Oltár v Kostole sv. Jakuba v Levoči v plnej kráse

14. mája 2015

Reštaurátori veria, že najbližších možno až 100 rokov nebude oltár potrebovať žiaden zásah človeka a zacho­vá si svoju krásu pre ďalšie generácie.

Kostol sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. Návštevníci kostola môžu opäť obdivovať novozreštaurovanú dominantu nielen Spiša, ale i Slo­venska. Dielo Majstra Pavla z Levoče za celé stáročia ne­bolo prekonané a tak ako v minulosti, i v súčasnosti sa radi medzi unikáty.

Neskorogotický drevený, krídlový oltár je najvyšší na svete. Je vyrobený z lipového dreva, bez jediného železného klinca. Obnovu hlavného ol­tára reštaurátori začali reštau­rátorským prieskumom kon­com roku 2012 a bola rozde­lená na niekoľko etáp, pričom poslednú etapu Poslednej večere ukončili pred Veľkou nocou. Vzhľadom k veľkosti objektov a sôch, časť reštau­rátorských prác prebiehala priamo v kostole a ďalšia časť bola rozobraná a prevezená do reštaurátorských ateliérov v Levoči. Uskutočnila sa už aj kontrola Krajského pamiat­kového úradu z Prešova a zá­roveň bol práce levočských reštaurátorov skontrolovať aj zástupca nemeckej nadácie Messerschmitt Stiftung, ktorá reštaurovanie oltára v značnej miere financovala. „Cieľom reštaurátorského tímu bolo zachovať čo najviac originá­lov a autenticity za použitia správnych technologických postupov, na ktoré dohliadal a bol aj poradcom zástupca nadácie. Je to bývalý riaditeľ Pamiatkového úradu v Ba­vorsku,“ objasnil Ivan Tkáč, riaditeľ Oblastného reštau­rátorského ateliéru (ORA) v Levoči.

Reštaurátori veria, že najbližších možno až 100 rokov nebude oltár potrebovať žiaden zásah človeka a zacho­vá si svoju krásu pre ďalšie generácie. Kostol sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby na Slovensku. Návštevníci kostola môžu opäť obdivovať novozreštaurovanú dominantu nielen Spiša, ale i Slo­venska. Dielo Majstra Pavla z Levoče za celé stáročia ne­bolo prekonané a tak ako v minulosti, i v súčasnosti sa radi medzi unikáty.

Jednou z podmienok na­dácie bolo vydanie sprievod­nej publikácie o reštaurovaní hlavného oltára, ktorú bude sama financovať. Podľa ria­diteľa Tkáča ide z nemeckej strany o záslužný čin, pretože v slovenských podmienkach by takáto publikácia nikdy nebola vydaná aj vzhľadom k odbornosti, aj k financiám. Časť publikácie bude veno­vaná unikátnym gotickým oltárom na Spiši, ktorých je asi 40. Do publikácie je vyb-ratých 30 z nich, ktoré si za­chovali najviac pôvodných gotických prvkov. Naposle­dy podobná publikácia vyš­la v roku 1963, po realizácii reštaurátorských prác bratov Kotrbovcov spred 50 rokov. Reštaurátorské práce začali odstránením prachovej vrst-vy. Ako prvý sa do ateliérov dostal oltárny nadstavec so sochami, drobná architektúra sa robila v kostole. „Chemic­ky sa dočisťoval povrch, ktorý bol postriebrený a upravený zlatožltou glazúrou. Potom sa rezbárskym spôsobom doplnili poodlamované časti a spad­nuté úlomky, ktoré sme našli na krycej doske archy. Všetky technológie, použité na ob­nove oltára, sú chemicky od­strániteľné, aby sa čo najviac zachoval originál,“ priblížil hlavný reštaurátor tímu Juraj Maták.

V roku 2014 sa pokračova­lo s obnovou oltárnej skrine a oltárnych krídiel s tabuľo­vými maľbami. Reštaurátor­ské práce na oltári Majstra Pavla z Levoče stáli takmer 300 tis. eur, pričom archi­tektúru oltárneho nadstavca financoval Rímskokatolícky farský úrad v Levoči a zvy­šok, asi 210 tis. eur venovala Messerschmittova nadácia. „Štát ani miestna samosprá­va na obnovu oltára, ktorý je jednou z najhodnotnejších pamiatok na Slovensku, ne­prispeli,“ konštatoval riaditeľ ORA. Na reštaurátorských prácach intenzívne pracova­lo 6 reštaurátorov, vzhľadom k obnove niektorých častí sa počet pracovníkov zvyšoval. „Nie každý má možnosť rea­lizovať reštaurátorské práce na takej významnej svetovej pamiatke. Je to dielo Majstra Pavla, celosvetovo uznáva­ného rezbára. Tento oltár je najvyšší gotický oltár na svete, čo hovorí samo za seba. Práca v Kostole sv. Jakuba bola pre nás cťou a určitým vyvrchole­ním reštaurátorskej práce za­mestnancov nášho ateliéru,“ uzavrel riaditeľ ORA.

Oltár bude oficiálne sláv­nostne sprístupnený verejnos­ti 6. júna. O 15. hodine bude slávnostná omša v Kostole sv. Jakuba a v Mestskom divadle v Levoči sa uskutoční aj sláv­nostné zasadnutie mestského zastupiteľstva pri príležitosti ukončenia prác. (pks)

 

Obrázok18 Obrázok20 Obrázok19

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

KultúraSpravodajstvo

Novinky letnej sezóny Múzea v Kežmarku

V slobodnom kráľovskom meste Kežmarku otvorili počas víkendu novú letnú turistickú sezónu a pripo­menuli si Deň matiek.

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Detské oddelenie a poskytovaná zdravotná starostlivosť

Detské oddelenie Vše­obecnej nemocnice s po­liklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, má od apríla 2015 podpísanú zmluvu na poskytovanie zdravotnej starostlivos­ti ...
KultúraMestá a ObceStará Ľubovňa

Na Ľubovnianskom hrade zrekonštruujú severovýchodnú hradbu a nádvorie

Celkové náklady predstavujú viac ako 850-tisíc eur Odstránenie havarijného stavu a záchrana severovýchodnej hradby i tretieho nádvoria. To je hlavným cieľom blížiacej ...
KultúraPozvánky

Leonardo da Vinci v Tatranskej galérii

Leonardo da Vinci – Stroje a iné Stanislav Lajda – Posledná večera Leonarda z Vinci Organizátor: Tatranská galéria v Poprade Spoluorganizátor: ...
KultúraMestá a ObcePoprad

Na minútku do múzea 1

Vo fondoch Podtatranského múzea v Poprade sa nachádza neobvyklá nádoba zo známej archeologickej lokality Myšia hôrka pri Spišskom Štvrtku. Našli ju ...
KultúraPoprad

Gedeon Majunke - 100. rokov od úmrtia významného architekta

100. rokov od úmrtia významného architekta Gedeona Majunkeho   Gedeon Wilhelm Majunke sa narodil 9. mája 1854 v Spišskej Sobote a ...
KežmarokKultúraMestá a ObcePopradPozvánkyPrešovSpišská BeláVysoké Tatry

V Tatrách sa otvoria vysokohorské chodníky a znovu ožije kultúra

Po otvorení dolín (15. júna) sa môžete tešiť na začiatok bohatého Tatranského kultúrneho leta. Už o pár dní ho odštartujú tri ...
KultúraMestá a ObcePopradPozvánkyVysoké Tatry

VILA FLÓRA Umenie Tatier

Vážení milovníci umenia a Tatier, Tatranská galéria v tomto roku slávi 60. výročie svojho vzniku. Predstavujeme Vám prostredníctvom tejto výstavy diela, ktoré ...
Kultúra

Igor Piačka predstavil svoju novú poštovú známku

V Liptovskom Mikuláši, v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva sa 30. júna konala inaugurácia novej poštovej známky, Demänovská jaskyňa ...
KultúraPozvánkySpravodajstvoVysoké Tatry

TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM 2020/2021

Slávnostné otvorenie Tatranského ľadového dómu Otvorené denne od 9:00 – 16:15 (pozemná lanovka v prevádzke od 8:30 do 16:30) Prežite ...
KultúraPozvánky

Výstava a udeľovanie cien 46. ročníka ZSF a 8. ročníka TAMAPO. Súčasťou vernisáže boli aj sprievodné výstavy Zväzu Českých a Maďarských fotografov.

Záznam zo stretnutia fotografov z rôznych kútov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku. Výstava a udeľovanie ...
KultúraMestá a ObcePopradPozvánky

Vianočný POPRAD

Mesto Poprad, brána do Vysokých Tatier tradične každý rok začiatkom decembra sa zaodeje do zimného trblietavého šatu a láka návštevníkov ...