Hrajte s nami fair play

22. júla 2015

Začiatkom tohto roku kež­marským primátorom Jánom Ferenčákom vzišla pekná myš­lienka spojenia dvoch veľmi úspešných mestských mládež­níckych hokejbalových klubov v jeden, ešte silnejší celok, kto­rý by sa prezentoval ako jed­notný mládežnícky hokejba­lový klub v meste, s rovnakými podmienkami financovania a podpory všetkých mladých talentov z oboch doterajších klubov.

Prostredníctvom nového úradujúceho prezidenta Mest­ského športového klubu v Kež­marku Ľuboslavom Kovaľským bolo vyzvané vedenie oboch hokejbalových klubov, OZ Kežmarská hokejbalová únia Kežmarok v zastúpení Pavlom Humeníkom a Mládežnícky hokejbalový klub centra ta­lentovanej mládeže Worms Kežmarok v zastúpení Ladisla­vom Kalaszom, k spoločným rokovaniam, ktoré trvali až do konca júna tohto roku. Prvým spoločným krokom bolo, že sa vedenie oboch hokejbalových klubov dohodlo, že v pozícií s Mestským športovým klu­bom (MŠK) Kežmarok bude OZ Kežmarskú hokejbalovú úniu (OZ KhbÚ) zastupovať Ladislav Majerčík a OZ Mlá­dežnícky hokejbalový klub CTM Worms (OZ MhbK CTM Worms) Michal Tome­ček, ktorí by pôsobili v MŠK Kežmarok ako štatutári jed­notného hokejbalového klubu pri MŠK a boli by v úzkom spojení s vedením a správou MŠK Kežmarok.

Ďalším krokom bola vy­pracovaná Dohoda mládež­níckych hokejbalových klu­bov OZ KhbÚ a OZ MhbK CTM Worms o vzájomnej spolupráci v rámci pôsobenia jednotného mestského hokej­balového klubu, spadajúceho pod MŠK Kežmarok, ďalej spôsob užívania hokejbalové­ho ihriska, využívanie dresov oboch doterajších klubov až do zhotovenia nových, doho­dy o rozdelení trénerstva jed­notlivých kategórií, prihlásení kategórií do extraligových sú­ťaží i dohoda, že všetci hráči jednotného hokejbalového klubu pri MŠK Kežmarok budú súčasne i členmi Centra talentovanej mládeže Sloven­skej hokejbalovej únie (CTM ShbÚ Worms) a napokon dohoda o spoločnom užívaní názvu MŠK Worms Kežma­rok alebo MŠK KhbÚ Worms Kežmarok vo všetkých mlá­dežníckych súťažiach, v mé­diách s odôvodnením, aby v názve jednotného mestské­ho hokejbalového klubu boli prvky oboch spájaných klu­bov. Práve tu by som chcel podotknúť, že pri schvaľovaní názvu jednotného mestského hokejbalového klubu na jed­nom z posledných spoločných zasadnutí prezident MŠK Kežmarok Ľuboslav Kovaľský povedal, že s názvom MŠK Worms Kežmarok alebo MŠK KhbÚ Worms Kežmarok problém nemá. Ani manažér MŠK Jozef Bréda v tom pre­kážku taktiež nevidel a s tým­to názvom súhlasil i Ladislav Majerčík, zastupujúci OZ Kežmarskú hokejbalovú úniu či i Michal Tomeček, Milan Mekel a Ladislav Kalasz.

Takto vypracovaná dohoda, odsúhlasená oboma kežmar­skými hokejbalovými klubmi a čelnými predstaviteľmi MŠK Kežmarok bola predložená na zasadnutie správnej rady MŠK 29. júna, kde pre došlo k nevysvetliteľnej skutočnos­ti. Prítomní členovia správnej rady MŠK hlasmi 4:1 nesúhla­sili s už odsúhlaseným názvom spoločného jednotného hokej­balového klubu. Pre správnu radu bol akceptovateľný jediný názov jednotného hokejbalo­vého klubu – MŠK Kežmarok. Neuspeli sme ani po našej argumentácii, že názov MŠK Worms Kežmarok alebo MŠK KhbÚ Worms Kežmarok nesie v sebe prvky spojenia oboch hokejbalových klubov.

Zaujímavosťou je, že v navr­hovanom názve MŠK Worms Kežmarok nevidel problém kežmarský primátor Ján Fe­renčák pri prvotných rokova­niach s vedením MhbK CTM Worms Kežmarok na prelome roka. Rozhodnutím správnej rady MŠK bolo zmarené naše spoločné polročné snaženie na vytvorenie jednotného ho­kejbalového klubu, ktoré malo byť v prospech všetkých detí a mládeže v meste.

Neskrývame sklamanie z ce­lého konania. Komu už len vadí názov Worms, ktorý by pôsobil v názve jednotného kežmarského hokejbalového klubu? Aj iné mládežnícke hokejbalové kluby v rám­ci Slovenska majú tradíciu v pomenovaní svojich klubov „prívlastkami , ako „Medokýš (Martin), „Flames (Gajary), Kometa (Vrútky), „Žirafa (Ži­lina), „Ducks (Košice) a ďal­šie, ktorý sa nad tým ani ne­pozastavujú, žeby im to vadilo v názve. Je to ich symbolika, na čo sú ich mladí hráči patrične hrdí.

Ako Mládežnícky hokejba­lový klub centra talentovanej mládeže Worms Kežmarok už jedenásť rokov, od roku 2004, vzorne reprezentuje mesto s vrcholovými výsledkami. Získal množstvo ocenení na celoslovenskej či medzinárod­nej úrovni, napr. 10 titulov majstrov Slovenska a 36 maj­strov sveta z radov našich čle­nov, reprezentantov Slovenska.

V sezóne 2014/2015 sme získali štyri cenné kovy. Titul majstrov extraligy (U16), vice­majstrov extraligy (U19) a dva tituly vicemajstrov Slovenskej republiky (U18, U14). Okrem toho sme mali v tomto roku šiestich hráčov v reprezentácii Slovenska v kategórii do 14 rokov.

I OZ Kežmarská hokejba­lová únia, so vznikom svojej mládežníckej zložky v roku 2012, vystupujúca pod súťaž­ným názvom MŠK Kežmarok, dosiahla za trojročné trvanie nemalé úspechy i na celoslo­venskej úrovni. V poslednej sezóne 2014/2015 získala titul vicemajstrov extraligy U16, dva tituly majstrov Slovenska v kategórii U14 a U12 a titul vicemajstrov SR U10. I v tomto mládežníckom hokejbalovom klube pri OZ KHbÚ vyrastajú reprezentanti Slovenska s cen­nými kovmi a titulmi majstrov sveta.

Naše polročné úsilie vy­tvorenia silného jednotného hokejbalového klubu bolo za pár minút zmetené zo stola. V rámci oboch mládežníc­kych hokejbalových klubov ide o 300 členov z radov detí a mládeže, reprezentujúcich mesto Kežmarok. Šport má ľudí predsa spájať, čo bola aj úvodná myšlienka primátora mesta. Pokúsme sa preto ešte raz zahrať fair play hru v pro­spech nás všetkých, našich detí, mládeže, rodičov, širokej verejnosti. Podporme všetky hokejbalové talenty, vytvorme rovnaké podmienky pre rozvoj telesnej zdatnosti všetkých detí v meste Kežmarok. (ksz)

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Šport

V Tvarožnej oslávili výročie

Ideálnou príležitosťou pripomenúť si dôležitosť hasičských zborov, ich významné postavenie a funkciu v obciach a mestách sú rôzne výročia. Oslavy 135. výročia DHZ Tvarožná sa uskutočnili ...

Nasledujúci článok

Šport

Popradské NTC domovským stánkom Ružomberku

Futbalisti nováčika MFK Skalica zvíťazili v otvára­com zápase Fortuna ligy, keď v sobotu v 1. kole triumfovali nad MFK Ružomberok ...
KežmarokLevočaMestá a ObcePopradPrešovSpišská BeláŠportSvit

PSK ocení naj športovcov kraja za rok 2021

Nominácie na jednotlivcov a kolektívy prijíma do 10. januára 2022 Prešovský samosprávny kraj po ročnej prestávke znovu pripravuje svoju tradičnú športovú ...
Mestá a ObceŠport

Nominujte naj športovca Prešovského kraja za rok 2022

Kraj prijíma nominácie už len jeden týždeň – Školstvo Čas na zasielanie nominácií do tradičnej športovej ankety krajskej samosprávy Športovec PSK sa kráti. ...
Šport

Cyklotrasy Eurovelo 11 v doline rieky Poprad prepájajú Slovensko a Poľsko

Vznikli nové trasy, dve lávky i infocentrum Výstavba medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 na území Prešovského samosprávneho kraja pokračuje. V okrese Stará ...
ŠportSpravodajstvo

Podpora pre profesionálne športové kluby

Európska komisia schválila 10 miliónov eur pre profesionálne športové kluby. Komisia schválila slovenskú schému pomoci s celkovým rozpočtom 10 miliónov ...
Šport

Srbi sa bránia: A aký transparent ste niesli, keď bombardovali Juhosláviu?

Repetitio est mater studiorum-Scientiae II. Nevzopreli sa oficiálnemu stanovisku štátu, ktorý v basketbalovej Eurolige zastupujú. Hráči srbskej Crvenej zvezdy pred ...
Šport

Transgender cyklista vyštartoval z majstrovských pretekov po tom, čo súperky hrozili bojkotom

Priatelia, okrem reálnej vojny vo svete stále prebieha aj kultúrna vojna. Nezabudnime, že okrem ozbrojeného súboja s neofašizmom, nás čaká ...
PozvánkyŠportVysoké Tatry

Horskí nosiči vyrazia s horkým nákladom do nadmorskej výšky 1475 metrov

Stokilový náklad piva, dvestometrové prevýšenie, desiatky minút tvrdej práce pre vysokohorských nosičov. Legendárne nosičské preteky Memoriál Juraja Petranského – Nosičská ...
PozvánkyŠport

Nordic Walking History Tour 2022

Dobrý deň, dovoľujem si Vás osloviť ako prezidentka Slovenskej asociácie nordic walking (SNWA) s výzvou na zapojenie sa do cvičenia ...
Mestá a ObceŠport

O najpopulárnejšom športovcovi či športovom klube PSK rozhoduje aj verejnosť

Internetové hlasovanie trvá do 18. februára Prešovský samosprávny kraj plánuje v polovici marca už po osemnásty krát oceniť najúspešnejších športovcov kraja vo svojej tradičnej ...
Šport

Praha - zoskok 6 parašutistov na Václavske námestie

Zoskok 6 parašutistov na Václavskom námestí v Prahe priamo pred koňa sledovali zvedaví diváci v septembri minulého roku. TAKTO STE ...