Mladí ľudia preberajú množstvo informácií, no nedokážu mať vlastný názor – Monika Waksmundská

5. novembra 2023

MUDr. Monika WAKSMUNDSKÁ: „Vakcína je veľká toxická záťaž“

V čom je  tzv. vakcína nebezpečná?  

Aký názor zastávate k noseniu rúška? 

Strácame sa v množstve informácií, hlavne mladí ľudia preberajú množstvo informácií, zabúdajú sa zamýšľať a nedokážu mať vlastný názor?

Ako nám technológie pomáhajú, či nepomáhajú?

Frekvenčná terapia – fonoterapia

Človek je ako hudobný nástroj, dôležité je byť dobre vyladený? 

Aké frekvencie pomáhajú liečiť a ako sú v tom nápomocné ladičky?

Čo je frekvenčná terapia zvukom?

Choroba sa dá chápať ako rozladenie a správne volené zvukové frekvencie navracajú telo a myseľ späť do rovnováhy.

Naše telo tvorí 70 percent vody a tá vedie 5 krát rýchlejšie zvuk ako vzduch, preto je zvuk veľmi účinný. Na jednej strane sme ovplyvnení celým radom frekvencií s negatívnym dopadom na naše telo a myseľ, počnúc všadeprítomným zvukovým smogom a končiac vplyvom nepočuteľného elektromagnetického vlnenia. Na druhej strane sú tu k dispozícii zvuky liečivé, uvádzajúce telo a myseľ do harmónie, zvuky, ktoré odstraňujú energetické bloky, štartujú proces samoliečenia, ktorý je našou prirodzenou súčasťou a dokážu rozprúdiť životnú silu.

Vďaka vhodne zvoleným zvukovým vlnám je možné posilniť zdravé bunky a regenerovať oslabené. Je možné meniť magnetické pole organizmu a vyvolať obdobný efekt ako pri akupunktúre, akupresúre či dlhodobej meditácii.

Liečebné frekvencie pôsobia pri fyzických i psychických problémoch, teda na všetkých rovinách nášho bytia, a to na úrovni fyzickej, emočnej, mentálnej a duševnej.

Kedy teda možno terapiu pomocou ladičiek odporučiť?

  • svalové a kĺbové bolesti, opuchy
  • chronické bolesti hlavy
  • detoxikácia a posilnenie imunity
  • podpora u okologických pacientov
  • nápomocné pri neurodegeneratívnych ochoreniach
  • pri potrebe upokojenia a harmonizácie
  • stres, depresia, úzkostné stavy, strach, poruchy spánku
  • harmonizácia čakier a energetického systému
  • …a pri mnohých ďalších a s ohľadom na individuálne potreby klienta

viac na kvapka pre život

MUDr. Monika WAKSMUNDSKÁ: Prečo sa za každú cenu musí tá vakcína dostať do tela každého človeka?

Vyštudovala všeobecné lekárstvo na LF UK v Hradci Králové, profesijne pôsobí v odbore patologická anatómie. Patrí k tým českým lekárom, ktorí sa navzdory propagande rozhodli pozrieť si krv očkovaných a vakcínu, ktorá sa ľuďom v súčasnosti vnucuje. Vypočula som si reláciu na Rádio Bohémia, kde hovorila o výskume krvi, na ktorý sa podujala skupina českých lekárov. Preto som jej zatelefonovala a položila pár otázok, na ktoré nemala problém odpovedať. 

Pani doktorka, kde v súčasnosti pôsobíte?

MUDr. Monika WAKSMUNDSKÁ:

Po rokoch  som sa ocitla v slobodnej pozícii, som na voľnej nohe. Potrebovala som odísť zo systému, Prahy a ísť s rodinou do prírody a venovať sa viac tomu, čo ma zaujíma. Považujem teraz za najdôležitejšie spolupracovať s lekármi, ktorí chcú o tom, čo sa deje, otvorene hovoriť.

MUDr.Marián Šóth: Je vhodné očkovanie proti covid19 pre každého? Určite nie

Aký výskum krvi ste sa rozhodli urobiť a prečo?

Zatiaľ takýto výskum v Čechách pravdepodobne nikto nerobil, takže sme sa dali dokopy lekári, a pozorne sme  si pozreli mikroskopické obrazy krvi kolujúce po internete, ktoré ukazujú, že v krvi očkovaných ľudí naozaj niečo môže byť. K rovnakým záverom došli aj  patológovia z Reutlingenu, ktorí podrobili výskumu mŕtve telá ľudí po vakcinácii. Takže my sme tu taká skupina asi 20 lekárov, ktorí sme sa rozhodli urobiť niečo podobné. Jednoducho, ľudia si tie fotky pozerajú na internete, koluje to, pozerajú, čo to tam je, hľadajú rôzne parazity a podobne. Nikto z oficiálnych miest sa tým však zrejme doposiaľ nezaoberal, napríklad s tým účelom, aby to aspoň vyvrátil. Toto už však podľa mňa malo dávno byť. Majú predsa na to peniaze, možnosti a mali tú krv, ktorá sa toľko spochybňuje, preskúmať. Už doktor Wolfgang Wodarg hovoril, že treba ľudom robiť vyšetrenie D-dimérov, no nerobí to zrejme nikto. Takže to bola taká občianska iniciatíva lekárov, že sme si proste povedali, že to urobíme. Niekde sa začať musí.

Ako výskum prebiehal?

Do výskumu sme zapojili malý súbor, trinásť ľudí, z toho bolo 10 očkovaných a traja neočkovaní, dobrovoľníkov, ktorí prišli a kvapku krvi nám darovali priamo na mieste. My ako lekári sme pozorovali a porovnávali. A zistili sme, že v krvi očkovaných sa nachádzajú rouleaux formy – ruričky, a zároveň sa u väčšiny očkovaných nachádzajú agregácie, to znamená, menšie alebo väčšie zrazeniny erytrocytov. U časti očkovaných boli vidieť aj tvarové zmeny erytrocytov. V normálnom stave sú to také pekné piškótky, pekne tvarované, teraz boli nepekné a deformované, aby ste si to vedeli predstaviť. Toto neočkovaní v krvi nemali. Z tohto sa dá usúdiť, že je možné tento nález hodnotiť ako alarmujúci.

Zdravotná sestrička z videa existuje. Nie je HOAX (reportáž)

Je to teda niečo, pred čím sa máme byť pozorní?

Netreba si klamať, niektorí očkovaní nie sú na tom dobre. Trpia dušnosťou, únavou, neurologickými problémami, difúznymi bolesťami kĺbov, a keď sme videli tú krv, tak sme si povedali, že toto môže byť ten dôvod, pretože sa zdá, že zrejme krv nemôže riadne prenášať kyslík. Toto je však iba prvý krok k tomu, aby sme ukázali, že sa v krvi niečo naozaj deje. Ďalej bolo popísané aj to, že tie rouleaux formy a agregáty sa môžu vyskytovať aj u ľudí, ktorí prekonali covid, alebo majú nejaký prebiehajúci infekt, agregáty sa môžu vyskytovať u ľudí, ktorí majú kŕčové žily, trombózu a podobne. Takže nie je to len výhradne spojené s tým, že to majú len očkovaní, ale pozorovali sme to v krvi očkovaných. Napokon, závery budeme publikovať. Áno, niektorí kolegovia nás upozorňujú na „nedostatky“ výskumu, ale my sme čakali, že sa toho niekto oficiálne ujme, no neurobil to zatiaľ niekto. Preto sme to urobili my.

A môžeme to robiť len v tých intenciách, v ktorých môžeme. Nemáme žiadne peniaze, čas na dlhodobé štúdie, potrebujeme to varovanie dať teraz, ak sa tu naozaj niečo deje. To, čo koluje po internete, nie je výmysel.

Vy ste aj porovnávali súčasné používané vakcíny. Je medzi nimi rozdiel?

V tej druhej časti sme dali pod mikroskop vakcíny, respektíve tú najčastejšie používanú, originálne zabalenú a ten obraz je naozaj zvláštny. Môžeme skonštatovať, že to nie je čistá tekutina, sú v nej prítomné divné, pre nás nepochopiteľné, drobné častice. Zdalo sa, že po kvapnutí kvapky krvi očkovaného človeka sa ich objavilo ešte väčšie množstvo. Rozhodne nemôžeme povedať, čo tam je, nemáme podrobnú chemickú analýzu, na to nemáme obrovský tím odborníkov. Majú to však oficiálni vedci a profesori, ktorí zrejme žiadne závery doteraz neuverejnili, pokiaľ sa vôbec takýmto výskumom zaoberali. My sme videli niečo podobného, čo lekári v Reutlingene, mali sme možnosť porovnať vakcínu s inou očkovací látkou (hexavakcína), ktorá však prítomnosť častíc nevykazuje. Už nemecká lekárka Vanessa Krüger Schmidt hovorila, že EMA už  vyzývala výrobcu vakcíny k odstráneniu nejakých nečistôt, bližšie to na svojej prednáška nešpecifikovala. My čakáme na prácu prof.RNDr.Turánka CSc., DSc., ktorý robí svoj výskum, a chceme získať chemické laboratórium, kde by sme sa to pozreli znova a viac.

Prof. Jaroslav TURÁNEK: Nemám rád vědecké komsomolce, kteří nemají vědecké protiargumenty, ale ideologicky jsou kovaní

Je vakcína účinná?

No, tí, ktorí ju v sebe majú podľa dostupných údajov, môžu ochorieť rovnako, ako tí, ktorí je nemajú. Obidve skupiny ľudí môžu mať aj ťažký priebeh ochorenia, otázne však je, čo tá vakcína v sebe skutočne obsahuje. A prečo sa za každú cenu musí tá vakcína dostať do tela každého človeka?

Viete si na to odpovedať?

To by sme sa už určite pohybovali v rozsahu špekulácií, to vie iba ten veľký hýbateľ spoločnosti, ktorý to rozohral. S istotou sa dá o vakcíne povedať len to, že ovplyvňuje správanie krvi, ktorá sa teda nespráva tak, ako by mala, to je predbežný záver. Ale opakujem, niekde sa začať musí. Nám vyčítajú takýto malý výskum, ale ja potom vyzývam vedcov a odborníkov, aby okamžite zastavili vakcináciu, pretože je dôvodné podozrenie, že ľudí poškodzuje, nech urobia veľký výskum. Nech odoberú ľuďom krv a urobia im krvný obraz, D -diméry  a všetko, čo treba. Pretože vakcinovaní ľudia sú v experimente a mali by byť sledovaní, čo nie sú. My sa tu samozrejme, môžeme dohadovať k čomu to vedie, ale to by som bola označovaná za konšpirátorku, antivakcerku a podobne.

Zachráni nás vakcína pred tou nebezpečnou chorobou?

Ten obrovský tlak na vakcináciu nezodpovedá miere rizika ochorenia covidom 19. Riziko u detí je úplne minimálne, u ľudí pod 60 rokov je tiež nízke, trošku zvýšene sa to navyšuje v starších kategóriách, kde však už môžu byť pridružené iné choroby. Ale kde je ten smrtiaci vírus? Je to absolútne neadekvátny prístup. A hlavne, u vás na Slovensku je ten princíp a postup rovnaký ako u nás, prečo? Keď chcete chodiť do práce, tak si to do seba dáš! Prečo je to tak??? Prečo nám na toto nikto neodpovie? Prečo sa vakcína musí dostať do tela každého človeka? Ako je možné, že u vás na Slovensku sa schválila vakcína pre deti od 5 rokov? Ako je možné, že sa vakcinujú tehotné ženy? Ako je možné, že Česká gynekologická spoločnosť odporúča vakcináciu tehotným ženám? Príbalové letáky vakcín vôbec neudávajú, že by v tomto smere bola urobená nejaká štúdia.

Sme svedkami prechodu demokratických spoločností na autoritárske až totalitné systémy, MUDr. Juraj MESÍK

Čo sa ešte ukázalo v krvi očkovaných aj neočkovaných je to, že v krvi sa objavuje množstvo častíc zrejme ťažkých kovov, chemických zliatin, zhlukov alebo bližšie neidentifikovateľných vlákien, a to všetko akoby znamenalo to, že je tu už niečo, čo nie je normálne. Máme geoengineering, chemtrails, samé otázky, ktoré by sme si mali konečne zodpovedať. Očkovaní ľudia, hoci nie všetci, naozaj majú zdravotné problémy. Napríklad sme tam mali ženu, ktorá má po očkovaní nekontrolovateľnú triašku. Bola v poriadku a dnes sa trasie každý deň, to sú to neurologické dopady, čo však nie je účelom. Myokarditídy u mladých ľudí, preboha, to skoro ani nevyhýbalo a teraz sa to objavuje. A odborníci tvrdia, že sa to jednoducho vylieči, že je to v pohode. Ale nie je! Myokarditída je závažne ochorenie ktorá po sebe zanechá stopy poškodenie srdcového svalu. A nemuseli to mať!

My, samozrejme, nemáme všetky odpovede, môžeme sa len pýtať a domnievať sa. Keď mi pred časom niekto povedal, že toto všetko povedie k vakcinácii, tak som len povedala, že ani náhodou! A už je to tu! Veď už naša česká vakcinologická spoločnosť pripravuje kroky k povinnej vakcinácii.

Existuje nejaká rada, prípadne vaša vlastná skúsenosť, ako sa udržiavať v poriadku psychicky aj fyzicky?

Už v druhom ročníku medicíny sa študenti učia, že strach a stres zabíja náš imunitný systém. V tejto chvíli žijeme všetci v strese a nevieme sa mu vyhnúť. Žijeme v situácii, ktorá sa pomenúva ako bojuj alebo uteč.

To, čo mi naozaj chýba je slovo prevencia, všimnite si, že o nej sa nehovorí, nepíše ani bodka. Pritom je nesmierne dôležitá. Už je všeobecne známe, že pri liečbe sa odporúčajú vitamíny, D, C, Zinok  a Quercetin. A nám kážu dať si okuliare, rúška a ešte čapicu na hlavu, a sa k nám slniečko vôbec nedostane! Prečo tak strašne na tom trvajú? Prečo nemôžeme voľne dýchať? Veď to je to základné! Dýchať čerstvý vzduch, ktorý nám berú, prečo? Tu je dôležitá aj prevencia, aj prevencia psychická. Vypnúť správy, prestať to sledovať a správať sa tak, ako sme sa správali kedykoľvek inokedy. My tie možnosti stále máme.

Pýtala sa Henrieta Ďurovová

Tip na zdravú imunitu:

Borovicový čaj:

MUDr. Monika WAKSMUNDSKÁ: Prečo sa za každú cenu musí tá vakcína dostať do tela každého človeka?

Za malú hrsť borovicového ihličia, necháme lúhovať v pohári vody 80st.C asi 15 minút a pijeme.

Čistá borovicová a kosodrevinová silica patrila k hlavnému obchodnému artiklu našich olejkárov, ich použitie odporúčali pri všetkých problémoch respiračného systému.

Doktori z Reutlingenu

Na oddelení patológie v Reutlingene boli 20. septembra 2021 predložené výsledky pitiev ôsmich ľudí, ktorí zomreli po očkovaní proti COVID19 . Analýzy tkanív vykonali patológ Prof. Dr. Arne Burkhardt a Prof. Dr. Walter Lang. Ďalším z výskumníkov bol Prof. Dr. Werner Bergholz.

prevzaté: https://t.me/nnnoviny 2021

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

WHO EXPERIMENT S NAMI VŠETKÝMI 🇨🇿 REAKCIA A PETÍCIA

PETÍCIA ZA ODMIETNUTIE PROTIPANDEMICKEJ DOHODY PRIPRAVOVANEJ WHO PETÍCIA ZA ODMIETNUTIE PROTIPANDEMICKEJ DOHODY PRIPRAVOVANEJ WHO v súlade s čl. 18 Listiny ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Vláda odvolala troch členov súdnej rady... Kolíková kope Kolíkovú

Priatelia, Vláda odvolala troch členov súdnej rady z ich postov, ktorých tam predtým menovala na 5 rokov. Keď ešte Radičovej vládou ...
NÁZOR

Teším sa na vzácnu chvíľu, kedy sa zo škaredých lariev vykľujú „krásne“ motýle

ilustračné foto: Pixabay Plán využitia Ukrajiny, ktorý zákerne pripravili USA a Veľká Británia bol naozaj zlovestný. Chceli vojensky napadnúť Rusko práve ...
Aktualizované 16.7. 23:54
NÁZOR

TRUMP bude VŽDY PROAMERICKÝ - JUDr. Štefan Harabin

JUDr. Štefan Harabin o atentáte na Donalda Trumpa: JUDr. Štefan Harabin: „TRUMP bude VŽDY PROAMERICKÝ, na to netreba zabúdať“ Bývalý ...
NÁZORSpravodajstvo

ŠKANDÁL: Prezident a minister obrany ďakovali cudzím vojakom za to, že okupujú náš štát 

Siedmy slovenský prezident Pellegrini a minister obrany Kaliňák ďakujú cudzím vojakom na slovenskom území za to, že údajne posilnili našu ...
NÁZOR

Vatikán je obchodná organizácia - Pavol Peter Kysucký

Ing. Pavol Peter Kysucký, technológ, filozof a spisovateľ napísal niekoľko filozofických kníh v ktorých pojednáva napríklad o teórii synchronicity, ktorej ...
NÁZOR

Pozdrav Danielovi Lipšicovi č. 9 - 5

Daniel Lipšic už dvadsaťpäť rokov útočí na podnikateľa a advokáta JUDr. Zoroslava Kollára, ktorý si rovnako na neho zozbieral za ...
NÁZOR

Corbettov report: Prečo sa svet rúca a čo s tým môžeme urobiť?

Máte niekedy pocit, že sa všetko zrazu rúca? Vedeli ste však, že pre tento jav existuje názov? A že je ...
NÁZOR

NAPĽULA NÁM DO OČÍ...

ZA VÍŤAZSTVO VO VOĽBÁCH DO NR SR, VO VOĽBÁCH PREZIDENTA AJ VO VOĽBÁCH DO EP NÁM VLÁDNA KOALÍCIA POĎAKOVALA NAOZAJ ...
NÁZOR

Sorosovskí presstitúti o atentáte na Fica a na Trumpa informujú v úplnej zhode

Milí priaznivci, všimli ste si tu zhodu sorosovských presstitútov pri informovaní o atentáte na Fica a na Trumpa? Po atentáte ...
NÁZOR

Čo tu smrdí?- prof. Jaroslav Turánek

Profesor Jaroslav Turánek vysvetľuje čo to tu SMRDÍ v štáte dánskom… prečo musel končiť? Jedná sa o likvidáciu vedcov na ...
NÁZOR

Európska únia a Nato hynú ako organizácie

Ak sa dnes spomenie Európska únia, tak skoro každého napadne len vojna proti Ruskej federácii a sankcie. To je jej ...