Oltár v Kostole sv. Jakuba v Levoči v plnej kráse

14. mája 2015

Reštaurátori veria, že najbližších možno až 100 rokov nebude oltár potrebovať žiaden zásah človeka a zacho­vá si svoju krásu pre ďalšie generácie.

Kostol sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. Návštevníci kostola môžu opäť obdivovať novozreštaurovanú dominantu nielen Spiša, ale i Slo­venska. Dielo Majstra Pavla z Levoče za celé stáročia ne­bolo prekonané a tak ako v minulosti, i v súčasnosti sa radi medzi unikáty.

Neskorogotický drevený, krídlový oltár je najvyšší na svete. Je vyrobený z lipového dreva, bez jediného železného klinca. Obnovu hlavného ol­tára reštaurátori začali reštau­rátorským prieskumom kon­com roku 2012 a bola rozde­lená na niekoľko etáp, pričom poslednú etapu Poslednej večere ukončili pred Veľkou nocou. Vzhľadom k veľkosti objektov a sôch, časť reštau­rátorských prác prebiehala priamo v kostole a ďalšia časť bola rozobraná a prevezená do reštaurátorských ateliérov v Levoči. Uskutočnila sa už aj kontrola Krajského pamiat­kového úradu z Prešova a zá­roveň bol práce levočských reštaurátorov skontrolovať aj zástupca nemeckej nadácie Messerschmitt Stiftung, ktorá reštaurovanie oltára v značnej miere financovala. „Cieľom reštaurátorského tímu bolo zachovať čo najviac originá­lov a autenticity za použitia správnych technologických postupov, na ktoré dohliadal a bol aj poradcom zástupca nadácie. Je to bývalý riaditeľ Pamiatkového úradu v Ba­vorsku,“ objasnil Ivan Tkáč, riaditeľ Oblastného reštau­rátorského ateliéru (ORA) v Levoči.

Reštaurátori veria, že najbližších možno až 100 rokov nebude oltár potrebovať žiaden zásah človeka a zacho­vá si svoju krásu pre ďalšie generácie. Kostol sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. Návštevníci kostola môžu opäť obdivovať novozreštaurovanú dominantu nielen Spiša, ale i Slo­venska. Dielo Majstra Pavla z Levoče za celé stáročia ne­bolo prekonané a tak ako v minulosti, i v súčasnosti sa radi medzi unikáty.

Jednou z podmienok na­dácie bolo vydanie sprievod­nej publikácie o reštaurovaní hlavného oltára, ktorú bude sama financovať. Podľa ria­diteľa Tkáča ide z nemeckej strany o záslužný čin, pretože v slovenských podmienkach by takáto publikácia nikdy nebola vydaná aj vzhľadom k odbornosti, aj k financiám. Časť publikácie bude veno­vaná unikátnym gotickým oltárom na Spiši, ktorých je asi 40. Do publikácie je vyb-ratých 30 z nich, ktoré si za­chovali najviac pôvodných gotických prvkov. Naposle­dy podobná publikácia vyš­la v roku 1963, po realizácii reštaurátorských prác bratov Kotrbovcov spred 50 rokov. Reštaurátorské práce začali odstránením prachovej vrst-vy. Ako prvý sa do ateliérov dostal oltárny nadstavec so sochami, drobná architektúra sa robila v kostole. „Chemic­ky sa dočisťoval povrch, ktorý bol postriebrený a upravený zlatožltou glazúrou. Potom sa rezbárskym spôsobom doplnili poodlamované časti a spad­nuté úlomky, ktoré sme našli na krycej doske archy. Všetky technológie, použité na ob­nove oltára, sú chemicky od­strániteľné, aby sa čo najviac zachoval originál,“ priblížil hlavný reštaurátor tímu Juraj Maták.

V roku 2014 sa pokračova­lo s obnovou oltárnej skrine a oltárnych krídiel s tabuľo­vými maľbami. Reštaurátor­ské práce na oltári Majstra Pavla z Levoče stáli takmer 300 tis. eur, pričom archi­tektúru oltárneho nadstavca financoval Rímskokatolícky farský úrad v Levoči a zvy­šok, asi 210 tis. eur venovala Messerschmittova nadácia. „Štát ani miestna samosprá­va na obnovu oltára, ktorý je jednou z najhodnotnejších pamiatok na Slovensku, ne­prispeli,“ konštatoval riaditeľ ORA. Na reštaurátorských prácach intenzívne pracova­lo 6 reštaurátorov, vzhľadom k obnove niektorých častí sa počet pracovníkov zvyšoval. „Nie každý má možnosť rea­lizovať reštaurátorské práce na takej významnej svetovej pamiatke. Je to dielo Majstra Pavla, celosvetovo uznáva­ného rezbára. Tento oltár je najvyšší gotický oltár na svete, čo hovorí samo za seba. Práca v Kostole sv. Jakuba bola pre nás cťou a určitým vyvrchole­ním reštaurátorskej práce za­mestnancov nášho ateliéru,“ uzavrel riaditeľ ORA.

Oltár bude oficiálne sláv­nostne sprístupnený verejnos­ti 6. júna. O 15. hodine bude slávnostná omša v Kostole sv. Jakuba a v Mestskom divadle v Levoči sa uskutoční aj sláv­nostné zasadnutie mestského zastupiteľstva pri príležitosti ukončenia prác. (pks)

 

Obrázok18 Obrázok20 Obrázok19

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

KultúraSpravodajstvo

Novinky letnej sezóny Múzea v Kežmarku

V slobodnom kráľovskom meste Kežmarku otvorili počas víkendu novú letnú turistickú sezónu a pripo­menuli si Deň matiek.

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Detské oddelenie a poskytovaná zdravotná starostlivosť

Detské oddelenie Vše­obecnej nemocnice s po­liklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, má od apríla 2015 podpísanú zmluvu na poskytovanie zdravotnej starostlivos­ti ...
KultúraLevočaPozvánky

LEVOČSKÉ BABIE LETO pozýva na XV. ročník hudobného festivalu

Keď sme s festivalom začínali, bolo to so zámerom pomôcť Levoči získať späť povesť centra kultúry na Spiši a povzbudiť ...
Kultúra

VERNISÁŽ  - MAGICKÉ SLOVENSKO A ČESKO 

  Kurátor výstavy Ľubomír SCHMIDA EsFIAP, EFIAP, MZSF. Vystavujúci autori: Viktória Bilka, Adriana Durkáčová,  Juraj Čech, Igor Čombor, Ján Hlaváč, Pavol ...
KNIHYKultúra

KNIHA RUSKO a EURÓPA

Monument slovanskej mysle „…z tých, ktorí ľudí vešali a prebodávali dýkami, z podpaľačov sa stávajú hrdinovia, akonáhle sa ich odporné ...
Kultúra

Špičky majú držať spolu!

Ján Baláž je slovenský gitarista, spevák a skladateľ. Je jedným zo zakladajúcich členov skupiny Modus. Od roku 1981 spolu s Jožom ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyVysoké Tatry

Ešte väčšia Tricklandia

Tricklandia nezaháľa a pre svojich návštevníkov opäť pripravila množstvo noviniek. Narástla na 1 000 m² a pribudlo jej celé jedno podlažie. Galéria je zážitková ...
Kultúra

12. ročník súťaže o najkrajšie zábery Prešovského kraja

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 12. ročník obľúbenej fotografickej súťaže Choď a foť. Súťaž je určená amatérskym i ...
Kultúra

Diela svetového A. Warhola si po Rzeszowe pozrú najbližšie vo Wroclawy a Krakowe

Ikona popkultúry Andy Warhol je na cestách. Vyše stovku jeho artefaktov si v uplynulých dvoch mesiacoch mohli pozrieť návštevníci okresného ...
KultúraMestá a ObcePrešov

Knihy roka 2021 Prešovského samosprávneho kraja sú už známe

Víťazi vzišli z rekordných 77 nominácií Prešovský samosprávny kraj v spolupráci Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove spolu s ďalšími regionálnymi knižnicami zrealizovala ...
Kultúra

Milka Zimková - Krásna chvíľa presvetľuje celý život a okamih nepodlieha času

Pohodlne sa usaďte a vypočujte si poviedku… Slová nechajte len tak padať na seba. Je tu čas na oddych s ...
KultúraMestá a Obce

Štartuje rozsiahla rekonštrukcia múzea Andyho Warhola

Župa realizuje unikátny projekt, ktorý zatraktívni kraj i Slovensko Prešovský samosprávny kraj odovzdaním staveniska zhotoviteľovi dnes oficiálne spustil projekt komplexnej rekonštrukcie ...