Prečo je ponovembrový režim, darebácky a zločinecký

25. februára 2021

PREČO JE PONOVEMBROVÝ REŽIM DAREBÁCKY A  ZLOČINECKÝ
(Výrok môže byť pravdivý, alebo nepravdivý)
Na princípe logickej jednotky a logickej nuly sa vypočítavajú logické obvody, aby sa
dal skonštruovať a mohol fungovať počítač. Boolova algebra. Bez rozlíšenia pravdivosti
výroku nemôže pracovať ani najmodernejšia počítačová technika. Až potom sa tieto obvody
transformujú do elektronickej podoby. Menia sa len technológie, od reléových, cez elektrónku
a tranzistor, k nanotechnológiam, a ďalej. Princíp je nemenný. Kybernetika je dialektika, je
z nej odvodená. Rozhodovacie procesy nemôžu byť správne, ak nebudú rozlišovať čo je, a čo
nie je pravdivé.

x x x

Kritériom pravdy je spoločenská prax. Život. Tak definuje marxistická filozofia
pravdivosť každého výroku, tézy, vyhlásenia, volebných programov. Môžem stokrát povedať,
že vonku prší, ale to ešte neznamená, že vonku prší. Môj výrok, jeho pravdivosť potvrdí,
alebo vyvráti len to, že otvorím okno a pozriem sa, alebo vyjdem von a presvedčím sa. Tak sa
v praxi overí pravdivosť môjho výroku. Jednoduché, ako osud voliča hlupáčika.
Pravda nie je väčšinová, je objektívna i relatívna zároveň. Nie je pravdivé niečo, len
preto, že si to myslí a hlása väčšina. Ak by tak bolo, možno dodnes by nám rímska cirkev, ale
už s českým  reštitučným úsmevom, tvrdila, že Zem je stredom vesmíru. Cirkev, aj keď mala
absolútnu väčšinu, pravdu nemala. Po celé stáročia klamala, mučila a upaľovala. Vraždila.
Pravda sa neodvodzuje ani od autority, funkcie, postu, výšky nakradnutého majetku, či dobe
pobytu v parlamente.
Pravda je nezávislá na našom poznaní, na subjektívnom a nekonečnom táraní
poslancov, ministrov alebo iných gentlemanov. To, že prší, je objektívne,  nezáleží na nás, na
našej vôli, či poznaní, že prší. Ani či to chceme. My sa len na základe tohto poznania, a tejto
pravdy, môžeme rozhodnúť, napríklad, či vyjdeme von s dáždnikom, alebo bez.
Jej relatívna platnosť je v tom, že platí len dovtedy, pokiaľ existujú podmienky jej
vzniku. V danom prípade podmienky fyzikálneho javu. Mraky sa rozplynú, ukáže sa slnko,
a je po daždi. Včerajšia pravda, že vonku prší, už neplatí. Rovnako je to aj v spoločenskom
dianí.
Ponovembrový federálny parlament, obsadený víťaznou lumpeninteligenciou, prijal
zákon o zákaze triedneho boja. Je to rovnaký nezmysel, ako keby schválili zákon o zákaze
mesačného splnu. Že si polovzdelaní gentlemani, základ vlády odborníkov, neželali
a neželajú triedny boj, je jasné. Ale nemôžu ho zakázať, môžu mu len predísť. Lebo ten za
istých sociálnych podmienok zákonite vzniká. Rovnako ako dážď v prírode.
Sociálno-triedne rozdiely, ktoré úspešne produkuje tento ctihodný režim, nemôžu
vyústiť do nebeskej harmónie. Ak áno, tak aj s ich autormi a producentmi. Triedny boj, ako je
známe, nevymyslel z roztopaše Karol Marx. On len doplnil poznanie humanistov, a popísal,
ako to celé skončí. Jeho vina je rovnaká ako Einsteinova, len v inej oblasti.
x x x
Najväčšie darebáctvo a zločin ponovembra je v prijatí zákonov, vrátane Ústavy, ktoré
legalizovali zločin. Rozkradnutie národného majetku sa tak stalo beztrestné a legitímne.
Vecou cti, novej politiky, novej morálky a prestíže. Stalo sa zvráteným základom
ponovembrovej pseudoslobody a pseudodemokracie. A zrodu voliča hlupáčika. Dialektika je
však milosrdná. Všetko čo raz vznikne, raz aj zanikne.
Aký je rozdiel medzi arizáciou a privatizáciou? Pri arizácii okradli Židov, pri
privatizácii celý národ. Židov likvidovali v koncentračných táboroch, národ likvidujú v jeho

2
vlasti. Doma, v garsónke, v rodinnom dome, na nemocničnom lôžku, v zamestnaní, či na
chodbe úradu práce. Bezdomovcov a žobrákov priamo na ulici. Každého inak, a pritom
rovnako. Kto neverí, ani sa nedožije.
Zničenie vlastného priemyslu, vedy a výskumu, poľnohospodárstva, či výroby
potravín bolo len následkom prvotného zločinu. S ním prišla aj amorálka, korupcia, mafie,
organizovaný zločin, drogy, pseudokultúra a všeobecný kultúrny a ľudský úpadok: piliere
vykorisťovania. Aby volič hlupáčik mohol byť poslušným. Aby sa dal vykorisťovať. Aby sa
vzorne správal od volieb k voľbám. Aby tak bolo, nesmie ničomu rozumieť. Pracuje na tom
celý darebný priemysel: tupoidná a predajná novinárska a herecká obec, každodenné
úbohosťou cenzurované tv programy, pokrytecká cirkev, primitívni pornoherci, celebrity bez
vzdelania, zavádzajúca a citovo vydierajúca charita, diaľkovo ovládané mimovládne
organizácie, egoizmus a chamtivosť v nás. A nekonečné množstvo politických strán, sľubov
a táraní, káuz a útokov. Len z vymenovania bolí hlava. Panoptikum darebnosti, doma
i v spriatelených krajinách, je bez konca. Ak by sa len z časti toho dal vyrobiť jed na
potkany, už by sme ich poznali len z obrázkov.
Ale najlepším nástrojom je chudoba a bieda, ako hrozba i realita. Poslušnosť voliča
hlupáčika je garantovaná. Strach sa tak stal zaručeným nástrojom ponovembrovej
pseudodemokracie. Nezamestnaní, bezdomovci a žobráci sú pre nás varovaním. Koho
zaujíma prečo sú tak masovo porušované ľudské práva? Zaujímame sa len o to, aby sme tam
nespadli aj my. A teší nás, že sme na tom lepšie. Ale voči čomu? Darebáctvo a zločin
triumfuje. Denne.
x x x
Z čisto ekonomického hľadiska nás ponovembrový kapitalizmus okradol nie
o miliardy, ale bilióny korún. Obnovením vykorisťovania nás vrátil do minulých storočí.
Nenosíme onuce, či ľanové nohavice, ale ľudsky a sociálne sme na tom horšie ako naši
predkovia začiatkom 20-tého storočia. Lebo oni nemali nič, boli chudobní a nevzdelaní. My
sme si chudobu, biedu a tuposť vybojovali. S láskou a nadšením. S falošnými prorokmi na
tribúnach.
S národným majetkom sme odovzdali aj našu dôstojnosť, suverenitu, vzdelanie, jazyk,
morálku, naše ženy, našu minulosť i budúcnosť. Volič hlupáčik uveril darebákom
a zločincom. A stal sa ich spojencom a partnerom. Dokedy? .
Ako sa dá vyžiť z minimálnej mzdy, neuveriteľných 300+ ? Zo sociálnych dávok?
Ale aj zo 400 či 500 eurovej supermzdy? Alebo z dôchodkov nad 200 eur? Tí, čo o tom
rozhodujú, a presviedčajú nás o slobode a demokracii, toľko minú za jeden deň. A ak je menej
vydarený, aj za hodinu. Celý ten rozdiel, celé naše bohatstvo, ktoré vytvárali generácie pred
nami, končí vonku. V Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Taliansku, USA atď. Koloniálny
systém je len sofistikovanejší. Otroci už nenosia reťaze; mobily, platobné karty a vymyté
mozgy, sú zábavnejšie. Okovy dal vyrobiť otrokár, tie dnešné si financujeme samy. Bankové
poplatky, ako legálna zlodejina, sú len čerešničkou. Berlínsky múr a iné ploty existujú ďalej.
Sú oveľa väčšie. Postavené sú z našej tuposti, a ňou aj strážené a chránené. V každých
voľbách im dávame iný, ale vždy ten istý, len inak zapáchajúci náter.
Zavedením eura nás niekoľko násobne stlačili z úrovne, ktorá tu zostala po
privatizačnom terore. Jedno euro, ako peniaz, už berieme ako jednu korunu. Jedna ku Jednej.
Ceny všetkého vzrástli v násobkoch eura. Máme životnú úroveň z 50-tych a začiatku 60-tych
rokov. Nominálne i reálne. Vtedy však bolo po vojne. A Západ, s USA na čele, hrozil ďalšou.
Štát ako investor musel všetko obnoviť a postaviť. Zaostalé Slovensko, vďaka socializmu, si
vybudovalo priemysel, modernú poľnohospodársku výrobu, a vo vzdelaní sme patrili
k svetovej špičke. Odstránili sme nezamestnanosť a stáročnú chudobu. Koľko organizátorskej
práce, úsilia a odriekania bolo treba vynaložiť?! Trápenie našich otcov i dedov, a ich žien,

3
sme premrhali za jednu generáciu lumpeninteligencie. Za jedno nekončiace volebné obdobie.
Ešte rozpredáme našu pôdu, a naše novembrové víťazstvo bude neodvolateľné. Najväčšia
historická tuposť v našich dejinách. Susední Maďari, ignorujúc európskych darebákov, aspoň
toto zastavili.
Volič hlupáčik ale znesie všetko. Je skromný, pracovitý, modliaci a veriaci, dobre
vykorisťovateľný. Vďaka nulovej pamäti a novému mozgu má nedosľubovateľnú
predvolebnú i povolebnú hranicu . A perspektívu ako samotný kapitalizmus. S nim sa
narodil, s nim aj padne. Smolu má len v tom, že nevie kedy a ako. Ak by nemal domy a byty
zo socializmu, neraz vybavené mladomanželskými a bezúročnými pôžičkami, už dávno by
spásal burinu na neobrobených slovenských poliach. Celý tento úspech koncentrovane
vyjadrujú osudy tisícok našich žien, ktoré robia ako slúžky v Rakúsku, Nemecku a inde. Pre
ponovembrový režim hanebné, pre ne samotné, a ich rodiny, nedôstojné. Ako však prežiť?
Koncom 80-tych rokov socialistické Československo malo rozpracované kontrakty len
s Čínou v objeme okolo 500 mld. USD, vo vtedajších cenách. A čo ešte trhy bývalého
Sovietskeho zväzu a ďalšie? Najúspešnejšia ekonomika euroúnie, Nemecko, je takou vďaka
obchodu s komunistickou Čínou. Oficiálny údaj. Zázrak sa nestal, nemecký kapitalizmus nie
je lepší ako náš, či rumunský. Len nás starí kolonizátori, prezlečení z našich peňazí za
investorov, umne vyradili z hry. A prevzali naše trhy a naše pozície. Volič hlupáčik, bravó!
Zhodili nás na úroveň subdodávateľov a montážnikov. Z našich úrodných polí si
urobili sklady a montážne haly. Za odmenu nám dali hru na demokraciu a slobodu. Play
station do každej rodiny. Na Slovensku, ale aj v Čechách, Bulharsku, Maďarsku atď. Všade
.Americká havlárna je globálna.
x x x
Darebácka základňa má i darebácku nadstavbu. Právo ako nástroj spravodlivosti sa
stalo svetom samým pre seba. Vyhlásili sa za nezávislých, aby sa v skutočnosti mohli chovať
nezávisle od zákonov a morálky. Dovolať sa spravodlivosti už nie je vecou právnych noriem
a elementárnej morálky, ale množstva peňazí. Moci a pri moci. Majetkový a právny
totalitarizmus.
Do právneho systému zároveň zaviedli skupinu parazitov a príživníkov, ktorá zneužíva
chyby, či nešťastie iných. Exekútori sú štátom organizovanou teroristickou skupinou. Ako to
v kapitalizme chodí, všetko je v súlade so zákonom. Že to nie je v súlade so všeľudskými
hodnotami, či obľúbenou kresťanskou morálkou, nikoho nezaujíma. Darebáctvo a zločin má
prednosť. Ako to vyjadrili humanisti už pred Marxom: človek človeku vlkom.
Skvelým bytovým doplnkom je naša Ústava. Garantuje nám bezplatnú zdravotnú
starostlivosť .i vzdelanie. Bodaj by nie, veď bola šitá krátko po prevrate. A to si ešte volič
hlupáčik všeličo zo socializmu pamätal. Za recept bola jedna koruna, dnes mu niekedy toľko
zostane, keď všetko poplatí. S nádejou, že o mesiac či dva, znova. Darebáctvo a zločin na
recept. Starším ľuďom a chudobným tak Ústava garantuje ľudské práva ako v stredoveku.
Alebo v USA. Volič hlupáčik nie je bez viny.
O zdravotnom či sociálnom poistení väčšina národa za socializmu ani nevedela.
Fungovali bez toho, aby nás od útleho veku zaťažovali a šikanovali strachom o dôchodky, či
krachom nemocníc. Štát mal v rukách jednoduchý a efektívny systém. Ten gentlemani
nahradili komplikovaným. Len tak sa dá jednoducho a efektívne kradnúť z vyzbieraných
peňazí. Že nejdú tam kam by mali je vedľajšie, lebo vedľajšia je starostlivosť o zdravie
i starobu.
Topom je dôchodkový systém. Volič hlupáčik sa musí dožiť vždy vyššej a vyššej
hranice, aby mu dali almužnu na nové volebné obdobie. Bratia Poliaci si už vybojovali
skvelých 67 rokov. Solidarita v praxi.
Dezorientovaná mládež ani netuší, že ich starí rodičia pracovali len do 60-ky, či

4
menej. Viac ako jedna tretina mladých nemá prácu, nezamestnanosť všeobecne a dlhodobo je
dvojciferná. Logickým riešením by bolo znižovanie hraníc, aby sa uvoľnili miesta pre
mladších. Produktivita práce to umožňuje. Štát by však musel mať majetok, aby to z jeho
výnosov zaplatil. Ten vyvolení demokrati rozkradli, za neprovízie rozdali zahraničiu
a domácim arizátorom. Zisky, ktoré štát mal z vlastného majetku, tečú do súkromných rúk.
Matoni už nie je. Národné Nič sa stalo realitou, i radostnou perspektívou.
Darebáctvo a zločin vyššej hranice pre dôchodok je v tom, že sa vedome kalkuluje
s tým, že časť budúcich poberateľov sa dôchodku nedožije. Dobrý je každý rok, a ušetrí sa.
V kombinácii s permanentnou hrozbou nezamestnanosti, to jest chudoby a biedy, zdravie
čakateľa na dôchodok nemá veľké šance. Stres a šťastie z neho sú morbídnym pilierom HDP.
Čím vyššia hranica, tým viac mŕtvych, tým viac peňazí pre papierový štát. Štatistický úrad by
nám dal presné čísla. Len sa treba opýtať. Volič hlupáčik, bez toho aby o tom len tušil, si
vlastnými rukami vybudoval koncentračný tábor, s pecou na very individuálne likvidovanie.
V Bulharsku (23. júl 2013), volič hlupáčik, zo zúfalstva už obsadil parlament.
Šťastných gentlemanov nadránom, pravdepodobne zadným vchodom, vyviedla a ochránila
polícia. To je začiatok. Až volič hlupáčik obsadí parlament v Moskve, Madride, Paríži a inde,
to bude iná káva. Darebáci a zločinci, bez ohľadu na počet a dĺžku bankových PIN kódov,
majú nakoniec skvelú budúcnosť. Veľké nádeje im nateraz dáva Ukrajina. Tamojší volič
hlupáčik ešte nepochopil, kto mu priniesol dnešný nevydržateľný blahobyt. Obrázky menej
talentovaných intelektuálov, z búrania Leninovej sochy, sú pre gentlemanov veľkou nádejou,
no nie pre Ukrajinu a svet.
x x x
Medzi najväčšie darebáctvo a zločiny ponovembra patrí zvrátený systém hodnôt,
ktorý nám denne vnucujú. Popri permanentnom a všadeprítomnom násilí dominuje mamon,
peniaze a majetky. Tie boli dôležité aj za socializmu, lebo život je materiálny. Človek
potrebuje niekde bývať, jesť, obliekať sa, vzdelávať, kupovať veci, ktoré ho tešia a pomáhajú
mu dôstojne žiť. Zároveň je to základňa pre jeho duchovný a celkový kultúrny vývoj.
Všestranný rozvoj človeka je nemysliteľný bez uspokojovania jeho materiálnych potrieb.
Materiálne bohatstvo nie je zločin. Zločinom je vtedy, ak cesta k nemu je darebná a
zločinecká. Ak je postavená na vykorisťovaní a okrádaní. Nie na práci, na ume, talente či
výnimočnosti. Ak pozícia v politickom, či štátnom mechanizme je viac ako každodenná
poctivá práca, ako zodpovedná výchova detí, ako starostlivosť o starých a bezmocných.
Zmiešavanie dobra a zla, povrchnosť vo všetkom, vzdelanie bez poznania, neznalosť
histórie, či jej účelová, až primitívna interpretácia, sú dnes na oveľa nebezpečnejšej úrovni,
než akú stvoril darebácky a zločinecký nemecký fašizmus. Židia zabudli kto a kedy
koncentračné tábory staval, a kto ich z nich, a za akých podmienok, oslobodzoval. Kresťania
zabudli, že nepokradneš je jeden z desiatich pilierov ich nedeliteľnej morálky. Všetci zabudli,
že človek sa modlí svojou prácou a celým svojim životom. Nie tým, koľko hodín denne či
ročne je na kolenách v kostole, mešite, synanóge či inom chráme.
Vyrastajú generácie, ktoré ani netušia, že 8 hodinová pracovná doba nebola vždy
samozrejmosťou. Že pracovať museli aj celkom malé deti. Že v USA do polovice 60-tych
rokov m.s. nemohol černoch sedieť v tom istom kine, či kaviarni ako beloch. Že najväčšiu
chemickú vojnu v histórii ľudstva , viac ako 11 rokov, viedli USA. Že sme tu len dočasne.
A že svet, jeho prírodné zdroje, polia, lesy, voda patria všetkým. Nie len vyvoleným
darebákom. Že každý, kto pracuje má právo na dôstojný a plnohodnotný život. Vrátane voliča
hlupáčika.
P.S. USA sa slovne zaviazali (leto 2013), že ak im Rusko vydá Snowdena, že ho nebudú
mučiť. V akom storočí žijeme? Netrestá sa zločin, ale ten, kto naň poukáže. Aká civilizácia,

5
s akými hodnotami, nám chce vládnuť? Zomrel Mandela, americký prezident a britský
premiér ronili povinné krokodílie slzy. Pričom ich krajiny boli spoluautormi i piliermi
apartheidu. K fraške chýbal už len telegram od Ku-Klux-Klanu.
x x x
Ponovembrový režim je darebácky a zločinecký lebo masovo porušuje ľudské práva.
Za celú dobu existencie, t .j viac ako 24 rokov, nepriniesol nič, čo by náš život, život
pracujúceho a čestného človeka, urobilo dôstojnejším a šťastnejším. Práve naopak. Celé naše
bytie zredukoval na boj o prežitie. Budúcnosť neexistuje, snáď len ako filozofická kategória.
Vytvoril a permanentne generuje chudobu, bezdomovcov, masovú nezamestnanosť, násilie,
neistotu, organizovaný zločin, strach a beznádej. Zdravie a vzdelanie sa stali luxusom, a pre
mnohých nedostupnými. Z dôchodku za celoživotnú prácu sa nedá vyžiť. Dôstojná staroba je
pre väčšinu fikciou, vrátane novembrových barikádnikov. Akú perspektívu majú deti
z chudobných rodín? Z ľudskej bytosti spravil len nástroj vykorisťovania a zisku.
A príležitostného voliča hlupáčika.
Ponovembrový režim nabúral a zničil sociálno-triednu rovnováhu spoločnosti. S ňou
padla aj národnostná, etnická či rasová. Sú to spojené nádoby. Ide o zložité javy, ktoré sa
rozvíjali v prospech týchto entít celé desaťročia od nástupu socializmu. Demografický vývoj
to názorne, to jest matematicky, na číslach, dokazuje. Treba ešte viac?
Talentovaní gentlemani, ktorí sa postavili na čelo jednotlivých skupín sa domáhajú
väčších práv pre ne, dôvodiac, že sú na tom horšie ako väčšina, či iní. Ctihodné darebáctvo
týchto gentlemanov je v tom, že klamú tých, ktorých zastupujú. A všetkých. Ak sa ich volič
hlupáčik má horšie ako iný volič hlupáčik, tak nie je to preto že je iný, ale že je úspešne
vykorisťovaný. Všetci, ktorí sú vyvlastnení a vykorisťovaní majú podobný blahobyt. Chudoba
a bieda má sociálno-triedne korene. Tie ostatné to len modifikujú.
Ponovembrový režim je odklonom od všeľudských hodnôt. Úpadok je systémový
a globálny. Rozdiely medzi jednotlivými kapitalistickými krajinami, obrazne povedané, sú
len v názvoch a v počte letísk .V slepej uličke je aj najväčší sociálny a ideologicky spojenec
kapitalizmu: rímska cirkev. Pápež vymenoval komisiu (november 2013), ktorá má zabrániť
kňazom v pedofílii. Môže byť väčší úpadok v Kristovej základnej organizácii?
V zahraničnej politike sa angažujeme v cudzích konfliktoch, ktoré sú v rozpore
s našim založením. S našimi tradíciami, všeľudskými hodnotami, ale aj geograficky. Aj doma
sa tak vystavujeme riziku teroristických útokov zúfalcov, ktorí jedného dňa prestanú
rozlišovať, kto do ich krajiny prišiel ako prvý. Ako agresor, a kto ako jeho vazal. Mlčíme, aj
keď vieme, že naši triedni priatelia vedú nespravodlivé vojny o ropu, územie, o dominanciu.
Sme typickí kresťania, nie?
x x x
Ako tento podvod, globálne klamstvo s hrou na slobodu a demokraciu, toto
bezhraničné vykorisťovanie, s neuveriteľnou mierou exploatácie prírody a ľudskej duše, raz
skončí? Existujú nejaké sily, náš rozum, naše poznanie, ktoré to zastavia a zmenia? Kedy, kto
a ako?
V súčasnej etape by sa zdalo, že nie. Úspešne sa darí, u nás i vo svete, výmene mozgu
na americký spôsob. Nový ľudský mozog. už existuje. A je na nerozoznanie od toho
pôvodného, z hliny a nádeje. Zvráskavenú šedú kôru mozgovú nahradil americký
hamburger a pokrčené dolárové bankovky. Namiesto synapsii sú tam uzlíky
z chamtivosti, egoizmu a bezohľadnosti. Takýto mozog pre správne rozhodovanie
nepotrebuje pravdivé informácie. Je k nim nepriateľský. Máme ho už všetci?
PhDr Michal Dieneš, Csc

Zoznam rozkradnutých podnikov po roku 1989

CHUDOBA NA SLOVENSKU:

Chudoba na Slovensku ohrozuje najviac deti a nezamestnaných

Zločiny kapitalizmu:

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

VÝZVA PRE NÁROD

Poľská TV stanica TVP INFO informovala poľských občanov o tom, čo EU, USA a NATO „upiekli“‼️ Ako inak, hlásne trúby ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

SLOVENSKO? NACISTICKÝ EXPERIMENTÁLNY TÁBOR

Nie je to ani pokus o urážku našej vlasti, ani o vtip. Je to konštatovanie KANADSKÉHO spravodajského portálu Breaking-News.ca. Kto ...
NÁZOR

VZDELÁVAJME SA NEUSTÁLE PRE PROSPECH SLOVENSKA

Autor: Monika Sofiya Soročinová VZDELÁVAŤ SA JE POTREBNÉ NEUSTÁLE A TO NAJMÄ KEĎ TO MÁ BYŤ NA PROSPECH SLOVENSKA Minulý ...
NÁZORSpravodajstvo

V čom je problém s lex atentátom? Róbert Švec reaguje...  

Tak nám vláda schválila lex atentát s stalo sa presne to, čo sa očakávalo. Vláda nechutne zneužila atentát na Fica ...
Aktualizované 18.6. 23:33
NÁZOR

Erika Vincoureková: Redaktori Markízy sa po vyškolení v USA vracali ako vymenení

Moderátorka Erika Vincoureková o profesionalite novinárov v minulosti a dnes, zákulisí fungovania Markízy v jej začiatkoch, amerikanizácii televízneho spravodajstva, úrovni ...
NÁZOR

Radičová je jednou z falošných mediálnych akademických autorít

Nie tým, že by bola plagiátorka či kompilátorka, to nie(!) Ctím si a vážim usilovnosť a prácu osôb v akademickej ...
NÁZOR

Lex atentát a právo na pokojné verejné zhromaždenie

ilustračné foto FB Platí ochrana práva na pokojné verejné zhromaždenie aj pre dúhové prajdy v konflikte a rozpore s Ústavou SR, jej ...
NÁZOR

Voľby do Europarlamentu – Štefan Harabin

Štefan Harabin zhodnotí eurovoľby nie len na Slovensku, ale aj v celej Európe. Spomenie aj mierový summit vo Švajčiarsku. V ...
NÁZOR

Pronárodné sily „prehrali“ voľby do Európskeho parlamentu a prečo?

AUTOR: EUGEN RUSNÁK Priznám sa, ani som veľmi nechcel komentovať výsledky volieb do Európskeho parlamentu, ale keďže mainstream znova robí z toho ...
NÁZOR

Americkí náckovia, ich provokačná politika a ohrozenie bezpečnosti Slovenska

Američanmi vedená vojna proti Rusku na Ukrajine dospieva do poslednej fázy. Ich provokácie s umiestnením dodávaného vojenského šrotu vo forme ...
Aktualizované 18.6. 00:49
NÁZOR

Médiá bunkou tajných služieb | Danny Kollar

Sťahujú vakcíny a klamú Cenzúra pred EÚ voľbami? Kto klamal počas covidu? Reflexia covidu? Aký je vplyv produkcie Dannyho Kollara? ...
NÁZOR

Za dohodu a proti dohode WHO

Zasadnutie 77. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v Ženeve bolo ukončené  1. júna 2024. Pandemická dohoda prijatá nebola a rokovania k jej finálnemu ...