Sekcia "Vydania e-novín" bude od 1. mája 2012 sposplatnená.
Mäsokombinát NORD
Koža T
Podtatranský kurier
Podtatranský kurier
Social icon RSS feed

Trojruža, škôlka, ako z rozprávky

Autor: I. Sarnovská | 25. 9. 2012Jasle a materská škola Trojruža v Poprade, začala písať svoju históriu iba v auguste tohto roku. Pocit niečo zmeniť a robiť inak, priniesol ovocie v podobe zriadenia súkromnej školy. Mottom a objektom celého záujmu súkromnej škôlky je dieťa. Znovu sa vrátiť k záujmom detí, k jeho plánom. „My z detí robíme hlúpe, opakujúce sa opičky, ktoré nemôžu o ničom rozhodnúť. Psychomotorický vývoj dieťaťa je veľmi dôležitý. Dôležité sú jeho záujmy v rámci jednotlivých odborov napríklad matematika, jazyk, literatúra. Ak zanedbáme šesť rokov vo vývoji dieťaťa, neskôr sa to vráti vo forme dysgrafie, dyslexie a iné poruchy učenia, ale dovolím si povedať, že sú to deti, na ktoré rodičia nemajú čas", vysvetľuje pointu fungovania a zriadenia škôlky jedna z učiteliek Mgr. Ľuboslava Harabinová.

Pokiaľ sa deťom nevenujeme tak, ako by sme mali, má to dopad na jeho neskorší vývoj. Nie každý rodič je pedagóg, nie každý je lekár a psychológ. Dieťa si vyžaduje individuálny prístup. Deti na rozdiel od dospelých, ako hovorí aj Maria Montessori, sa od dospelých líšia práve tým, že „chcú". Dospelí už chuť strácajú. A práve toto chcenie je 90% úspechu. Napomínanie detí - pozor, lebo rozleješ, pozor, lebo rozbiješ, pozor, lebo spadneš, pozor, nechytaj a iné najviac používané slová dospelých deťom nijako nepomáhajú. „U nás v škôlke sa môže hrať s vodou, môže si samo naberať jedlo, preto aj detské jasle, lebo začať vyzdvihovať osobnosť v troch rokoch je na niektoré činnosti neskoro", hovorí Ľuboslava Harabinová.

V škôlke sa snažia odbúrať všetku možnú byrokraciu, všetky plány a štatistiky a snažia sa upriamiť na dieťa. Učitelia zamestnávajú ďalších štatistov, lebo dnes sú dôležité štatistiky. Nie je dôležité, či sa dieťa niekam posúva, či sa niečo naučilo, a čo mu to dalo, ale tabuľky a splnené plány. V dnešnej dobe človek prestáva byť objektom záujmu spoločnosti, rodina je na poslednom mieste. Pritom dieťa, keď sa narodí, má prvé kontakty práve s rodinou. Pokiaľ má rodina problémy, nie je šťastná, tak ani z dieťaťa nevyrastie spokojný človek. Spokojnosť mu nedajú ani krúžky, ani školy a spokojný nebude ani neskôr, v živote. Nebude prežívať pocit šťastia, lebo ten prvotný zažíva v rodine. „Žiaľ, rodina musí sústavne riešiť či už finančné, alebo existenčné problémy. Štát nedokáže pomôcť rodine, nevie pomôcť matke. Potom, len veľmi ťažko, budeme budovať víziu ekonomiky, rastu hospodárstva, lebo základom je rodina a dom sa stavia od pivnice", dodáva Ľuboslava Harabinová a dodáva, že ani spoločnosť nebude zdravá a úspešná.

Preto tri nadšenkyne založili škôlku, kde matka a rodina nie je vylúčená z výchovno - vzdelávacieho procesu. Práve naopak. Dôležitá je socializácia detí, aby prešli z rodinného a dôverne známeho prostredia do jasiel, alebo škôlky za prítomnosti rodičov, súrodencov, ale i starých rodičov. Snaha je vybudovať rodinné prostredie a zamerať sa na rodinu. Stresových situá-
cií zažije v živote dieťa ešte veľmi veľa. Do škôlky musí chodiť s radosťou a v sprievode najbližších spoznávať nové prostredie. Nie s dôrazom na to, koľko potrebuje spoločnosť a nariadenie školského poriadku, ale koľko potrebuje dieťa. Staré reformné školy a ich pedagogiky Marie Montessori, Rudolfa Steinera, alebo základná pedagogika Jána Ámosa Komenského, nie sú alternatívy. Dvadsať ročný chaos v školstve nepripravuje tvorivých ľudí, ktorí sú prínosom pre spoločnosť.

Trojruža funguje bez finančných dotácií štátu. Zdravie a vzdelanie sú dve rovnocenné hodnoty, ktoré tento štát celkovo zanedbal ...... Preto táto škôlka ponúka socializáciu detí pre matky na materskej dovolenke, poldenný pobyt a celodenné pobyty. Nastavili svoje služby pre potreby matky. Škôlka má jednu bilingválnu triedu určenú pre deti, ktoré už ovládajú materinskú reč. V škôlke je menej detí, preto sa im môžu naplno venovať už od 1 roku života. Vízia Trojruže je nadstaviť na jasle, škôlku aj základnú školu.

Zriadením tejto škôlky vyjadrili svoj protest so školským systémom na Slovensku. Vytvorili si školu, kde chcú pracovať podľa toho, ako to cítia a ich kompetencie učiť. „Nezvládali sme byť súčasťou tohto chorého štátneho, školského systému. Toto je náš štrajk a podporíme všetkých učiteľov, ktorí sa zapojili do štrajku, pretože učiteľ je potrebný, učiteľ je osobnosť, ktorú žiaci nasledujú, nie vzorný pracovník spĺňajúci plány a normy", dodáva Ľuboslava Harabinová.

Je to o tom, všetci píšte modrým perom, iná farba nebude".


Tlačiť
Kľúčové slová článku: škôlka,detský svet,deti
Súvisiace a zaujímavé články

IMG článok
IMG článok
IMG článok
IMG článok

Babička SPIŠA
Počasie


Zdroj: In-počasie

Denný horoskop


Zdroj: moneo.sk

My a Facebook


Newsletter

Zadajte prosím Váš email, ak si želáte odoberať novinky.

052/446 85 53
kurierpp@gmail.com
© 2012 Podtatranský kurier | Všetky práva vyhradené
CMS | Created by neoWeb s.r.o., Poprad