Slovenka prenáša lásku k ľudovým tradíciám a piesni na mladú generáciu

14. mája 2015

Poteš že ma, poteš radostná spomienka,  nedaj mi zabudnúť, že som ja Slovenka.

Strieborného Váhu, vlnky mi hrávali,  Tatranské doliny láskou ma objali.

Verše ľudovej pies­ne, pri ktorej človeku naskočia zimomriavky a pociťuje hrdosť a spätosť s krajom pod Tat­rami. Zasiahnu vás priamo do srdca a cí­tite, že niekam patríte. Touto piesňou sa začí­najú vystúpenia pop-radskej speváckej skupi­ny Slovenka. Slovenské ľudové piesne v poda­ní speváckej skupiny sú vždy neopakovateľným zážitkom.

Slovenka vznikla pred šiestimi rokmi pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Pop-rade a od vtedy nielen spríjemňujú, ale i ozvlášt­ňujú akékoľvek spoločenské podujatie. Spoluzak-ladateľkou bola vtedajšia vedúca Anna Králová, po nej vedenie súboru prevzala Anna Brutvanová. V súčasnosti má Slovenka deväť členiek a harmo­nikára, ktorý im poskytuje hudobný doprovod. Hlasy Lucie Brutvanovej, Viery Ilavskej, Vier­ky Polovkovej, Beaty Kalinovej, Márii Lenkovej, Janky Palkovej, Viery Mačutekovej, Anny Brut-vanovej, Rudolfa Janigloša a huslistky Miroslavy Čonkovej, ktorá je študentkou konzervatória v Ži­line, tvoria jedinečné hlasové zoskupenie, ktoré sa citlivo dopĺňa. „Našou hlavnou myšlienkou pri založení speváckej skupiny bolo nielen uchovávať, ale i šíriť cenné kultúrne dedičstvo našich ľudových tradícií, krojov a piesní. No a v neposlednom rade prinášať ľuďom radosť,“ s úsmevom povedali člen­ky skupiny. Matica slovenská im poskytuje nielen priestory, ale ich aj zastrešuje. Spievaniu sa venujú popri zamestnaniach, alebo si zmysluplne vypĺ­ňajú čas na dôchodku. Repertoár ženského zos-kupenia tvoria slovenské ľudové piesne, ktoré si členky skupiny doniesli zo svojich rodných obcí, Východnej, Štrby, Važca a nechýbajú piesne, kto­ré prezentujú kraj pod Tatrami, ale aj zo širšieho okolia Spiša a najnovšie svoj repertoár obohatili o rusínske piesne.

Slovenky počas svojho šesťročného pôsobenia absolvovali množstvo vystúpení v Poprade a na rôznych folklórnych festivaloch po celom Sloven­sku. Niektoré členky spolupracujú s folklórnym súborom Vagonár–stará škola. So svojou nacviče­nou choreografiou Čepčenie spestrili nie jednu svadbu, na ktorú ich pozývajú a ako sami hovoria „je to trendové“, keď o polnoci, v krátkom pásme, spríjemnia hostinu svadob­nými piesňami, ktoré zachy­távajú zvyky a tradície našich starých materí, čím aj oni prispievajú k zachovaniu ich spoločenskej hodnoty. „Stáva sa nám po takejto absolvova­nej svadbe, že máme nových priaznivcov a mladé páry cho­dia na naše vystúpenia. Aj po čase nám poďakujú a často sa dozvedáme, že aj vďaka nám majú silnú spomienku na celý život,“ povedala Anna Brut-vanová, speváčka, scénaristka a choreografka. „Snažíme sa svoju lásku k ľudovým tradí­ciám a k piesni preniesť aj na mladšie generácie. Držme si to svoje, pekné je aj cudzie, ale naše máme v krvi. Mô­žeme byť v Európskej únii, byť tolerantní, veľkorysí Európania, ale čím sa odlišujeme od Poliakov, Ma­ďarov? Tým svojím folklórom. Buďme jedineční, to svoje si držme, uchovávajme a posúvajme mladším generáciám. Cez naše piesne prenášame svoju lásku k národu, k Slovensku,“ vyznala poslanie Slovenky Beáta Kalinová.

V občianskych povolaniach sa v speváckej sku­pine stretli učiteľky, vychovávateľka, ekonómky, opatrovateľka, ktoré našli naši spoločnú záľubu – ľudové piesne, ktorými vyjadrujú lásku k rod­nej zemi. Slovenské ľudové piesne sa aj vďaka nim uchovávajú a v spoločnej Európe pripomínajú naše korene. V slovníku mladých ľudí chýbajú slová vlastenectvo, spolupatričnosť, no aj vďaka folklóru im do podvedomia vstupujú dúfajúc, že na svoju identitu budú vždy hrdí. (pks)

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

KultúraSpravodajstvo

Míľu pre mamu podporilo 631 účastníkov

Slávnostným prestrihnu­tím pásky o 16. h na celom Slovensku, v rovnakom čase, odštartoval dvanásty ročník akcie Míľa pre mamu 2015.

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

BLEKY HĽADÁ DOMOV

Bleky pochádza z rodiny, ktorú nepoznáme. Jediné čo vieme, že ju vo veku 9 rokov vyložili pri rómskej osade a ...
Kultúra

Milka Zimková - Krásna chvíľa presvetľuje celý život a okamih nepodlieha času

Pohodlne sa usaďte a vypočujte si poviedku… Slová nechajte len tak padať na seba. Je tu čas na oddych s ...
KultúraLevočaPozvánky

LEVOČSKÉ BABIE LETO pozýva na XV. ročník hudobného festivalu

Keď sme s festivalom začínali, bolo to so zámerom pomôcť Levoči získať späť povesť centra kultúry na Spiši a povzbudiť ...
ATELIÉR POPPRATKultúra

Ondrej 4. Zimka

foto: pluska Mal šťastie študovať ešte v starom školskom systéme. Stáž v Anglicka označuje ako účasť v krúžku šikovných rúk. ...
KNIHYKultúra

KNIHA RUSKO a EURÓPA

Monument slovanskej mysle „…z tých, ktorí ľudí vešali a prebodávali dýkami, z podpaľačov sa stávajú hrdinovia, akonáhle sa ich odporné ...
KultúraPozvánky

Výstava a udeľovanie cien 46. ročníka ZSF a 8. ročníka TAMAPO. Súčasťou vernisáže boli aj sprievodné výstavy Zväzu Českých a Maďarských fotografov.

Záznam zo stretnutia fotografov z rôznych kútov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku. Výstava a udeľovanie ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyVysoké Tatry

Ešte väčšia Tricklandia

Tricklandia nezaháľa a pre svojich návštevníkov opäť pripravila množstvo noviniek. Narástla na 1 000 m² a pribudlo jej celé jedno podlažie. Galéria je zážitková ...
KultúraMestá a Obce

Štartuje rozsiahla rekonštrukcia múzea Andyho Warhola

Župa realizuje unikátny projekt, ktorý zatraktívni kraj i Slovensko Prešovský samosprávny kraj odovzdaním staveniska zhotoviteľovi dnes oficiálne spustil projekt komplexnej rekonštrukcie ...
Kultúra

VERNISÁŽ  - MAGICKÉ SLOVENSKO A ČESKO 

  Kurátor výstavy Ľubomír SCHMIDA EsFIAP, EFIAP, MZSF. Vystavujúci autori: Viktória Bilka, Adriana Durkáčová,  Juraj Čech, Igor Čombor, Ján Hlaváč, Pavol ...
KultúraMestá a ObcePrešov

Knihy roka 2021 Prešovského samosprávneho kraja sú už známe

Víťazi vzišli z rekordných 77 nominácií Prešovský samosprávny kraj v spolupráci Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove spolu s ďalšími regionálnymi knižnicami zrealizovala ...
Kultúra

Igor Piačka predstavil svoju novú poštovú známku

V Liptovskom Mikuláši, v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva sa 30. júna konala inaugurácia novej poštovej známky, Demänovská jaskyňa ...