Belgický tanec má svoje čaro

9. septembra 2015

Centrum voľného času sa spolu s Mládežníckym par­lamentom Svit a s kolegami z Popradu, Dlhého Klčova, Vranova n/Topľou, Brati­slavy a zo Zvolena zaslúžili o pokus o zápis do Sloven­skej knihy rekordov v tanco­vaní belgického tanca. Pokus bol aj vďaka návštevníkom Podtatranského polmara­tónu úspešný a na jeho pre­konanie v budúcnosti bude potrebné zdolať 200 registro­vaných tancujúcich.

Belgický tanec sa tancuje na celom svete vo dvojiciach. Je súčasťou plesov, stužko­vých, nechýba na žiadnom dobrom podujatí a je veľ­mi dobrým prostriedkom, pri ktorom sa ľudia spájajú. Jeho čaro spočíva v jedno­duchosti krokov a v „chyt-ľavej“ melódii. Jeden z part­nerov sa posúva o jeden krok dopredu. Tancuje sa na štyri doby v kruhu a má i svo­je ďalšie pravidlá, ktoré ale každý zvládne za pár minút. „Náš rekord je ustanovujúci a sme prví na Slovensku, ktorí tento tanec robíme v takomto rozsahu. Naplánovali sme ho presne na 1. septembra ako sprievodnú akciu Podtatran­ského polmaratónu. Aj týmto podporíme podujatie Tatry v pohybe,“ uviedla riaditeľ­ka Centra voľného času vo Svite Ingrid Lindemanová.

Podporili nás a pri­šli si s nami zatancovať študenti, dôchodcov i a a všetci tí, ktorí sa radi hýbu a tancujú. Nazbie-ralo sa nám 200 tanečníkov, ktorí v rovnaký čas tancova­li rovnaké kroky na rovnakú melódiu. Malo to svoje čaro,“ povedala Dominika Drobná, predsedníčka Mládežnícke­ho parlamentu vo Svite. Podujatie prišli podporiť aj primátori miest Svit a Pop-rad. S chuťou sa pridali a zatancovali si, čím aj oni prispeli k zapísaniu belgické­ho tanca vo Svite do Sloven­skej knihy rekordov. Mládež­nícky parlament z Popradu sa podieľal na spoluorgani­zovaní a podporil svojich kolegov vo Svite, čím zasa oni na oplátku podporili ich podujatie a maľovali schody v Poprade. Hlavní svedkovia, ktorí dohliadali na priebeh ustanovujúceho rekordu, Stanislav Kopčák, prednos­ta Mestského úradu vo Svi­te a hlavný kontrolór Jozef Mezovský potvrdili a osved­čili bezproblémový priebeh a zápis do Slovenskej knihy rekordov. Vo Svite na futba­lovom štadióne sa znova raz potvrdilo, že tanec spája ľudí a je jedno v akom veku a akej farby pleti sú. (pks)

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

NÁZOR

Skvelí reprezentanti slovenskej kultúry

Súbor Kesaj Tchave ab­solvoval v lete svoj doposiaľ najdlhší zahraničný umelec­ký zájazd. 6 týždňov strávili mladí tanečníci a speváci na ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Horúci prvý september vo Svite i Hranovnici

Prvý september bol pre popradských hasičov mimoriadne horúci a náročný. Počas jedného dňa, skoro v rovnakom čase, museli zasahovať na ...
Kultúra

VERNISÁŽ  - MAGICKÉ SLOVENSKO A ČESKO 

  Kurátor výstavy Ľubomír SCHMIDA EsFIAP, EFIAP, MZSF. Vystavujúci autori: Viktória Bilka, Adriana Durkáčová,  Juraj Čech, Igor Čombor, Ján Hlaváč, Pavol ...
KNIHYKultúra

KNIHA RUSKO a EURÓPA

Monument slovanskej mysle „…z tých, ktorí ľudí vešali a prebodávali dýkami, z podpaľačov sa stávajú hrdinovia, akonáhle sa ich odporné ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyVysoké Tatry

Ešte väčšia Tricklandia

Tricklandia nezaháľa a pre svojich návštevníkov opäť pripravila množstvo noviniek. Narástla na 1 000 m² a pribudlo jej celé jedno podlažie. Galéria je zážitková ...
ATELIÉR POPPRATKultúra

Ondrej 4. Zimka

foto: pluska Mal šťastie študovať ešte v starom školskom systéme. Stáž v Anglicka označuje ako účasť v krúžku šikovných rúk. ...
KultúraMestá a Obce

Štartuje rozsiahla rekonštrukcia múzea Andyho Warhola

Župa realizuje unikátny projekt, ktorý zatraktívni kraj i Slovensko Prešovský samosprávny kraj odovzdaním staveniska zhotoviteľovi dnes oficiálne spustil projekt komplexnej rekonštrukcie ...
Kultúra

Milka Zimková - Krásna chvíľa presvetľuje celý život a okamih nepodlieha času

Pohodlne sa usaďte a vypočujte si poviedku… Slová nechajte len tak padať na seba. Je tu čas na oddych s ...
KultúraMestá a ObcePrešov

Knihy roka 2021 Prešovského samosprávneho kraja sú už známe

Víťazi vzišli z rekordných 77 nominácií Prešovský samosprávny kraj v spolupráci Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove spolu s ďalšími regionálnymi knižnicami zrealizovala ...
KultúraPozvánky

Výstava a udeľovanie cien 46. ročníka ZSF a 8. ročníka TAMAPO. Súčasťou vernisáže boli aj sprievodné výstavy Zväzu Českých a Maďarských fotografov.

Záznam zo stretnutia fotografov z rôznych kútov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku. Výstava a udeľovanie ...
Kultúra

12. ročník súťaže o najkrajšie zábery Prešovského kraja

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 12. ročník obľúbenej fotografickej súťaže Choď a foť. Súťaž je určená amatérskym i ...
KultúraLevočaPozvánky

LEVOČSKÉ BABIE LETO pozýva na XV. ročník hudobného festivalu

Keď sme s festivalom začínali, bolo to so zámerom pomôcť Levoči získať späť povesť centra kultúry na Spiši a povzbudiť ...