120. výročie narodenia hudobného skladateľa, pedagóga a publicistu

1. februára 2016
Prof. Fraňo Dostalik

Prof. Fraňo Dostalik

Fraňo Dostalik (1896 – 1944)
V Rím. – kat. učiteľskom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule pôsobili mnohé významné a výnimočné osobnosti hudobného života, ktorých význam presiahol región  Spiša a môžeme hovoriť o ich význame v celoslovenskom meradle.  Jednou z nich je aj dnes takmer zabudnutý hudobný skladateľ, pedagóg a publicista Fraňo Dostalik.
Narodil sa 27. 2. 1896  v Málinci – Hámore.  Po absolutóriu učiteľského ústavu v Lučenci roku 1914  pôsobil ako učiteľ a organista v Prievidzi, Sebedraží a v Martine. V tomto období sa pokúsil nadobudnúť profesionálne hudobné vzdelanie na organovej škole v Budapešti a po vzniku ČSR na konzervatóriu v Brne, kde v rokoch 1919-1921 študoval skladbu a dirigovanie. Bol jediným slovenským žiakom hudobného skladateľa Leoša Janáčka , ktorý mal na jeho ďalší  hudobné smerovanie rozhodujúci vplyv a Fraňo Dostalík bol po celý život neúnavným propagátorom jeho diela. To, čo ich spájalo, bol ich záujem o folklór a snaha o moderný hudobný výraz, originálnu harmóniu a hudobný experiment.
Po ukončení štúdií pôsobil krátky čas v školskom roku 1921/1922 ako profesor hudby na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, kde zároveň zastával aj miesto regenschoriho v kapitulskom chráme. Túžil sa dostať do Bratislavy, no nepodarilo sa mu to. Nakoniec 10. októbra 1922 prijal miesto profesora hudby a spevu v Rím. – kat. učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, kde rozvinul bohatú pedagogickú a skladateľskú činnosť. Vyučoval hudobnú výchovu a spev, hru na husliach, klavíri a organe. Aktívne sa zapájal sa aj do mimoškolskej činnosti, viedol školský orchester, ktorí tvorili žiaci ústavu, s ktorým vystupoval v kultúrnych programoch nielen v Spišskej Kapitule, ale aj v neďalekom Spišskom Podhradí. Prezentoval sa  aj ako interprét vlastných skladieb, keďže popri pedagogickej práci sa venoval aj komponovaniu. Jeho skladateľský záujem bol pomerne široky. Počas pôsobenia v Spišskej Kapitule skomponoval nielen skladby pre husle, klavír, zborové skladby,  ale aj aj svoju prvú operu Radúz a Mahuliena (podľa dramatického spracovania slovenskej ľudovej povesti českým básnikom Júliusom Zeyerom).
Z jeho žiakov v Spišskej Kapitule vynikli najmä Jozef Grešák a Štefan Hoza, neskôr známy operný spevák a librétista (spoluautor libréta opery Eugena Suchoňa Krútňava). Dostalikovým obľúbeným žiakom bol však najmä mimoriadne hudobne nadaný Jozef Grešák, ktorý neskôr vynikol najmä hudobný skladateľ, klavírista a organista (nazývaný aj „slovenský Janáček“). Vďaka svojmu učiteľovi hudby sa Grešák oboznámil s najnovšou európskou súčasnou hudobnou kultúrou a Dostalikov silný vplyv sa prejavil okamžite. Pod jeho dohľadom iba 19 – ročný Grešák skomponoval ešte ako žiak učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule svoju prvú operu Príchod Slovákov (tiež Zlatulienka, 1925), ktorá hneď vzbudila záujem verejnosti. Dobová kritika mimoriadne hodnotila najmä originálnosť autorovho jazyka.
Fraňo Dostalik a jeho žiak Jozef Grešák sa so svojimi opernými prvotinami zúčastnili súťaže o pôvodnú slovenskú operu, ktorú pri príležitosti stého výročia narodenia Bedřicha Smetanu vypísal Československý umelecký klub v New Yorku. Uzavierka bola 1. januára 1927. Je zaujímavé, že súťaže sa zúčastnil aj známy slovenský hudobný skladateľ Viliam Figuš – Bystrý s operou Detvan. Porota zložená z českých a slovenských skladateľov (napr. J. Suk, F. Kafenda M. Schneider – Trnavský) nakoniec cenu nikomu neudelila. Člen poroty, český hudobný skladateľ  Josef Suk sa však povzbudivým listom obrátil na Jozefa Grešáka, čo bolo pre mladého skladateľa zaiste veľkým povzbudením a Fraňovi Dostalikovi porota „z ohľadu na jeho sľubné nadanie udelila odmenu vo výške úrokov deponovaného kapitálu.“
Po štvorročnom pôsobení v Spišskej Kapitule odišiel Fraňo Dostalik do Bratislavy, kde sa pokúsil presadiť priamo v centre slovenského hudobného diania. Pôsobil ako hudobný pedagóg na maďarskom gymnáziu a v učiteľskom ústave. Zomrel v Bratislave 14. októbra 1944, pochovaný je v Martine.
Väčšina  Dostalikových rukopisných partitúr sa stratila. To sťažuje objektívne a komplexné hodnotenie jeho kompozičnej aktivity. Skladateľsky bol činný vo viacerých druhových okruhoch, popri vokálnej a komornej inštrumentalnej tvorbe sa pokúsil aj operu. Bol národne orientovaným skladateľom, pokúšal sa využiť slovenský piesňový folklór, vo vokálnych skladbách zhudobňoval novšiu domácu poéziu. Sledoval všetko, čo bolo v hudbe nové, bol obdivovateľom a propagátorom diela Leoša Janáčka, , Bélu Bartóka,  a Aloisa Hábu, zaujímal sa o štvrťtónovú hudbu (pokúsil sa dokonca zkonštruovať štvrťtónové harmónium). Popri kompozícii sa zapájal aj  do pravidelnej hudobno – publicistickej činnosti v slovenských periodikách (Slovenské pohľady, Pero, Slovák,, Národní noviny, Slovenský  denník).

Na snímke Rém. – kat. učiteľský ústav v Spišskej Kapitule

PaedDr. Jozef Jendrichovský, PhD.

Zanechajte nám komentár

Predchadzajúci článok

Spravodajstvo

Pozvánky

Výstava v ANNOGALLERY Výber z tvorby obrazov Fera Guldana, keramiky Petra Smika a prezentáciu knihy Udavačstvo s Mirom Pollákom sú ...

Nasledujúci článok

Spravodajstvo

Záchrana horolezca bola úspešná

V popoludňajších hodinách bola do náročnej záchrannej akcie nasadený Vrtuľník záchrannej zdravotnej služby ATE zo strediska Poprad. 52-ročný český horolezec sa ...
Kultúra

Diela svetového A. Warhola si po Rzeszowe pozrú najbližšie vo Wroclawy a Krakowe

Ikona popkultúry Andy Warhol je na cestách. Vyše stovku jeho artefaktov si v uplynulých dvoch mesiacoch mohli pozrieť návštevníci okresného ...
KultúraMestá a ObcePozvánkyVysoké Tatry

Ešte väčšia Tricklandia

Tricklandia nezaháľa a pre svojich návštevníkov opäť pripravila množstvo noviniek. Narástla na 1 000 m² a pribudlo jej celé jedno podlažie. Galéria je zážitková ...
KultúraLevočaPozvánky

LEVOČSKÉ BABIE LETO pozýva na XV. ročník hudobného festivalu

Keď sme s festivalom začínali, bolo to so zámerom pomôcť Levoči získať späť povesť centra kultúry na Spiši a povzbudiť ...
KultúraMestá a ObcePrešov

Knihy roka 2021 Prešovského samosprávneho kraja sú už známe

Víťazi vzišli z rekordných 77 nominácií Prešovský samosprávny kraj v spolupráci Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove spolu s ďalšími regionálnymi knižnicami zrealizovala ...
KultúraMestá a Obce

Štartuje rozsiahla rekonštrukcia múzea Andyho Warhola

Župa realizuje unikátny projekt, ktorý zatraktívni kraj i Slovensko Prešovský samosprávny kraj odovzdaním staveniska zhotoviteľovi dnes oficiálne spustil projekt komplexnej rekonštrukcie ...
KNIHYKultúra

KNIHA RUSKO a EURÓPA

Monument slovanskej mysle „…z tých, ktorí ľudí vešali a prebodávali dýkami, z podpaľačov sa stávajú hrdinovia, akonáhle sa ich odporné ...
Kultúra

VERNISÁŽ  - MAGICKÉ SLOVENSKO A ČESKO 

  Kurátor výstavy Ľubomír SCHMIDA EsFIAP, EFIAP, MZSF. Vystavujúci autori: Viktória Bilka, Adriana Durkáčová,  Juraj Čech, Igor Čombor, Ján Hlaváč, Pavol ...
Kultúra

Milka Zimková - Krásna chvíľa presvetľuje celý život a okamih nepodlieha času

Pohodlne sa usaďte a vypočujte si poviedku… Slová nechajte len tak padať na seba. Je tu čas na oddych s ...
Kultúra

Špičky majú držať spolu!

Ján Baláž je slovenský gitarista, spevák a skladateľ. Je jedným zo zakladajúcich členov skupiny Modus. Od roku 1981 spolu s Jožom ...
Kultúra

12. ročník súťaže o najkrajšie zábery Prešovského kraja

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila 12. ročník obľúbenej fotografickej súťaže Choď a foť. Súťaž je určená amatérskym i ...