDP Kežmarok. Podarilo sa im to v kategórii ...
ŠportSpravodajstvoŽivotný štýl

SAAKP k protiepidemiologickým opatreniam

platným od 15.10 a schémam štátnej pomoci v Dunajskej Strede, dňa 16.10.2020 Protiepidemiologické opatrenia platné od 15.10.2020 opäť uzatvorili brány popredných ťahúňov ...
PopradŠport

Popradský klub PagaGym získal na MSR v kickboxe 12 medailí, z toho Garaj tri zlaté

V dňoch 25-26.9.2020 Slovenský zväz kickboxu v spolupráci s klubom Fortis Lučenec usporiadal v mestskej športovej hale Arena Majstrovstvá SR ...