Oltár v Kostole sv. Jakuba v Levoči v plnej kráse

14. mája 2015

Reštaurátori veria, že najbližších možno až 100 rokov nebude oltár potrebovať žiaden zásah človeka a zacho­vá si svoju krásu pre ďalšie generácie.

Kostol sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. Návštevníci kostola môžu opäť obdivovať novozreštaurovanú dominantu nielen Spiša, ale i Slo­venska. Dielo Majstra Pavla z Levoče za celé stáročia ne­bolo prekonané a tak ako v minulosti, i v súčasnosti sa radi medzi unikáty.

Neskorogotický drevený, krídlový oltár je najvyšší na svete. Je vyrobený z lipového dreva, bez jediného železného klinca. Obnovu hlavného ol­tára reštaurátori začali reštau­rátorským prieskumom kon­com roku 2012 a bola rozde­lená na niekoľko etáp, pričom poslednú etapu Poslednej večere ukončili pred Veľkou nocou. Vzhľadom k veľkosti objektov a sôch, časť reštau­rátorských prác prebiehala priamo v kostole a ďalšia časť bola rozobraná a prevezená do reštaurátorských ateliérov v Levoči. Uskutočnila sa už aj kontrola Krajského pamiat­kového úradu z Prešova a zá­roveň bol práce levočských reštaurátorov skontrolovať aj zástupca nemeckej nadácie Messerschmitt Stiftung, ktorá reštaurovanie oltára v značnej miere financovala. „Cieľom reštaurátorského tímu bolo zachovať čo najviac originá­lov a autenticity za použitia správnych technologických postupov, na ktoré dohliadal a bol aj poradcom zástupca nadácie. Je to bývalý riaditeľ Pamiatkového úradu v Ba­vorsku,“ objasnil Ivan Tkáč, riaditeľ Oblastného reštau­rátorského ateliéru (ORA) v Levoči.

Reštaurátori veria, že najbližších možno až 100 rokov nebude oltár potrebovať žiaden zásah človeka a zacho­vá si svoju krásu pre ďalšie generácie. Kostol sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. Návštevníci kostola môžu opäť obdivovať novozreštaurovanú dominantu nielen Spiša, ale i Slo­venska. Dielo Majstra Pavla z Levoče za celé stáročia ne­bolo prekonané a tak ako v minulosti, i v súčasnosti sa radi medzi unikáty.

Jednou z podmienok na­dácie bolo vydanie sprievod­nej publikácie o reštaurovaní hlavného oltára, ktorú bude sama financovať. Podľa ria­diteľa Tkáča ide z nemeckej strany o záslužný čin, pretože v slovenských podmienkach by takáto publikácia nikdy nebola vydaná aj vzhľadom k odbornosti, aj k financiám. Časť publikácie bude veno­vaná unikátnym gotickým oltárom na Spiši, ktorých je asi 40. Do publikácie je vyb-ratých 30 z nich, ktoré si za­chovali najviac pôvodných gotických prvkov. Naposle­dy podobná publikácia vyš­la v roku 1963, po realizácii reštaurátorských prác bratov Kotrbovcov spred 50 rokov. Reštaurátorské práce začali odstránením prachovej vrst-vy. Ako prvý sa do ateliérov dostal oltárny nadstavec so sochami, drobná architektúra sa robila v kostole. „Chemic­ky sa dočisťoval povrch, ktorý bol postriebrený a upravený zlatožltou glazúrou. Potom sa rezbárskym spôsobom doplnili poodlamované časti a spad­nuté úlomky, ktoré sme našli na krycej doske archy. Všetky technológie, použité na ob­nove oltára, sú chemicky od­strániteľné, aby sa čo najviac zachoval originál,“ priblížil hlavný reštaurátor tímu Juraj Maták.

V roku 2014 sa pokračova­lo s obnovou oltárnej skrine a oltárnych krídiel s tabuľo­vými maľbami. Reštaurátor­ské práce na oltári Majstra Pavla z Levoče stáli takmer 300 tis. eur, pričom archi­tektúru oltárneho nadstavca financoval Rímskokatolícky farský úrad v Levoči a zvy­šok, asi 210 tis. eur venovala Messerschmittova nadácia. „Štát ani miestna samosprá­va na obnovu oltára, ktorý je jednou z najhodnotnejších pamiatok na Slovensku, ne­prispeli,“ konštatoval riaditeľ ORA. Na reštaurátorských prácach intenzívne pracova­lo 6 reštaurátorov, vzhľadom k obnove niektorých častí sa počet pracovníkov zvyšoval. „Nie každý má možnosť rea­lizovať reštaurátorské práce na takej významnej svetovej pamiatke. Je to dielo Majstra Pavla, celosvetovo uznáva­ného rezbára. Tento oltár je najvyšší gotický oltár na svete, čo hovorí samo za seba. Práca v Kostole sv. Jakuba bola pre nás cťou a určitým vyvrchole­ním reštaurátorskej práce za­mestnancov nášho ateliéru,“ uzavrel riaditeľ ORA.

Oltár bude oficiálne sláv­nostne sprístupnený verejnos­ti 6. júna. O 15. hodine bude slávnostná omša v Kostole sv. Jakuba a v Mestskom divadle v Levoči sa uskutoční aj sláv­nostné zasadnutie mestského zastupiteľstva pri príležitosti ukončenia prác. (pks)

 

Obrázok18 Obrázok20 Obrázok19

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

KultúraSpravodajstvo

Novinky letnej sezóny Múzea v Kežmarku

V slobodnom kráľovskom meste Kežmarku otvorili počas víkendu novú letnú turistickú sezónu a pripo­menuli si Deň matiek.

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Detské oddelenie a poskytovaná zdravotná starostlivosť

Detské oddelenie Vše­obecnej nemocnice s po­liklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, má od apríla 2015 podpísanú zmluvu na poskytovanie zdravotnej starostlivos­ti ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyŽivotný štýl

Kurzy keramiky

Relax s keramikou ATELIÉR POPPRAT organizuje kurzy tvorby z keramickej hliny. Kurz trvá 90 min. V cene 20 EUR pre ...
KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Marek Zimka bude opäť hosťovať v Ateliéri Popprat

MAREK ZIMKA – VÝBER Z TVORBY výstava obrazov v centre mesta Poprad v priestoroch ATELIÉR POPPRAT na námestí sv. Egídia ...
BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Fašiangový sprievod v Batizovciach

Pozývame do Batizoviec Tradičný fašiangový sprievod  spojený s domácou zabíjačkou sa tohto roku uskutoční v Batizovciach  22. februára 2020 so ...
KultúraPozvánkySpravodajstvo

Galéria OnLine ‒ karanténne novinky Galérie umelcov Spiša v apríli, 2020

Aktuálne preventívne opatrenia zamerané na zamedzenie šírenia nového koronavírusu, prinášajú nové výzvy aj pre kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja. Viaceré ...
BatizovceKultúraMestá a ObcePozvánky

Krehká krása Batizoviec

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade pripravuje v spolupráci s obcou Batizovce ďalší ročník už tradičnej výstavy/súťaže v zdobení veľkonočných vajíčok, ...
KultúraPozvánkyŽivotný štýl

Týždeň sovenských knižníc

KultúraSpravodajstvo

Popradský „starogymplák“ Štefan Slavkovský zbiera úspechy

Keď v septembri 2013 nastúpil vtedy 11-ročný Štefan Slavkovský do prímy osemročného štúdia v Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade, bol iba ...
KultúraMestá a ObceVysoké TatryŽivotný štýl

Aké boli Tatranské Vianoce 2019

Počas Tatranských Vianoc vystúpilo 283 účinkujúcich Mesto Vysoké Tatry pripravilo v decembri minulého roku už 14. ročník seriálu programov venovaných najkrajším ...
KultúraSpravodajstvoŽivotný štýl

Modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

PSK predstavil víziu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Vláda SR na to vyčlenila 7,1 milióna eur Múzeum ...
KultúraPozvánkySpravodajstvoŽivotný štýl

MABE ...a kde ti je začiatok človek?

ATELIÉR POPPRAT, ktorý sa nachádza v centre mesta Poprad v pasáži ALFA, bude organizátorom výstavy umeleckých diel autora MABE – ...