Oltár v Kostole sv. Jakuba v Levoči v plnej kráse

14. mája 2015

Reštaurátori veria, že najbližších možno až 100 rokov nebude oltár potrebovať žiaden zásah človeka a zacho­vá si svoju krásu pre ďalšie generácie.

Kostol sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. Návštevníci kostola môžu opäť obdivovať novozreštaurovanú dominantu nielen Spiša, ale i Slo­venska. Dielo Majstra Pavla z Levoče za celé stáročia ne­bolo prekonané a tak ako v minulosti, i v súčasnosti sa radi medzi unikáty.

Neskorogotický drevený, krídlový oltár je najvyšší na svete. Je vyrobený z lipového dreva, bez jediného železného klinca. Obnovu hlavného ol­tára reštaurátori začali reštau­rátorským prieskumom kon­com roku 2012 a bola rozde­lená na niekoľko etáp, pričom poslednú etapu Poslednej večere ukončili pred Veľkou nocou. Vzhľadom k veľkosti objektov a sôch, časť reštau­rátorských prác prebiehala priamo v kostole a ďalšia časť bola rozobraná a prevezená do reštaurátorských ateliérov v Levoči. Uskutočnila sa už aj kontrola Krajského pamiat­kového úradu z Prešova a zá­roveň bol práce levočských reštaurátorov skontrolovať aj zástupca nemeckej nadácie Messerschmitt Stiftung, ktorá reštaurovanie oltára v značnej miere financovala. „Cieľom reštaurátorského tímu bolo zachovať čo najviac originá­lov a autenticity za použitia správnych technologických postupov, na ktoré dohliadal a bol aj poradcom zástupca nadácie. Je to bývalý riaditeľ Pamiatkového úradu v Ba­vorsku,“ objasnil Ivan Tkáč, riaditeľ Oblastného reštau­rátorského ateliéru (ORA) v Levoči.

Reštaurátori veria, že najbližších možno až 100 rokov nebude oltár potrebovať žiaden zásah človeka a zacho­vá si svoju krásu pre ďalšie generácie. Kostol sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. Návštevníci kostola môžu opäť obdivovať novozreštaurovanú dominantu nielen Spiša, ale i Slo­venska. Dielo Majstra Pavla z Levoče za celé stáročia ne­bolo prekonané a tak ako v minulosti, i v súčasnosti sa radi medzi unikáty.

Jednou z podmienok na­dácie bolo vydanie sprievod­nej publikácie o reštaurovaní hlavného oltára, ktorú bude sama financovať. Podľa ria­diteľa Tkáča ide z nemeckej strany o záslužný čin, pretože v slovenských podmienkach by takáto publikácia nikdy nebola vydaná aj vzhľadom k odbornosti, aj k financiám. Časť publikácie bude veno­vaná unikátnym gotickým oltárom na Spiši, ktorých je asi 40. Do publikácie je vyb-ratých 30 z nich, ktoré si za­chovali najviac pôvodných gotických prvkov. Naposle­dy podobná publikácia vyš­la v roku 1963, po realizácii reštaurátorských prác bratov Kotrbovcov spred 50 rokov. Reštaurátorské práce začali odstránením prachovej vrst-vy. Ako prvý sa do ateliérov dostal oltárny nadstavec so sochami, drobná architektúra sa robila v kostole. „Chemic­ky sa dočisťoval povrch, ktorý bol postriebrený a upravený zlatožltou glazúrou. Potom sa rezbárskym spôsobom doplnili poodlamované časti a spad­nuté úlomky, ktoré sme našli na krycej doske archy. Všetky technológie, použité na ob­nove oltára, sú chemicky od­strániteľné, aby sa čo najviac zachoval originál,“ priblížil hlavný reštaurátor tímu Juraj Maták.

V roku 2014 sa pokračova­lo s obnovou oltárnej skrine a oltárnych krídiel s tabuľo­vými maľbami. Reštaurátor­ské práce na oltári Majstra Pavla z Levoče stáli takmer 300 tis. eur, pričom archi­tektúru oltárneho nadstavca financoval Rímskokatolícky farský úrad v Levoči a zvy­šok, asi 210 tis. eur venovala Messerschmittova nadácia. „Štát ani miestna samosprá­va na obnovu oltára, ktorý je jednou z najhodnotnejších pamiatok na Slovensku, ne­prispeli,“ konštatoval riaditeľ ORA. Na reštaurátorských prácach intenzívne pracova­lo 6 reštaurátorov, vzhľadom k obnove niektorých častí sa počet pracovníkov zvyšoval. „Nie každý má možnosť rea­lizovať reštaurátorské práce na takej významnej svetovej pamiatke. Je to dielo Majstra Pavla, celosvetovo uznáva­ného rezbára. Tento oltár je najvyšší gotický oltár na svete, čo hovorí samo za seba. Práca v Kostole sv. Jakuba bola pre nás cťou a určitým vyvrchole­ním reštaurátorskej práce za­mestnancov nášho ateliéru,“ uzavrel riaditeľ ORA.

Oltár bude oficiálne sláv­nostne sprístupnený verejnos­ti 6. júna. O 15. hodine bude slávnostná omša v Kostole sv. Jakuba a v Mestskom divadle v Levoči sa uskutoční aj sláv­nostné zasadnutie mestského zastupiteľstva pri príležitosti ukončenia prác. (pks)

 

Obrázok18 Obrázok20 Obrázok19

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

KultúraSpravodajstvo

Novinky letnej sezóny Múzea v Kežmarku

V slobodnom kráľovskom meste Kežmarku otvorili počas víkendu novú letnú turistickú sezónu a pripo­menuli si Deň matiek.

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Detské oddelenie a poskytovaná zdravotná starostlivosť

Detské oddelenie Vše­obecnej nemocnice s po­liklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, má od apríla 2015 podpísanú zmluvu na poskytovanie zdravotnej starostlivos­ti ...
KultúraPopradPozvánky

Svet IZMOV alebo umenie neodísť v Tatranskej galérii v Poprade

KultúraPozvánky

Recycle Art (dajme veciam druhú šancu)

Sochárske sympózium v areáli Tatranskej galérie v Poprade Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: Mesto Poprad Autori: Jaroslav Drotár (SK), Dominik Monček ...
KultúraPoprad

Popradská Noc literatúry.

Popradský literárny klub zorganizoval pre  milovníkov kníh Noc literatúrym, ktorou chceli urobiť radosť všetkým priaznivcom umenia. V augustový večer sa v Tatranskej ...
KultúraSpravodajstvo

Do obnovy Paláca Ľubomirských župa investovala 1,9 miliónov eur

Hrad Ľubovňa bude ešte viac atraktívnejší. Ľubovnianske múzeum po obnove renesančného a gotického paláca v minulých rokoch má za sebou aj ...
Igor Cvacho
KultúraPopradPozvánkyŽivotný štýl

...of my HEART Igor Cvacho bude hosťovať v ATELIÉRi POPPRAT

Dipl. Ing. Igor Cvacho (1961) maliar, grafik, ilustrátor, dizajnér, hudobník Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave (1980-85) a dvojročné štúdium ...
KultúraPopradPozvánky

František Žoldák pozýva do Podtatranskej knižnice

KultúraPopradPozvánky

Deň poézie Pavla Hudáka v Poprade

KultúraMestá a ObcePozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÉ BABIE LETO SA NEKONÁ

KultúraSpravodajstvo

100 rokov od narodenia velikána: Na severnom Spiši pretrváva odkaz Jána Lazoríka

SEVERNÝ SPIŠ/PIENINY – Stavajú na odkaze nebohého velikána! Múzejníci v Starej Ľubovni si tento rok pripomínajú sto rokov od narodenia Jána ...
KultúraPopradPozvánky

Popradský literárny klub pozýva na poetický večer s Luciou Šípošovou