Bomba svetového rangu: Únik dokumentu DARPA

PODROBNÁ analýza potvrdzuje útok na ľudstvo prostredníctvom aerosolných nanočastíc bielkoviny prenikajúcich do tela cez kožu. Okrem informačného šoku vyvolaného únikom … Čítať ďalej Bomba svetového rangu: Únik dokumentu DARPA